петък, 12 ноември 2010 г.

Най-велия ден от Хадж
Въпрос:


Какво означава най-великия ден на Хадж (йаум ал-хажж ал-акбар) и най-великия Хадж (ал-хажж ал-акбар)? Означават ли едно и също нещо? Или говорят за различни неща?


Отговор:


Слава на Аллах!Най-великия ден на Хадж е Деня на жертвоприношението, който е десетия ден на Дул’л-Хиджжа. Абу Дауд предава от Ибн ‘Умар р.а., че Пратеника на Аллах с.а.с. е станал в деня на жертвоприношението, което се прави по време на Хадж и казал: „Какъв ден е днес?“ Те казали: „Деня на жертвоприношението“. Той казал: „Това е най-великия ден от Хадж“. Сунан Аби Дауд, 1945, класифициран като сахих от ал-Албани в Сахих Аби Дауд, 1700.
Ал-Бухари (369) предава, че Абу Хурайра р.а. казал: „Абу Бакр ас-Сиддик р.а. ме изпрати с говорителите да разгласявеам в Мина за Деня на жертвоприношението“. След тази година на никой мушрик не било позволено да направи Хадж или да обикаля Дома необлечен“.
Деня на жертвоприношението е наречен най-великия ден на Хадж, защото по време на нощта е стоенето на ‘Арафа и се стои на ал-Маш’ар ал-Хараам, през деня се хвърлят камъни по Джамра, прави се жертвоприношение, бръснат се (за мъже, а за жените е леко подстригване) главите, прави се тауаф и сай – всички актове на Хаджа. Денят на Хаджа се отнася до точно определено време и величието му е за действията, които се отнасят точно до това време.И прогласяване от Аллах и от Неговия Пратеник към хората в деня на най-голямото поклонение хадж (10-и Ду’л-Хиджжа – 12-я месец на Ислямския календар).

[ал-Тауба, 9:3]


От Аллах е напътствието!Ал-Лажна ад-Даа’има ли’л-бухуут ал-‘Илмийа уа’л-Ифта’, 11/220

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации