събота, 29 януари 2011 г.

Поздравяване по случай Еид, ръкостискане и събиране след молитвата


Слава на Аллах!

Предава се, че ас-Сахаба, Аллах да е доволен от всички тях, се поздравявали помежду си за Еид, като казвали: Taqabbal Allaahu minna wa minkum (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас). Джубайр ибн Нуфаир е казал: Когато сподвижниците на Пратеника на Аллах с.а.с. се срещаха на деня Еид, си казваха: „Taqabbal Allaahu minna wa minkum (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас)”. Ал-Хафиз е казал: Иснада е хасан.

Имам Ахмад, Аллах да се смили над него, е казал: „Не е погрешно хората да си казват един на друг в деня Еид Taqabbal Allaahu minna wa minkum (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас)”. Това се предава чрез Ибн Кудама в al-Mughni. 
Шейх-ул-Ислам Ибн Тайимийа е запитан в al-Fataawa al-Kubra (2/228): Обикновените поздравления за Еид между хората – Еид Мубарак и пр. – имат ли някаква Шариа основа или не?

Той отговорил:
Що се отнася до поздравяването за деня Еид, което хората си казват при среща Taqabbal Allaahu minna wa minkum wa ahaalahu Allaah ‘alayka (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас и да ни поживи да се видим и на следващия Еид) и пр, се предава от не един от ас-Сахаба, които са правели така и са позволявали на другите да го правят, както и от Имамите, като Имам Ахмад. Но Ахмад е казал: Аз не започвам с този поздрав, въпреки че ако някой ме поздрави по този начин, отвръщам. Това е така, защото връщането на поздрава е задължително, докато самия поздрав не е Сунна, макар че не е забранено...А Аллах знае най-добре.


Шейх Ибн ‘Утаймин е бил запитан: Какво е правилото за поздравяване за Еид и има ли конкретни думи, които да се използуват?

Той отговорил: 
Позволено е да се правят пожелания и поздравите за Еид, няма конкретни поздрави. По-скоро допустими са обикновените поздрави, само да няма включен грях.

Също така е казал:
Някои ас-Сахаба са отправяли пожелания и поздрави по случай Еид. Дори и да приемем, че не са правили така, действието се е превърнало в общоприето, поздравяването помежду хората за Еид, както и за завършването на поста и кийам.
Бил е запитан и какво е правилото за ръкостискането, прегръдките и събирането след празничната молитва?

Шейхът отговорил:
Няма нищо лошо да се извършват тези неща, защото хората не ги правят като акт на служене с намерение за приближаване до Аллах, а защото показват чест и уважение един към друг. Тъй като няма доказателство от Шариа, което забранява честитенето на Еид, основния принцип в този случай е, че е позволено.

Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 16/208-210.

Islam Q&A - 49021
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации