петък, 12 ноември 2010 г.

Извършването на Хадж или милостиня


Въпрос:
Ако човек е направил Хадж – по-добре ли е да повтори Хаджа и да направи наафил Хадж или да даде парите за милостиня?Отговор:

Слава на Аллах!


Основния принцип е, че наафил Хадж е по-добър, отколкото парите, които могат да се използуват за него, да се дадат за милостиня. Но има и случаи, в които да се дадат парите за милостиня е по-добро, отколкото да се направи наафил Хадж – например ако парите се похарчат за Джихад в името на Аллах, или за призоваване на хората към Аллах (дауа), или за нуждаещи се, особено ако са роднини.  

Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа е казал в ал-Ихтийаараат (стр.206):

Хаджа е предписание, което е по-добро от милостинята, която не е задължителна. Но ако човека има нуждаещи се роднини, тогава да се даде милостиня на тях, е по-добро. Същото важи за хората, които се нуждаят от помощ. Но ако и двете са доброволни, тогава Хаджа е по-добър, защото той съвместява физическо и материално служене. В същия дух можем да кажем, че удхийа (курбана на Еид ал-Адха) и ‘акика (курбан за новородено) е по-добър, вместо даването на цената на животното за милостиня. Но това е предмет на разговор в случая, когато човека изпълнява религиозните си задължения, отбягва харама, прави петте си дневни молитви, говори истината, прави добро и не потъпква правата н другите.

Шейх Ибн Бааз, Аллах да се смили над него, е казал:

Хадж и ‘Умра са по-добри, отколкото даването на еквивалента в пари в милостиня, за този, чиито намерения за искрени в името на Аллах Единствения и извършва служенето си според предписания от шариа’ начин. Предава се в сахих хадис, че Пророка с.а.с. е казал: „От една ‘Умра до следващата изкупление на това, което е дошло между тях и приетия Хадж дава не по-малка награда от Рая“. Предаден от ал-Бухари, 1773; Муслим, 1349. Той с.а.с. е казал: „Умра през Рамадан е равна на Хадж“. Предаден от ал-Бухари, 1782; Муслим, 1256.

Казал е също:
Който е извършил задължителния Хадж, по-добре е за него да похарчи парите за втори Хадж за муджахидиийн, които се борят в името на Аллах, защото когато Пророка с.а.с. е бил запитан за това кои дела са най-добри, той отговорил: „Вярата в Аллах и Неговия Пратеник“. Попитали: „После?“ Казал: „Джихад в името на Аллах“. Попитали: „После?“ Отговорил: „И приетия Хадж“. Предаден от ал-Бухари, 26; Муслим, 83.

Така Хаджа се нарежда след джихада. Но това, което се има предвид тук, е наафил Хадж, защото задължителния Хадж е основа на Исляма, ако човек има възможност да го извърши. В ал-Сахихан се предава, че Пророка с.а.с. е казал: „Който въоръжи завоевател по пътя на Аллах, той все едно е участвал в завоевание. Който се погрижи с благо за семейството на завоевател, той все едно е участвал в завоевание.“ Несъмнено муджахидин, който се бори по пътя на Аллах, търсейки Неговото задоволство, в най-голяма степен заслужава материална помощ, а изразходването на пари за него, е по-добро от доброволния Хадж, заради двата хадиса, цитирани по-горе, а и от други.“
 
Също така е казал:

„По-добре за някой, който вече е изпълнил задължителния Хадж и ‘Умра, да изразходи равностойността за доброволен Хадж и ‘Умра, в помощ на муджахидийн, който се бори по пътя на Аллах, защото Джихада е предписание на шариа’ и е по-добър от доброволния Хадж и доброволната ‘Умра“.

Шейх Ибн Бааз бил запитан: Кое е по-добре – да се дадат пари за джамия, да се направи Хадж заради родителите на някого?

Той отговорил:

„Ако има спешна нужда от построяване на джамия, тогава е добре да се даде равностойността на доброволния Хадж в помощ на построяването на джамия, защото това би било велико и достойно за награда дело и ще помогне на мюсюлманите да изпълняват молитвите си в джама’ат.
Но ако нуждата от парите за Хадж – имам предвид доброволен Хадж – за построяване на джамия не е спешна, защото има някой друг, който да помогне и не планира да ходи в Хадж, тогава е по-добре ин ша Аллах да се изразходят пари за Хадж заради родителите (от тяхно име), независимо дали сина сам ще го направи или някой доверен човек ще го извърши. Но човек не може да направи едновременен Хадж и за двамата родители, по-скоро трябва да направи Хадж поотделно за всеки от тях“. 
Виж Мажму’ Фатауа ал-Шейх Ибн Бааз, 16/368-372.

Шейх Ибн ‘Утаймин е казал:
Това, което мислим е, че изразходването на пари за джихад е по-добро, отколкото за доброволен Хадж, защото наафил джихад е по-добър от наафил хадж.

Фатауа Ибн ‘Утаймин, 2/677.

Islam Q&A

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации