сряда, 10 ноември 2010 г.

Черния камък в Кааба

-->


Въпрос:
Какво е значението на черния камък в Кааба, какво символизира?


Отговор:

Слава на Аллах!
 
Има няколко хадиса за черния камък, които ще цитираме, за да стане ясно:

1. Аллах е изпратил Черният камък на земята от Рая.

Предава се, че Ибн Аббас казал: Пратеника на Аллах (с.а.с) каза:
„Черният камък е дошъл от Рая.”

(Разказан от Ал-Тирмиди, 877, Ал-Насаи, 2935. Хадисът е класифициран като сахих от Ал-Тирмиди).

2. Камъкът бил по-бял от мляко, но греховете на синовете на Адам го направили черен.

Предава се, че Ибн Аббас казал: Пратеника на Аллах (с.а.с) каза:
„Когато черният камък дошъл от Рая, той е бил по-бял от мляко, но греховете на синовете на Адам го направили черен.”

(Разказан от ал-Тирмиди, 877; Ахмад, 2792. Класифициран като сахих от Ибн Хузайма, 4/219. Ал-Хаафиз ибн Хаджар го класифицира като хауий (силен) във Фатх ал-Баари, 3/462).

(а) Ал-Мубаракпури, Аллах да се смили над него, казва в ал-Маркаа’: Това означава, че греховете на синовете на Адам, които докоснали камъка, били причина той да стане черен. Хадисът трябва да се приеме за истина, тъй като няма причина да не се приеме, дали разказан в предание или по силата на общия смисъл.

(Тухфат ал-Ахуади, 3/525)

(б) Ал-Хаафиз ибн Хаджар: Някои еретици опитали да критикуват този хадис като казвали: Как така греховете на мушрикиин го направили черен, а служенето на хората на Таухийд не го направили бял?

Аз отговарям, като цитирам ибн Кутайба, който казва: Ако Аллах е пожелал, това е щяло да се случи. Но Аллах е направил така, че черното обикновено променя другите цветове, а то самото не се променя, което е обратното на това, което важи за бялото.

(в) Ал-Муххиб ал-Табари казва: Фактът, че е черен, е урок за тези, които са проницателни. Ако греховете имат ефект върху бездушна скала, тогава ефектът, който имат върху сърцата, е много по-голям.

Виж Фатх ал-Баари, 3/463

3. Черният камък ще дойде на Деня на Възкресението и ще свидетелства в полза на тези, които са го докоснали искрено.

Предава се, че Ибн Аббас е казал: Пратеника на Аллах (с.а.с) каза по отношение на камъка:
„В името на Аллах. Аллах ще го донесе в Деня на Възкресението, и той (камъка) ще има две очи, с които ще вижда, и език, с който ще говори, и ще свидетелства в полза на онези, които са го докосвали с искреност.”

Предаден от ал-Тирмиди, 961; Ибн Маджда, 2944

Този хадис е класифициран като хасан от ал-Тирмиди, и като хауий от ал-Хаафиз ибн Хаджар във Фатх ал-Баари, 3/462

4. Докосването, целуването или соченето към Черния камък – това е първото нещо, което се прави, когато се започва Тауаф, без значение дали на Хадж или Умра, или Тауаф по желание.

Предава се от Джабир ибн Абдуллах (Аллах да е доволен от него), че когато Пратеника на Аллах (с.а.с) дошъл в Мекка, отишъл при Черния камък и го докоснал, след което минал откъм дясната му страна и изтичал там три пъти, (после) обиколил три пъти (около Кааба).

(разказано от Муслим, 1218).

5. Пратеника (с.а.с) целувал Черния камък и неговата умма следвала този негов обичай.

Предава се, че Умар (Аллах да е доволен от него) дошъл при черния камък и го целунал, след което казал:
„Аз зная, че ти си само един камък, който не може да ми донесе нито благо, нито да ми навреди. Ако не бях видял Пратеника (с.а.с) да те целува, нямаше да те целуна.”

(разказан от Бухари, 1520, Муслим, 1720)

6. Ако един човек не може да целуне камъка, трябва да го докосне с ръка или нещо друго, след което може да целуне това, с което е докоснал камъка.

(а) Предава се, че Наафи казал:
Аз видях ибн Умар да докосва камъка с ръката си, след това да целува ръката си. Аз казах, никога не съм посмявал да направя това, докато не видях Пратеника на Аллах (с.а.с) да го прави.

(Разказан от Муслим, 1268)

(б) Предава се, че Абу Туфайл (Аллах да е доволен от него) казал:
Видях Пратеника на Аллах (с.а.с) да извършва Тауаф около Дома, докосвайки ъгъла (където е камъка) с извита тояга, която носеше със себе си, след което целуна тоягата.

(Муслим, 1275)

7. Ако човек няма възможност да направи и това по-горе, тогава може да посочи с ръка към него и да каже „Аллаху акбар”.

Предава се, че Ибн Аббас казал:
Пратеника на Аллах (с.а.с) извършваше Тауаф с камилата си, и всеки път, когато идваше при ъгъла (където е камъка) той сочеше към него и казваше „Аллаху акбар.”

(Разказан от ал-Бухари, 4987).

8. Докосването на камъка е едно от нещата, чрез които Аллах изкупува греховете.

Предава се, че Ибн Умар казал: Чух пратеника на Алалх (с.а.с) да казва:
„Докосването и на двете (черния камък и ал-Рух ал-Йамани) е изкупление за греховете."

(Разказан от Ал-Тирмиди, 959. Този хадис е класифициран като хасан от ал-Тирмиди и като сахих от ал-Хааким (1/664). Ал-Дахаби се съгласил с него).

Не е допустимо един мюсюлманин да пречи на други мюсюлмани при камъка като ги удря или се спречква с тях. Пратеника (с.а.с) ни е казал, че камъка ще свидетелства в полза на онези, които са го докоснали с искреност, което не е случая, когато човек го докосва като огорчава рабите на Аллах.

А Аллах знае най-добре.


източник: Islam Q&A

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации