четвъртък, 20 януари 2011 г.

Сура Вярващите, ал-Му'минун, Свещен Коран, 23
Имам Тирмизи записва достоверен хадис, в който Пророкът с.а.с. казва:

,,Десет аята ми бяха низпослани, който ги приложи ще влезе в Рая.’’ После изрецитира първите десет аят от сура ал-Му’минун.Recitation by Shaikh Al Hosari
 
1.Qad “aflahal-mu-“minuna
2.Al-ladhina hum fi salati-him khashi‘una
3.Wa-al-ladhina hum ‘ani al-laghwi mu‘riduna
4.Wa-al-ladhina hum lilz-zakati fa‘iluna
5.Wa-al-ladhina hum li-furujihim hafizuna
6.“Il-la ‘ala “azwaji-him “aw ma malakat “aymanu-hum fa-“in-nahum ghayru malumina
7.Fa-mani ibtagha wa-ra-“a dhalika fa-“ula-“ika humu al-‘aduna
8.Wa-al-ladhina hum li-“amanati-him wa-‘ahdi-him rauna
9.Wa-al-ladhina hum ‘ala salawati-him yu-hafizuna
10.“Ula-“ika humu al-warithuna
11. Al-ladhina ya-rithuna al-firdawsa hum fi-ha khaliduna
 1.Сполуката е за вярващите,
2.  които в своята молитва са смирени
3.  и които от празнословието странят,
4.  и които милостинята закат дават,
5.  и които целомъдрието си пазят,
6.  освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани ­
7.  а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите, ­
8.  и които повереното им и обетите си съблюдават,
9.  и които своите молитви редовно отслужват,
10.  тези са наследниците,
11.  които ще наследят Градините на Фирдаус, там ще пребивават вечно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации