четвъртък, 27 януари 2011 г.

НА КОЛКО ГОДИНИ Е БИЛА А'ИША р.а. ПО ВРЕМЕТО НА СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАКА Й С ПРОРОК МУХАММАД с.а.с.?

Photobucket [Части от изказванията на А. А. Али-зад (Абдулла Али) във форума на дякон А. Кураев]

Трябва ясно да се подчертае, че точната възраст на А'иша бинт Абу Бакр към момента на женитбата й с Пророка Мухаммед с.а.с. не е известна с точност. В мюсюлманските източници и изследвания се споменават различни възрасти на А'иша – от 6 до 18 години. 

В сборниците с хадиси на Бухари, Муслим, Абу Дауду и Ниса'и се говори, че в момента на брака си тя е била на 6 години, а в дома на съпруга си е влязла на 9. В същото време Ибн Хишам и други историци твърдят, че има информация, че Аиша е била сред първите, приели исляма, а това означава, че в момента на брака си, тя е била на 15 години. Освен това някои историци и изследователи привеждат данни за това, че преди Пророка, за нея се бил сватосал Джубайр ибн Мутим и тя е била на повече от 17 години.

Възражение: Но нали съществуват огромно количество цитати в авторитетните сборници с хадиси, които показват, че девойката е била само на 9 години?

Отговор: Най-разпространени са данните, че брака между Аиша и Мухаммад е бил сключен, когато тя е била на 6, а в дома на съпруга си е влязла на 9 години, но е неизвестно на каква възраст е започнал брачния живот. Пълнолетието в исляма не се пресмята, както това прави УК на Руската федерация, както един човек тук спомена, а според отделния човек...

В исляма на практика няма пределна възраст за брак.  На този въпрос бих отговорил така: когато момчетата и момичетата изявят белезите на половото съзряване, те вече принципно могат да встъпят в брачни отношения, ако искат.

Но никъде не е казано, че двойките трябва да се омъжат, когато станат на 9 години. Възрастовата граница на брака зависи и от спецификите на района (на север половото съзряване е по-късно, а в южните – доста по-рано), а също и от индивидуалните признаци и особености. И изобщо – бракъта е доброволно действие и никой не може да бъде принуден.

Но в същото време има и други хронологични данни, които са свързани с възрастта на Аиша, които аз вече дадох – данните от Ибн Хишам. Тук цялата работа е в това, че нямаме понятието канонизация и сборниците на Бухари и Муслим не са канонизирани. Разбира се, това са много авторитетни източници, но ние не се ограничаваме само с тях и разглеждаме и други варианти за възрастта на Аиша, без изключение.

Именно затова много ислямски учени смятат, че възрастта на Аиша към момента на брака й с Пророк Мухаммад с.а.с. е спорна и отворена за дискусии.
Ибн Исхак, Ибн Хишам „Сира“ т.3-4, Кайро, 1955, с. 644.
I. Canan. Kutub-I Sitte (tercume ve serhi), c.15, Ankara, 1995, s. 486.
M. Sakir «Hz. Ademden bugune kadar Islam tarihi», Istanbul, 1993, s.153.

Работата се състои в това, че много исторически хроники дават информация за сестрата на Аиша – Асма, която починала на 100 годишна възраст през 73 год.хиджри. Това означава, че по време на хиджра преселението на Пророк Мухаммад от Мекка в Медина) тя е била на 27 години. В същото време  известно, че Аиша е била по-млада с 10 години от нея. А това на свой ред означава, че към момента на нейния брак с Пророк Мухаммад е била на 17 години“ (E. Berki, O. Keskioglu «Hatemul Anbiye Hazreti Muhammed ve hayati», Ankara, 1996, s. 211).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации