сряда, 23 февруари 2011 г.

Ще бъде ли възнаграден човек, който редовно чете Куран, но не разбира неговото значение?


Всевишния Аллах казва: Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммад] ­ благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора...“ (Сад,29)
Човек ще бъде възнаграден за това,че чете Куран, независимо дали го разбира или не, но вярващият, който е длъжен да постъпва в съответствие с него, не е редно да го чете без да го осмисля. Ако например един човек иска да изучава медицина и чете книги на такава тематика, той не може да извлече полза от тези книги, докато не ги разбере и не му ги обяснят.Всъщност той много ще се старае да ги разбере, за да може да използва тези познания. Затова е много важно да се разбере книгата на Аллах, която лекува болестите на сърцата и информира и напътва човечеството. Тогава как би могъл човек да не го разбира и да не размишлява върху него? Сподвижниците (Радиаллаху анхум) не преминавали към следващите 10 айета, ако не са разбрали и привели в действие предишните.
Да, човек ще бъде възнаграден за това, че чете Курана, дори и да не го разбира, но той е длъжен усърдно да се старае да го разбира и да го изучава от доверени учени, а ако няма такава възможност, тогава да се обърне към книгите по тафсир на велики учени като ибн Джариир, ибн Кесир и др.
И Аллах знае най-добре!

1 коментар:

 1. Коранът е словото на Аллах и превъзходството му над останалите слова е както превъзходството на Аллах спрямо Неговите творения, затова най превъзходното движение на езика е четенето му.
  А за изучаването на Корана и поучаването от него, има много превъзходства, ето и някои от тях:
  Награда за този, който научава другите на него:
  Пратеникът на Аллах (С.А.С) казва:
  “Най-превъзходен от вас е този, който изучава Корана и поучава другите на него” (Бухари).

  Награда за четенето му:
  Пратеникът на Аллах (С.А.С) казва:
  “Който прочете една буква от книгата на Аллах, то за тази буква има по една награда, и всяка една награда е десеторна” (Тирмизи).

  ОтговорИзтриване

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации