сряда, 3 ноември 2010 г.

Пропуснати молитви, извършване


Как следва да се извършват молитвите, пропуснати по уважителни причини

За необходимостта от спазването на последователност при извършването на наколко молитви намаз, пропуснати по приемливи според Шариа’ причини Джабир радиаллаху анху е разказал:
Омар Ибн ал-Хаттаб дойде по време на битката Хандек (Рова) след залеза на слънцето и започна да ругае неверниците от корейш, а после каза: “О, Пратенико на Аллах, едва успях да завърша молитвата ‘аср (икинди) и слънцето започна да слиза от хоризонта!” А Пророкът салаллаху алейхи уа саллам, каза: “Кълна се в Аллах, а пък аз (все още) не съм я извършил!” След това Пророка салаллаху алейхи уа саллам, и ние взехме абдест и извършихме следобедната (аср) молитва, когато слънцето вече беше залязло,и след това изпълнихме и вечерния намаз (магриб)”.
Този хадис е сведен от ал-Бухари 598, и Муслим 209.

Голямата част от учените са отдали предпочитание на това мнение, т.е. че трябва да се откланят пропуснатите молитви, спазвайки тяхната последователност. (Виж ал-Мугни 1/60, Найл ал-Аутар 2/36.)

Ако човек не знае това, а е извършил пропуснатите молитви намаз не според техния ред, то не следва да ги извърши отново, тъй като незнанието му се явява като оправдание.

Това са казали учените от мезхеба на имам Абу Ханифа и на същото мнение е отдал предпочитание и шейх ал-Ислям Ибн Тайимийа. (Виж ал-Инсаф 1/445)

Как да постъпи пропусналия молитвата, когато вече е необходимо да се извършва следващата молитва? 

Да допуснем, че вече навлиза времето за вечерната (магриб) молитва, а човек по приемлива Шариа’ причина не е извършил следобедната ‘аср (икинди) молитва,, то той следва първо да извърши вечерната (магриб) молитва. (Виж Сахих Фикх ас-Сунна 1/262)

Също така да допуснем, че човек е проспал сутрешната фаджр (сабах) молитва, но се е събудил и е чул езана за петъчния джума намаз, то той следва да изпълни отначало петъчната (джума) молитва, тъй като не е възможмо тя се откланя на каза. (Виж ал-Мумтиа 2/141)

Как следва да се извършват молитвите намаз, пропуснати по уважителни причини.

Oткъс от Книгата “الفقه الحنفي في ثوبه الجديد” - Ханефитският фикх в новия му облик на шейх Абд ал-Хамид Махмуд Тахмаз ал-Хамауи ал-Макки:
“Указание за узаконяването на това как следва да се извършват пропуснатите молитви (на када), служат съответните действия на Пророка салаллаху алейхи уа саллам, както и неговите слова.
От Анас Ибн Малик радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам, е казал:
“Ако някой забрави за молитвата, нека да я извърши, когато си спомни за нея. Няма друго изкупление, освен това (и Всевишният Аллах е казал): „Наистина, Аз съм Аллах! Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен се покланяй и извършвай молитвата, за да Ме споменаваш! (20:14)
Този хадис е сведен от ал-Бухари.

Съобщава се, че веднъж Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам и неговите сподвижници се намирали на път и проспали сутрешната молитва. Абу Катада радияллаху анху казал:
“Когато слънцето вече беше изгряло, пръв се събуди Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам, а след него със страх станахме и ние. Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам повели:
„Качете се на ездитните си животни", след което ние се качихме и тръгнахме на път. Когато слънцето вече се издигна над хоризонта, Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам, бързайки, ми повели да му подам моя съд за умиване, в който имаше немного вода. После той извърши по-кратко в сравнение с обичайното си обмиване (абдест, уду), след това Билял извика езан и Пратеникът на Аллах салаллаху алейхи уа саллам извърши два рекята доброволна (сунна) молитва и задължителната (фард) фаджр, постъпвайки така, както той е постъпвал ежедневно."
Този хадис е сведен от Муслим.

Джабир радияллаху анху е разказал:
Омар Ибн ал-Хаттаб дойде по време на битката Хандек (Рова) след залеза на слънцето и започна да ругае неверниците от корейшите, а после каза: “О, Пратенико на Аллах, едва успях да завърша молитвата ‘аср (икинди) и слънцето започна да слиза от хоризонта!” А Пророкът салаллаху алейхи уа саллам, казал: “Кълна се в Аллах, а пък аз (все още) не съм я извършил!” След това Пророка салаллаху алейхи уа саллам, и ние взехме абдест и извършихме следобедната (аср) молитва, когато слънцето вече беше залязло,и след това изпълнихме и вечерния намаз (магриб)”.
Този хадис е сведен от ал-Бухари 598, и Муслим 209.

Извършването на пропуснат намаз на када е като неговото изпълнение едаен.

Пропуснатите молитви намаз се изпълняват по реда на тяхната последователност.

Хушейм от Абу аз-Зубайр от Нафи’а ибн Джубайр, от Абу Убайда Ибн Абдуллах ,с думи от неговия баща:
“Многобожниците задържали (т.е. забавили го) Пророка салаллаху алейхи уа саллам, за извършването на четири намаза по време на битката Хандeк, докато не преминала една част от нощта по волята на Аллах. И той Пророкът салаллаху алейхи уа саллам, повелил на Билял да извести езан и икама и след това извършил обедния (зухр) намаз. После повелил да повтори икама и извършил следобедния (аср) намаз. След това повелил да повтори икама и извършил вечерния (магриб) намаз и след това повелил да повтори икама и изпълнил нощния (‘иша) намаз.”
Този хадис е сведен от ат-Тирмизи

Извършването на када на пропуснатите задължителни фард намази, както и Уитр, е необходимо да стане по реда на тяхната последователност ако за това има достатъчно време и броя на пропуснатите намази не е голямо. Ако времето е малко, то подредбата по тяхната последователност не е задължителна, тъй като не трябва да се отлага извършването на предписаната фард молитва, заради изпълнението на пропусната молитва. Това задължение се снема и в случая, когато човек забрави за пропуснатите намази, защото това го лишава от възможността да ги изпълни на када, но Всевишният Аллах възлага на човека само онова, което е по силите му. Това задължение се снема и тогава, когато пропуснатите намази са много, например ако са пропуснати шест задължителни фард намаза, без да се брои Уитр. Това е така, защото при подобни обстоятелства е необходимо да се повтарят едни и същи пропуснати намази, и спазването на тяхната последователност ще стане много затруднително. (Виж ал-Хадийа ал-Аля'ийа, стр. 93.)
Край на откъса. 

по материали от Noorbg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации