понеделник, 7 февруари 2011 г.

Има ли живот на други планети или други галактики?Слава на Аллах!
За седемте небеса, населени с ангели, Аллах казва (превод на знaчението):

...небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. Да! Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.
[ал-Шура, 42:5] 

И ако [неверниците] се възгордяват, то [ангелите], които са при твоя Господ, Го прославят нощем и денем, и това не им дотяга.
 [Фуссилат, 41:38] 

Ал-Тирмиди (2312) предава от Абу Дарр р.а., който е казал: „Пратеника на Аллах с.а.с. каза: 
„Наистина аз видях това, което вие не виждате и чух онова, което вие не чувате. Небето скърца и с право скърца, защото на него няма свободно място дори колкото четири пръста, без да има ангел, положил чело в поклон пред Аллах. Кълна се в Аллах, ако знаехте това, което аз знам, малко щяхте да се смеете и много щяхте да плачете и нямаше да се наслаждавате на жените в постелите и ще излезете по пътищата, молейки Аллах за подслон“. Класифициран като хасан от Албани в Сахих ал-Тидмиди.

В ал-Сахихан се предава от Малик ибн Са’са’а история за ал-Исра уа’л-Ми’раадж (нощното пътешествие и възнесението на Пророка в небесата): 
„Тогава Най-обитавания Дом (ал-байт ал-ма’мур) изникна пред мен и казах: „О Джибрил, какво е това?“ Той отговори: „Това е Най-обитавания Дом. Всеки ден седемдесет хиляди ангела влизат в него и когато влязат в него – никога не излизат“. (ал-Бухари, 3207; Муслим, 164).

Това е, което знаем за небесата. Колкото за други планети и галактики, можем да отговорим само – Аллах знае най-добре.

IslamQ&A, fatwa 89999


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации