сряда, 10 ноември 2010 г.

Тауба, покаяние
Въпрос:
Бях далеч от религията и за исляма знаех само, че съм роден от мюсюлмани родители. От две години имам връзка с едно момиче, а след това Аллах ме благослови и станах напътен. Моля Аллах да ме дари – мен и вас – с полезно знание и ибадат, съгласно правилата на исляма.

Сега се разкайвам за греховете си при изоставянето на Аллах и се моля никога да не се върна обратно. Искам да ви попитам: знам, че едно от условията за покаяние е разкаяние и твърдо убеждение и намерение да не се повтаря греха, а също и да се поправи стореното на хората, ако са били нарушени техните правила. А какво е за молитвите и поста, които съм пропуснал, докато се напътих? И кое е най-правилното да направя с това момиче, защото тя не е омъжена и още не е религиозна?


Отговор: Хвала на Аллах!
Първо:
Слава на Аллах за това, че ви е благословил и Го молим за напътствие и знание. Напомняме ви да благодарите на Аллах за това, за да ви надбави и да увеличи благословията. Аллах е казал (превод на значението):
И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”
(Ибрахим 14:7)

Второ: 
Това, което споменахте като условие за покаяние, е вярно. Що се отнася до извършване на пропуснатите действия, като молитви и пост, има две мнения на учените. Някои от тях казват, че трябва да бъдат отслужени, като това е становище на голяма част от тях.

Някои учени казват, че този, който не се моли ,не трябва да прави пропуснатите молитви, базирайки се на факта, че той е кяфир (когато не се моли). Докато покайвайки се, той става мюсюлманин, което премахва греховете преди това.

Някои учени не смятат, че този, който нарочно не прави молитви има да ги отслужва, защото те отсъждат, че той е кяфир или нещо друго, защото в текстовете се говори за човек, който има уважителни причини, като успиване и пропускане на молитвата, забравяне.

Това, което е показано за случая в сахих хадис е, че този, който не се моли, е кяфир, докато не прави молитви, поради мързел или отрицание, че молитвата  задължение. Това може да се види във въпрос № 5208.

Задължаването на покайващия се да отслужи пропуснатото прави разкаянието много трудно и плаши хората. Но покайващия се трябва да направи много добри дела, защото Аллах е казал (превод на значението):
Аз опрощавам всеки, който се покае и вярва, и върши праведни дела, сетне продължава по правия път.
(Ta-Хa 20:82)
Постоянния Комитет за издаване на фатауи е попитан: Заминах да уча в САЩ, като прекарах там 5 години, през които не правех молитви и не постих. Аллах ме напъти и сега станах праведен, алхамдулиллах. Какво да направя с тези молитви и поста?
Те са отговорили:
Ако ситуацията е такава, каквато описвате и вие се покайвате и сте започнал да следвате Правия път, не трябва да отслужвате пропуснатите молитви и поста, който нарочно не сте направил, защото неотслужването на молитви е голям грях и вероотстъпничество от Исляма, независимо дали този, който не се моли да не отрича задължителността им. Това е съгласно по-правилното мнение на учените. Ако отвърналия се мюсюлманин се завърне към Исляма отново, той не е задължен да прави пропуснатите през това време молитви и пост, защото Пророка с.а.с е казал: „Исляма изличава това, което е било (преди) и покаянието изтрива това, което е било (преди)“.

Но в бъдеще трябва да отслужвате навреме молитвите в джама’ат, с мюсюлманите в джамията, да спазвате поста в Рамадан. Също така ви е предписано да правите много добри дела и доброволни служения пред Аллах, като молитви, пост, поддържане на роднинските връзки, даване на милостиня и други добрини, колкото можете, защото Аллах е казал (превод на значението):
Аз опрощавам всеки, който се покае и вярва, и върши праведни дела, сетне продължава по правия път.
 (Ta-Хa 20:82)
Молим Аллах да направи нас и вас твърди във вярата и истината и в следването на Правия път.
Край на цитата от Фатауа ал-Лажна ал-Да’има (6/41)

Вж. Също въпрос №. 610. 

Трето:
Що се отнася до момичето, вие следва да се разделите с нея и да прекъснете всички връзки с нея, за да не намери път шайтана до вас и да ви върне към връзката с нея. Ако можете да намерите праведна жена, която да й каже за Исляма, това е добро. 
А Аллах знае най-добре!

Islam Q&A

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации