четвъртък, 8 юли 2010 г.

Исра и Мирадж
Фатуа № 60288: Правилата за празнуване на нощта Мираж и Исра.

Въпрос: Какви са правилата за празнуване на нощта Мираж и Исра, която е да 27-та нощ на месец Ражаб?


Отговор: Слава на Аллах!
Няма съмнение, че Исра и Мираж (нощното пътешествие на Пророка с.а.с. в небето) са две велики знамения на Аллах, които са доказателство за верността на Неговия Пратеник с.а.с. и големия му статус пред Аллах. Те също показват могъществото на Аллах. Аллах е казал (превод на значението):
Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.
Сура Нощното пътешествие (ал-Исра), 17-1
Има мутауатир предание от Пророка с.а.с., че той е бил въздигнат в небесата, вратите му се отворили пред него, докато преминал седемте небеса, където неговия Бог му говорил иззад завеса, като му предписал петте дневни молитви. Първо Аллах с.т. предписал 50 молитви, но Пророка с.а.с. се върнал при Него с молба да ги намали, докато Той ги направил пет, така задължителните молитви станали пет с наградата на петдесет. Слава на Аллах и  благодарности за Неговата благодат.
Що се отнася до нощта, в които са станали Исра и Мираж, няма никакво доказателство в сахих предания, че това е било в Ражаб или в който и да било друг месец. Всичко, което е било предадено относно точната дата на тези събития, не идва от Пророка с.а.с, според учените по хадис. От мъдростта на Аллах идва хората да забравят това. Дори и да се докажеше датата, нямаше да е позволено на мюсюлманите да правят специални актове на служене или да празнуват, защото Пророка с.а.с. и сподвижниците му р.а. не са празнували това или да отбелязват събитието по някакъв начин. Ако празнуването беше предписано в исляма, Пророка с.а.с. щеше да съобщи на уммата за това – било с думи или с дела. Сподвижниците са предавали от техния Пророк с.а.с. всичко, което уммата е трябвало да знае, не са пропуснали никой аспект от религията, като са били първите, които са извършили добрите дела. Пророка с.а.с. е бил най-искрения измежду хората и е предавал посланията до хората напълно и изцяло. Ако се почиташе или празнуваше такава нощ като част от религията на Аллах, тогава Пророка с.а.с. щеше да направи това и нямаше да го скрие. А не е достигнал до нас случай на празнуване или отбелязване на такава нощ, като част от исляма. Аллах е изпълнил религията за тази умма, изпълнил я е с милостта Си и Той не одобрява нещата, които не е предписал.
 В Свещения Коран Аллах е казал (превод на значението):
Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.
Сура Трапезата (ал-Маида), 5-3
Нима имат съдружници, узаконяващи им в религията онова, което Аллах не им е позволил?
Сура аш-Шура, 42-21 
В сахих ахадис се предава, че Пророка с.а.с предупреждава за нововъведенията (бид’а) и ясно заявява, че това е заблуда, което показва на уммата колко сериозен е този въпрос и ги кара да странят от това.
Например, ал-Сахихан се предава от А’иша р.а, че Пророка с.а.с. е казал: „Който извърши деяние, което не е в съответствие с нашата религия, то ще му бъде отхвърлено“.
В Сахих Муслим се предава от Джабир р.а, че Пророка с.а.с. е казал по време на петъчна хутба: „Най-доброто слово, е Книгата на Аллах, а най-доброто водачество е на Мухаммад с.а.с. Най-лошите неща са нововъведенията, а всяко нововъведение е заблуда“ (Ал-Нисаи добавя с джаид иснад: „...а всяка заблуда води до Огъня“.
В ал-Сунан се предава от ал-‘Ирбад ибн Саария р.а, че Пророка с.а.с. произнесъл реч, от която сърцата им се изпълнили със страх и сълзи напълнили очите им. Ние казахме: „О, Пратенико на Аллах, това е като прощално слово, дай ни завет“. Той каза: „Този от вас, който живее (дълго) ще види много различия, затова твърдо се придържайте към моята сунна и към пътя на праведните халифи. Дръжте я здраво със зъби и се пазете от нововъведени неща, защото нововъведенията (в религията) са измислица, а всяка измислица е заблуда, а всяка заблуда води в Огъня“.
Има много ахадиси с подобно значение.
Да се внимава за нововъведенията е предадено от сподвижниците на Пророка с.а.с., както и от праведните ни предшественици – салаф ас-салих, защото няма нововъведени неща, които Аллах да одобрява, те са оприличаване на християните и юдеите, на враговете на Аллах, в техните попълнения към религията.
Нововъведенията се опитват да внушат, че има празноти в исляма, че не е пълен, което довежда до големи вреди и грехове, както и води против казаното от Аллах:
Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.
Сура Трапезата (ал-Маида), 5-3
Това е и против хадиса от Пратеника на Аллах с.а.с., който предупреждава за нововъведенията (бид’а).
Надявам се, че доказателствата, които приведохме ще задоволят всеки, който търси истината, че бид’а е злина, т.е. нововъведението за празнуване на нощта Исра и Мираж не е част от религията Ислям.
Аллах да благослови и с мир да дари Своя Пратеник и раб, нашия Пророк Мухаммад, неговото семейство и сподвижниците.
Шейх ‘Абд ал-‘Азиз ибн Бааз, Аллах да се смили над него.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации