сряда, 16 февруари 2011 г.

ТРЕТА СТЪПКА НА СПОЛУКАТА – ДАВАНЕ НА ЗЕКЯТА


След като вярващия страни от празните работи идва ред на зекята, както Аллах Всевишния е повелил: ...и които милостинята закат дават...

Зекята представлява не само пречистване на имуществото, но и на сърцето. Той пречиства сърцето от скъперничество и себелюбие и дава надмощие на човека над заплахите с бедност, които шейтана постоянно му нашепва. В хадис на Пратеника с.а.с. се казва, че скъперника няма да влезне в Дженнета, дори да е силно набожен.

Също така, даването на зекят е и доверие в благодатта, която Аллах е обещал за даващите. Зекята е и пречистване на имуществото от тази му част, която Всевишния е отредил да бъде дял за нуждаещите се. Ето защо, недаването на зекят е отнемане правото на бедняка, /което Аллах му е дал/, а даването му прави халал /законна по нормите на Аллах/ останалата част от имуществото и повече никой няма право над нея, освен при крайна необходимост.

Зекята е още и инструмент, който издига мост и осъществява равновесие мужду бедни и богати в обществото. Той представлява обществена сигурност – гаранция на обществото за изпадналите в немилост. Той е гаранция на обществото срещу разпада и разрухата.

Много често страховете от бедност и скъперничеството, навявани от шейтана, са причина някои мюсюлмани, които извършват намаз, говеят, ходят на хадж, които са готови да извършат и много допълнителен ибадат -когато им се спомене за зекят, сякаш искат да им изтръгнат сърцата. Нека такива да им напомним, че със зекята Аллах изпитва вярата им, и че както техния живот, така и имота им са от Аллах и зависят от Него.

Зекята е един от петте стълба на исляма. Който го оспорва, той е загубил принадлежността си към религията на Аллах, а който откаже да го даде, той се е опълчил срещу основа от основите на исляма. Аллах Всевишния е повелил: ...Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята...

И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и каквото и благо да направите отнапред за душите си, ще го намерите при Аллах. Аллах съзира вашите дела.

Моето милосърдие обхваща всяко нещо ­ ще го пиша на онези, които са богобоязливи и дават милостинята закат, и на онези, които вярват в Нашите знамения...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации