неделя, 13 февруари 2011 г.

Интимно общуване с жена в месечен цикъл

Въпрос:
Четох, че по време на цикъл, частта от гърдите на жената надолу, е харам да се докосва, докато частта над гърдите, е халал и няма нищо лошо да се докосва по време на сексуално общуване със съпруга, Вярно ли е това и кой е хадиса, доказващ това?

Отговор:


Слава на Аллах!
Това, което сте чели, не е вярно. Правилното становище е, че мъжа може да общува със съпругата си, докато тя е в период по всякакъв друг начин, освен с полов акт.
Доказателството за това вече бе обяснено и приведено в отговора на въпрос № 36722.
Много учени смятат, че е харам за мъжа да общува интимно с жена си по време на месечния цикъл, що се отнася до частта между пъпа и коленете, като цитират доказателство за това, но тази гледна точка има някои празноти, като например:
 1 – Абу Дауд (213) предава от Муаз ибн Джаба, който казал: „Попитах Пратеника на Аллах с.а.с. кое е допустимо за мъжа да прави с жена си по време на мензис и той каза: „Всичко, което е над иззар (вид колан на кръста), но въздържането от това е по-добро“.
Хадиса е даиф и не е доказано, че е от Пророка с.а.с.
Абу Дауд е казал: Не е силен. Класифициран е като даиф от ал-Ираки, както е споменал в ‘Аун ал-Мабууд. Класифициран е като даиф и от ал-Албани в Даиф Аби Дауд, 36.
2 – Ахмад (87) предава от ‘Умар ибн ал-Кхатаб, който попитал Пророка с.а.с.: „Какво може да прави мъжа със съпругата си, когато тя е в мензис?“ Пратеника на Аллах с.а.с. отговорил: „Което е над иззар“.
Ахмад Шакир казва в Тахкиик ал-Муснад (86): Иснада му е даиф (слаб), защото има пропуснати звена.
3 – Абу Дауд (212) предава и от Хараам ибн Хакиим, че чичо му по бащина линия попитал Пратеника на Аллах с.а.с.: „Какво мога да правя със съпругата ми, когато тя е в мензис?“ Той отговорил: „Всичко, което е над иззар“.
Учените са в разногласие по отношение на хадиса. Ибн ал-Кайим предава в Тахдииб ал-Сунан, че някои от хуффаз поддържат, че е даиф, като той е съгласен с това. Класифициран е като сахих от ал-Албани в Сахих Аби Дауд, 197.
Дори хадиса да беше сахих, не определя непозволеността за докосване на частта между пъпа и коленете, защото съгласуваността между хадисите, които показват различните становища, е в следните неща:
1– Мустахаб е да се избягва тази част по време на менструация, но не е задължително.
2– Може да се тълкува и по начина, че става дума за някой, който не може да се контролира, защото ако човек допусне интимност с това място например, може да не успее да се възпре от по-нататъшни действия и да направи нещо, което е харам – може да не притежава необходимата религиозна ангажираност или желанията му да са твърде силни. Така че ахадиса, който показва, че е позволено, е за онзи, който може да се контролира. А ахадиса, забраняващ това общуване е за онзи, който се страхува, че желанията му могат да го потикнат към харам.     
От ал-Шарх ал-Мумти’ от Шейх Ибн ‘Утаймин, 1/416-417 
А Аллах знае най-добре.

Islam Q&A, Въпрос № 36864

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации