четвъртък, 6 януари 2011 г.

Дуа при потиснатост и тъга, при скръб и дълг

Дуа при потиснатост и тъга

От Абу Саид ал-Худри, Аллах да е доволен от него, се предава, че е казал следното: 

“Пратеника, саллеллаху алейхи уа саллам, един ден влезе в джамията и ето, видя мъж от помощниците (ансарите), когото наричаха Абу Умама. Той му каза: “Абу Умама, защо те виждам да седиш в джамията извън времето за намаз?” 
Отговори: “Грижи ме принудиха и дългове, Пратенико на Аллах.” Каза: “Да те науча ли на думи, които след като изречеш, Аллах ще те избави от грижата и ще премахне от теб дълга ти?” Отговори: “Разбира се, Пратенико на Аллах!” Пратеникът каза: “Сутринта и вечерта изречи: 

“О, Аллах, моля да ме опазиш от грижата и тъгата, и моля да ме опазиш от безсилието и мързела, и моля да ме опазиш от страха и скъперничеството, и моля да ме опазиш от това, дългът да ме сломи и от съкрушението на хората!”- три пъти. (Абу Дауд)


Аллахумма инни 'аузу бике мин-ал-хамми уа-л-хазен, уа 'аузу бика мин ал-аджзи уа-л-касал, уа 'аузу бика минал-джубни уа-л-бухл, уа 'аузу бика мин галабатид-дайни уа кахрир-риджал.
Дуа при скръб

“Няма друг бог освен Аллах, Превеликия, Преблагия! Няма друг бог освен Аллах, Господаря на великия Трон! Няма друг бог освен Аллах, Господаря на небесата и Господаря на земята, и Господаря на знатния Трон!” (Ал-Бухари и Муслим) 
Ля иляха иллаел-лахул-азимул-халим, ля иляха иллал-лаху раббул-аршил-азим, ля иляха иллал-лаху раббус-семауати, уа раббул-арди, уа раббул-аршил-карим. 


“Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив.” (Ат-Тирмизи) 

Ля илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин.


Дуа за изплащане на дълг

"О Аллах мой, придай ми от това, което Ти си позволил, за д не изпитвам нужда от това, което Ти си възбранил. Обогати ме сред хората с Твоята щедрост!" (Ат-Тирмизи)

Аллахумма акфинии би х̣алаалика `ан х̣араамика уа агнинии би фад̣лика `амман сиуаак(а)Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации