понеделник, 19 юли 2010 г.

Няма нищо лошо в това да се отговяват пропуснати дни от Рамадан във втората половина на ШаабанВъпрос:
Имам да отговявам дни от Рамадан, заради бременност и раждане...Останаха още три дни за втората половина на Шаабан и искам да съм готова до началото на Рамадан. Но четох, че не е позволено да се пости през втората половина на Шаабан, освен от тези, които редовно постят. Моля да ме посъветвате, Аллах да ви възнагради. Искам да знам дали трябва да отговея тези три дни наведнъж или може и да почивам и дали може сега да ги отговея – през втората полвина на Шаабан или не.
Отговор: Слава на Аллах.


Доказано е, че Пророка с.а.с. е казал: „Когато мине половината от Шаабан, не говейте“. Предаден от Абу Дауд (3237), Ибн Хибан (1651); класифициран като сахих от Албани в Сахих ал-Тирмиди.Има някои изключения от тази забрана, както следва:1- За този, който регулярно и редовно си пости – например обичайните пости в понеделник и четвъртък, които могат да се правят във втората половина на Шаабан. Доказателство за това са думите на Пророка с.а.с: „Не прибързвайте за Рамадан и да постите ден-два по-рано, освен този, който редовно пости и съблюдава обичайните си пости“. Предаден от Муслим, 1082 и Бухари, 1914.2- Човек, който е започнал да пости в началото на Шаабан и продължава поста си. Това не е включено в забраната. Доказателство е предадения от Аиша хадис, която е казала: „Пратеника на Аллах с.а.с. обикновено постеше целия Шаабан и постеше през целия Шаабан, освен малко“. Предаден от Бухари, 1970 и Муслим, 1165. Този вариант е предаден от Муслим.

Ал-Науауи е казал: „обикновено постеше целия Шаабан и постеше през целия Шаабан, освен малко“ – втората фраза е обяснение на първата, като показва, че „целия” в същност означава „през повечето“.

Този хадис показва, че е позволено да се пости през втората половина на Шаабан, но само за този, който е започнал през първата.3- Изключение от забраната е и за отговяването на пропуснати дни от Рамадан.Ал-Науауи, Аллах да се смили над него, е казал е ал-Мажму’ (6/399):

Наши сподвижници казват, че не е правилно да се пости в „дните на съмнението“ точно преди Рамадан и че няма разногласие между учените по този въпрос...Но ако човек пости, за да попълни пропуснатите си дни от Рамадан или за да изпълни обет, или като изкупление, тогава е допустимо, защото ако е позволено да се правят от доброволните пости през тези дни, тогава трябва да е позволено да се правят от задължителните пости...и ако човек има да отговява дни от Рамадан, тогава нека ги пости, защото времето, което му остава, е малко.

„Ден на съмнението“ e 30-ти Шаабан, ако не е видяна луната, заради облаци, мъгла и пр. Нарича се „ден на съмнението“, поради съмненията за определянето му – дали е 30-ти Шаабан или 1-ви Рамадан?В заключение:

Няма нищо лошо де отпостите пропуснатите дни от Рамадан през втората половина на Шаабан. Това не е включено в забраната на Пророка с.а.с. за постенето след средата на Шаабан.

Така че вашия пост за тези три дни ще е валиден и го направете преди Рамадан да е дошъл ин ша Аллах.А Аллах знае най-добре.

Islam Q&A

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации