вторник, 22 февруари 2011 г.

Самоубийството и извършване на погребална молитва и ду’а за самоубилия се


Въпрос:
Имах братовчедка (дъщеря на леля ми), която умря и най-вероятно беше направила самоубийство. Какви са правилата за извършването на самоубийство? Каква е позицията на самоубийството пред Аллах? Могат ли родителите да сторят нещо?


Отговор:

Слава на Аллах.
Самоубийството е голям грях. Пророкът с.а.с. е заявил, че извършилия самоубийство ще бъде наказван по начина, по който се е самоубил.

Абу Хурайра р.а. предава, че Пророкът с.а.с. е казал: „Който се хвърли от планината и се самоубие, ще бъде в Огъня на Ада, вечно хвърляйки се от планина. Който вземе отрова и се самоубие, отровата ще бъде в ръцете му и той вечно ще поглъща от нея в Огъня на Ада. Който се самоубие с желязо, то ще бъде в ръцете му и той вечно ще се намушва в стомаха с него в Огъня на Ада“. Описан от ал-Бухари, 5442: Муслим, 109.

От Таабит ибн ал-Даххак р.а., че Пратеника на Аллах с.а.с. е казал: „Който се самоубие с нещо в този свят, ще бъде наказан със същото в Съдния ден“. Предаден от ал-Бухари, 5700; Муслим, 110.

От Джундуб ибн ‘Абд-Аллах р.а, че Пратеника на Аллах с.а.с. е казал: „Сред тези преди вас имало мъж, който бил наскърбен и изплашен, взел ножа си и разрязал ръката си с него, така че кръвта потекла и не спряла да тече, докато не умрял. Аллах казал: „Моя раб побърза да вземе своята смърт, така че забранявам Рая за него“. Предаден от ал-Бухари, 3276; Муслим, 113.

Пророкът с.а.с. се е въздържал от отправяне на заупокойна молитва за извършилия самоубийство, за да не бъде наказан и да повлияе възпиращо на други от извършването на подобен грях. Но е давал позволение на хората да правят джаназа за умрелия. Така че е Сунна за хората на знанието и добродетелта, да не правят заупокойна молитва за самоубилия се, следвайки примера на Пророка с.а.с.

Предава се, че Джабир ибн Самура р.а. е казал: „Един мъж, самоубил се със широко острие на стрела, бил донесен при Пророка с.а.с. и той не пожелал да направи погребална молитва за него“. Разказан от Муслим, 978.

Този хадис в доказателство за тези, които казват, че за самоубилия се не трябва да се прави погребална молитва заради греха му. Това е становището на ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз и ал-Ауза’и.

Но ал-Хасан, ал-Наха’и, Катада, Малик, Аби Ханифа, ал-Шафа’и и много други учени казват, че трябва да се прави заупокойна молитва. Те отговарят на този хадис като наблягат на факта, че Пророкът с.а.с. не е правел погребална молитва, за да възпре хората от извършването на нещо подобно (на самоубийство), но Асахаба са правели погребална молитва за мъртвия. Край на цитата.
Шарх Муслим, 7/47.

Това не означава – ако е доказано, че братовчедка ви е направила самоубийство – че не трябва да се молите на Аллах да бъде милостив с нея и да й прости, защото тя със сигурност има нужда от това. Самоубийството не е куфр, който изкарва извън границите на Исляма, както някой хора си мислят, то е по-скоро голям грях и е във волята на Аллах в Съдния ден: ако Той пожелае, ще го прости, а ако пожелае, ще накаже за него. Така че не забравяйте да правите ду’а за нея и да бъдете много искрен; може би това да бъде причина Аллах да й прости!

IslamQ&A, № 70363 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации