събота, 17 юли 2010 г.

Как трябва да се чете Коран - фатуаВъпрос: Разрешено ли е да се чете Коран, както го правят някои неараби, които произнасят букви, като ث (Tha’), като س (Siin), а ذ (Dhal), като ز (Za’)?

Отговор: Славата е на Аллах
Задължително е да се чете Корана с буквите, с които Аллах го е низпослал, с арабско произношение, както Аллах е казал: „Този [Коран] е низпослан от Господа на световете.          Спусна го довереният Дух [Джибрил] в твоето сърце, за да бъдеш от предупредителите на ясен арабски език.“ (Сура аш-Шуара; 26:192-195).
Ние го низпослахме ­ Коран на арабски, за да проумеете!“ (Сура Юсуф; 12-2)
Не е позволено за никого преднамерено да променя която и да е буква, особено когато може да я произнесе правилно. Това е грешка, която е грях.
Ако човек има трудности да произнесе буквите правилно – както се случва при хората, в чиито език арабските букви, като ظ, ط и ق, например, не съществуват – те трябва  да опитват да научат вярното произношение. Но ако са неспособни да се научат, ще бъдат извинени, но трябва да положат усилия и да се стремят към възприемане и изговаряне на правилното произношение. И не може да води молитва, освен ако не ръководи други, които все още не могат да произнасят правилно все още.
Ибн ал-Джазари, Аллах да се смили над него, е казал: „Който е способен да произнесе думите на Аллах с вярното арабско произношение, но съзнателно произнася думите неправилно, като неарабин, арогантно, с инат и  доволство, или е много честолюбив да отиде при учител да се научи правилно да произнася арабските думи, този  човек несъмнено е грешник, недобросъвестен и непочтен. Пратеника на Аллах с.а.с. е казал: „Религията е искреност насиха: към Аллах, към Неговата книга, към Неговия пратеник и към водачите на мюсюлманите и самите мюсюлмани“.
Но ако езика на чвеок не му се подчинява или не може да намери някого да го учи на правилно произношение, тогава Аллах няма да обремени човека с повече, отколкото може да постигне.
Край на цитата от ал-Нашр фи’л-Кираа’ат ал-‘Ашр, 1/299.
Трябва да споменем, че Аллах е направил лесен за запомняне и рецитиране Корана, както Е казал:
„И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?“ (Сура ал-Камар; 54-17)
Ние сме виждали много наши братя от различни държави, които са способни и произнасят думите перфектно, по-добре от арабските братя. Така че трябвада проявите усилия дасе научите на правилното произношение при рецитиране на Корана с правилен Таджуид. Не трябва да се отчайвате или да губите надежда.
Аллах ни направлява по правия път!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации