сряда, 3 ноември 2010 г.

За тасбих и дуа след молитвата Откъс от книгата на шейх ал-Албани صفة صلاة النبي

След като изпълняващия молитвата намаз даде “салям” надясно и наляво, три пъти казва Астагфируллах, а после: “О, Аллах! Ти Си Мир и от Теб е Мирът! Благословен Си Ти, о, Обладателю на величието и щедростта!
Аллахумма, анта-с-саляму уа мин-ка-с-саляму, табаракта йа да-ль-джалялити уа-ль-икрам!

Ако молещият се е имам на намаз с джамаат, то следва да произнесе тези слова преди да се обърне към хората. След това следва да се каже:
“Няма друг бог, освен Аллах, Един е Той и няма съдружници! Нему принадлежи владението, и Нему е хвалата, и Той над всяко нещо е Могъщ! О, Аллах! Никой не може да лиши този, който Ти си надарил, и никой не дарява това, което Ти Си лишил, и пред Теб ще се окаже безполезно богатството на богатия. Няма сила и мощ в никой, освен в Аллах, няма друг бог, освен Аллах, и ние не се покланяме на друг, освен на Него! Той оказва благодеяния и милости, и Нему (следва да се отдава) достойна хвала. Няма друг бог, освен Аллах, и ние сме искрени в изповядване на религията пред Него, дари това да е ненавистно на неверниците!
Ля иляха илля-Ллаху уахда-ху ля шарика ля-х. Ла-ху-ль-мульку, уа ла-ху-ль-хамду уа хуа ‘аля кулли шай’ин кадир! Аллахумма ля мани‘а ли-ма а‘тайта, уа ля му‘тыйа ли-ма мана‘та уа ля йанфа‘у за-ль-джадди мин-кя-ль-джадд. Ля хауля уа ля кууата илля би-Ллях, ля иляха илля-Ллаху, уа ля на‘буду илля иййа-ху. Ля-ху-н-ни‘мату уа-ль-фадлю, уа ля-ху-с-сана’у-ль-хасан. Ля иляха илля-Ллаху, мухлисына ля-ху-д-дина, уа ляу кариха-ль-кафируна!

После следва по 33 пъти да се произнесат словата за тасбих 
Преславен е Аллах (Cубхан-Аллах) 
Хвала на Аллах (Аль-хамду ли-Ллях) 
Аллах е най-Велик  (Аллаху акбар), а на 100-ния път да се каже: “Няма друг бог, освен Аллах, Един е Той и няма съдружници! Нему принадлежи владението, и Нему е хвалата, и Той над всяко нещо е Могъщ!
Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху. Ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду, ва хуа ‘аля кулли шай’ин кадир!

После, след всеки намаз се чете аят ул- Курси (255-та ая от сура ал-Бакара), а така също и сура ал-Ихлас (112), ал-Фалак (113) и ан-Нас (114).

След сутрешния и вечерния намаз гореспоменатите 3 сури е желателно да се четат по три пъти, за което указват хадисите, в които се съобщава, че така е постъпвал Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам. Всички споменати по-горе слова за споменаване и възхвала на Аллах е желателно да се произнасят в съответствие със Сунната, но това не се явява задължително.

Думата салям е образувана от арабския трибуквен корен “с-л-м”, едно от значението на който е “да бъде свободен; да се избави, да се спаси”. По този начин името Салям като едно от имена на Всевишният Аллах указва това, че Той е свободен от всякакви недостатъци и всичко онова, което не се съобразява с Неговото величие и съвършенство.

И Аллах знае най-добре!

по материали от Noorbg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации