понеделник, 19 юли 2010 г.

Мустахаб ли е да се пости през целия месец Шаабан?

Слава на Аллах.

Мустахаб е да се пости през Шаабан и се предава, че Пророкът с.а.с.  обикновено е постел през целия Шаабан.

Ахмад (26022, Абу Дауд (2336). Ан-Ниса’и (2175) и Ибн Маджа (1648) предават, че Умм Салама р.а. е казала: „Никога не видях Пророкът с.а.с. да пости два последователни месеца, освен поста, в който съединяваше Шаабан и Рамадан”.
Според версията, предадена от Абу Дауд: „Пророкът с.а.с. никога не постеше през цял месец в годината, освен през Шаабан, който обикновено свързваше с Рамадан”. Определен като сахих от Албани в Saheeh Abi Dawood, 2048. 
Истинското значение на този хадис е, че Пророкът с.а.с. обикновено е постел през целия месец Шаабан.
Но също се предава, че Пророкът с.а.с. е постил през целия Ша’аан освен през няколко дни.
Муслим (1156) предава, че Абу Салама е казал: „Попитах ‘Аиша р.а. за поста на Пратеника на Аллах с.а.с. и тя ми отговори: „Пратеника на Аллах с.а.с. обикновено постеше, докато си кажехме: „Той няма да спре да пости“, и не постеше, докато кажехме: „Той няма да пости“. Не съм виждала Пратеника на Аллах с.а.с. да изпълва с пост други месец, освен Рамадан и никога не го видях да пости повече, отколкото през Шаабан“.
Учените се различават в мнинията си при тълкуване на тези хадиси.
Някои казват, че това трябва да се прави през няколко години – в някои години Пророкът с.а.с. постел през целия Шаабан, а през други пропускал някои дни от месеца. Това е мнението, подкрепяно от Шейх Ибн Бааз, Аллах да се смили над него. 
Виж Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 15/416. 
Други казват, че Пророкът с.а.с. никога не е постил през целия месец, освен през Рамадан и интерпретират хадиса от Умм Салама като значение за това, че той е постел през целия Шаабан освен през някои дни от месеца. Казват, че от езикова гледна точка, въпрос на изказ е да се каже, че е постел целия месец, а да се има предвид, че има някои пропуснати дни.

Ал-Хафъз е казал:
Хадисът от ‘Аиша р.а. обяснява казаното в хадиса от Умм Салама, която казва, че той не е постел никой цял месец през годината, освен Шаабан, който е свързвал с Рамадан и обикновено е постел през по-голямата част от него. 
Тирмиди предава, че Ибн ал-Мубарак е казал: „Възможно е на езика на Арабите, ако човек пости през по-голямата част от месеца, да се казва, че той е постел целия месец...”
Ал-Тииби казва: „Може да се тълкува като значение за това, че той е постел обикновено целия Шаабан, друг път през по-голямата част от Шаабан, за да не си мислят хората, че е задължително да постят през целия мсец, както през Рамадан”.
Тогава ал-Хафъз е казал: „Първото мнение е правилното – с друго думи Пророкът с.а.с. не е постел през целия месец Шаабан”. Цитира като доказателство предание от Муслим (746) от ‘Аиша р.а.: „Не знам Пратеник на Аллах с.а.с. да рецитира целия Коран в една нощ или да прекарва цялата нощ в молитва до сутринта, или да говее през целия месец, освен през месец Рамадан
Също цитира и предание от ал-Бухари (1971) и Муслим (1157) от Ибн Аббас р.а., който е казал: „Пророкът с.а.с, никога не постеше целия месец, освен Рамадан”.
Ал-Синди казва в коментарите си към хадиса от Умм Салама: „Той е съединявал Шаабан с Рамадан – и това означава, че е постел и през двата. Истинското значение е това, че е постел през целия Шаабан... но има и предания, които показват нещо различно. Затова трябва да се разбира, че е постел през по-голямата част (на месеца) и се е получавало така, сякаш е посте през цялото време и е свързвал с Рамадан”.

Ако питате коя е причината за това поста през Шаабан да бъде толкова велико дело, ето отговора:
Ал-Хафъз е казал:
Причината за обяснението е в предание от Ан-Ниса’и и Абу дауд, класифицирано като сахих от Ибн Хузайма, според което Усама ибн Зайд е казал: „Казах: „О Пратенико на Аллах, не те виджам да постиш в друг месец толкова, колкото през Шаабан”. Той отговори: „Това е месеца, през който много хора са непредпазливи – между Ражаб и Рамадан. Това е месеца, в който делата на хората се качват към Владетеля на Световете и аз бих искал моите дела да се вдигнат, докато постя”. 
Класифициран като хасан от Албани в Saheeh al-Nasaa’i, 2221. 
А Аллах знае най-добре!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации