неделя, 6 февруари 2011 г.

Ако съпруга ми по време на спор или кавга ми каже: „Това ни разделя“, но поясни, че той няма намерение да се развежда с мен, развода в сила ли е или не?


Отговор: Славата е на Аллах!

Първо: 
Думите за развод могат да бъдат категорични, ясно формулирани, каквито обикновено се използуват в случаи на развод, или косвени, които се използуват не само в случай на развод.
В първия случай – категорични – развода влиза в сила дори да не е възнамеряван преди това.
Във втория случай – косвени – отнасяйки се към мнението на повечето учени от Ханафи, Шафа’и и Ханбали мад-хаб, няма развод, независимо от думите, освен ако няма ясно доказателство за това, че развода е възнамеряван. Например, когато думите са изречени при гняв или ако жената иска развод. В този случай има развод независимо от това дали е имало намерение или не. В случая за доказателството за развод гледната точка е на Ханафи и Ханбали. Виж ал-Маусу’а ал-Фикхийа (29/26).
Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да го помилва, казва, че с косвено произнесена фраза развода не е в сила, освен ако намерението не е за развод, дори да е случай на гняв, спор или жената да иска развод.
Виж ал-Шарх ал-Мумти’ (5/472-473).
Категоричните фрази съдържат думата „развод“ (талак) или производни на думата.
Косвените фрази са като тези: „Отиди си и остани при семейството си“, „Не те искам вече“, „Не се нуждая от теб“...
Има фрази, които не са строго дефинируеми като категорични или косвени. Те включват думата „разделяне“ (фираак). Гледната точка на повечето учени е, че това са косвени фрази. Учените от Шафи и някои Ханбали смятат, че това са категорични фрази. Най-вярното гледище е на по-голямата част, като тази гледна точка споделя Ибн Кудайма, Аллах да се смили над него, измежду Ханбали:
Въпреки, че думата фираак (разделяне) е спомената в Свещения Коран в смисъл на разделяне между съпрузи, също така се споменава и в друг смисъл. Аллах казва:
И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте (уа ла тафарраку...)
(Ал 'Имран, 3:103)
И дарените с Писанието се разединиха (уа ла тафарракаедва след като при тях дойде ясния знак...
(ал-Байина, 98:4) 
Хората също използуват често тази дума в смисъл различен от смисъла на развода. Край на цитата от ал-Мугни (7/294).

Да обобщим: Косвените фрази нямат предвид развод, освен ако няма ясно намерение от страна на съпруга.
Вашия съпруг е казал: „Това ни разделя“ – косвена фраза. Ако вашия съпруг не е имал предвид развод, тогава такъв няма.
А Аллах знае най-добре.

източник: Islam-QA, Фатуа № 85575

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации