петък, 12 ноември 2010 г.

Дървото на имана(откъси от лекция на Дауд Адиб)

"Ако някой ви повери да се грижите за някакво растение какво мислите, че бихте направили? Няма ли да се опитате да сторите най-доброто то не завехне и да не умре? И, разбира се, за тази цел ще се убедите, че имате всичко необходимо, за да го предпазите от това, което би го увредило.Ще искате да знаете основните неща за растението и от какво има нужда, за да си расте нормално.Вярвате или не, всеки от нас има едно, много крехко и в същото време много здраво дърво, за което да се грижи, поверено ни от нашия Създател.Аллах (с.т.) ни е дарил дърво, което да отгледаме в сърцата си, и то се нарича „шаджарат-ул-иман” (дървото на вярата). Той (с.т.) описва това дърво в Корана:

„Не видя ли ти какъв пример дава Аллах? Добрата дума е като доброто дърво. Коренът му е як, а клоните му са в небето. То дарява плодовете си по всяко време с позволението на своя Господ. Аллах дава примерите за хората, за да се поучат.”

Най-важното дърво на този свят (дуннята) е дървото на имана (шаджарут-ул-иман). Дървото, което Аллах (с.т.) е посял в сърцата ни. Дървото, за което всеки от нас трябва да се грижи както през деня, така и през нощта. И всички ние трябва да знаем, че дървото на имана е така създадено, че да имаме възможността да се грижим добре за него.

Почти вички дървета, които Аллах (с.т.) е създал, имат три основни части:

1. Корени

Корените на най-ценното дърво на този свят са:

a) Знанието (ил’м)b) Увереността (якийн)

Дървото на имана всъщност представлява основното кредо в Исляма:

"Ля илаха иллаллах" (Няма друг Бог, освен Аллах)

Ето защо, коренът на това дърво е знанието на значението на „Ля илаха иллаллах”. То обхваща всеки един аспект от нашия живот. Когато знаем, че няма друг Бог, освен Аллах (с.т.), ние изцяло се отдаваме единствено на Него и приемаме всичко, което ни е завещал чрез Корана, както и чрез Сунната на Пратеника на Аллах (с.а.с.) .Другата част от корена на това дърво е увереността, т.е. убедеността във всичко, което „Ля илаха иллаллах” съдържа и носи със себе си.Когато прилагаме Исляма в живота ни, или когато трябва да вземем отношение по въпрос, с който не сме се сблъсквали преди и нямаме знание за него, действията ни трябва да произтичат от безусловната вяра и убеденост в това, че те се основават на Свещения Коран или автентични хадиси на Пратеника на Аллах (с.а.с.).

2) Стебло

Дървото на имана, също като другите дървета, има стебло и това е чистотата и искреността в намерениата (ал-ихлас)
За да бъде нашето дърво здраво, стабилно и непоклатимо е необходимо намеренията ни да бъдат чисти.

Попитали веднъж Абдуллах ибн Сахл ат-Тузкури (р.а. ) (учен от табиин)"Какво е иманът?" Той отговорил: "Иманът е твърдение, действие, намерение и сунна. Ако е само твърдение без действие, то това тогава е куфр (неверие), ако е твърдение и действие, но без намерение, то тогава това е нифак (лицемерие), а ако е твърдение, действие и намерение, но без сунна, то това тогава е бид’а (нововъведение).

За да запазим здраво стеблото на нашето дърво, намеренията ни трябва да бъдат искрени и чисти. Всяко праведно дело се разделя на две части и едната от тях е чистотата на намерението. То трябва да бъде искрено и да цели само и единствено задоволството на Аллах.

3) Клонки и плодове

Дървото на имана също има клони и плодове. Това са

a) Праведните дела

b) Благочестивият нрав

Аллах (с.т.) неколкократно прави разлика в Корана между хората на Дженнета и тези на Джехеннема по това, че те са вярващи и делата им са праведни.

На няколко места в Корана се казва, че тези, които вярват и делата им са праведни ще бъдат известени с блага вест в Дженнета:

„Които вярват и са богобоязливи, за тях е радостната вест в земния живот и в отвъдния.”„Благодетелните ще имат Най-прекрасното, и дори повече, и не ще почерни техните лица нито прах, нито унижение. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно.”

Втората част на праведното дело е действието да бъде в съответствие с шариата. Когато едно дърво има устойчиви корени, здраво сребло и клони, то дава и добри плодове. По същия начин, когато корените на имана изцяло са обхванали сърцата ни и пазим стеблото и клоните му здрави, то тогава и плодовете му ще бъдат благодатни. Ако се сдобием със знанието за нашата вяра, вършим праведни дела с искрени намерения и убеденост в правотата на наученото, със сигурност ще придобием и благочестив нрав.

Три основни неща, които ще накарат дървото да погине:

1)Куфр:
Ако позволим на неверието да проникне в дървото, то със сигурност ще го погуби.

2) Ширк:
Ако позволим на ширка да нахлуе в дървото, то той също ще го погуби.

3) Бид’а:
Ако позволим на бид’а-та (нововъведението) да навлезе в дървото ни, листата му ще станат жълти, клоните му постепенно ще започнат да изсъхват, докато накрая то умре." 

изт. Форум за Ислям

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации