вторник, 3 юли 2012 г.

Нововъведения (бид'а) през месец Шаб'ан


   

Някои мюсюлмани празнуват средата на месец Ша’бан, като постят в този ден и прекарват нощта в молитва (кийам). Има хадис, свързна с това, но той не е сахих, а учените дават, че празнуването на този ден, е бид’а (нововъведение в религията).
Мухаммад ‘Абд ал-Салам ал-Шукайри е казал: Имам ал-Фатни казва в Tadhkirat al-Mawdoo‘aat: „Сред нововъведенията има едно, което е наречено Лайл ан-Нусф (средата на Шаб’ан) и съдържа Салат ал-Алфиййа със 100 ракята, в които сура ал-Ихлас се казва по 10 пъти на всеки ракят, прави се групово, като й отдават повече внимание, отколкото на Джуму’а или Еид молитвите въпреки че няма предание относно тези действия, освен даиф (слаб) и мауду’ (измислен) хадиси. И ние не трябва да се подлъгваме за тях по факта, че са споменавани от авторите на al-Qoot и al-Ihya, нито да се подлъгваме от това, че в Тафсир ал-Талаби се говори, че е Лайлат ал-Кадр. Край на цитата.

Ал-Ираки казва: ХАдиса за молитва през Лайл ан-Нусф е фалшив. Ибн ал-Джаузи подчертава това в ал-Мауду’ат (това е сборник с фалшиви хадиси): „Част за хадиси, молитва и дуа през Лайл ан-Нусф”:
„Хадисът: Когато нощта на нусф Шаб’ан настъпи, прекарайте я в молитви и постете в този ден” е разказан от Ибн Маджа от ‘Али. Мухашийа казва: (Също е предаден) в al-Zawaa’id. Иснада е даиф, защото предавачът Ибн Аби Басра е ненадежден, а Ахмад и Ибн Ма’ин са казали: „Хадисът е измислен”. Край на цитата.
Кланянето на 6 рекята през Лайл ан-Нусф с намерението да се опази човек от нещастия, е широко разпространено...а рецитирането на Йа-Сийн и правенето на дуа помежду тях – няма съмнение, е нещо, което е вкарано в религията и противоречи на Сунната на Пратеника на Аллах с.а.с.
Коментаторът на ал-Ихийа казва: Тази молитва е разпространена в книгите на последните Суфи учители, но не съм виждал сахих предание от Сунната да го подкрепя, както и тази дуа. По-скоро това е от някои шейхове. Нашите сподвижници казват: Макрух е събирането по време на някоя от тези нощи в джамиите или другаде. Ал-Нажм ал-Гайти, описвайки прекарването на нощта на средата на Шаб’ан в обща молитва: Това беше заклеймено от голяма част от учените на Хиджаз – включително ‘Ата” и Ибн Аби Мулайка, фукаха от Медина и сподвижниците на Малик. Те казват: Всичко това е бид’а (нововъведение в религията) и няма никакво предание, че Пророкът с.а.с. е прекарвал тази нощ в молитви с джама’ат; или че неговите сподвижници са правили това. Ал-Науауи казва: Молитвите през Раджаб и Шаб’ан са две осъдителни нововъведения.
Край на цитата от al-Sunan wa’l-Mubtada‘aat, стр. 144

Ал-Фатни (Алла да се смили над него) е казал, след коментара, цитиран по-горе: Обикновените хора са толкова заслепени с тази молитва, че си я съхраняват...и много злини са от него, много прегрешения са извършени...(Тя е толкова лошо нещо, че) приближените на Аллах, страхувайки се от Неговото наказание, побягнали в пустинята. Първия път, когато е изпълнена тази молитва, било 448 г. Хиджри в Бейт ал-Макдис (Йерусалим). Зайд ибн Аслам казал: „Никога не сме чули някой от нашите шейхове или фукаха’ да казва, че Лайлат ал-Бара’а (15-ти Шаб’ан) има превъзходство над другите нощи. Ибн Дихийа казва: Хадисите за молитва по време на Лайлат ал-Бараа’а са измислени, а един има прекъсване в иснада. Всеки, чиито актове на служене са подчинени на предание, за което се знае, че е измислено (фалшиво), е слуга на Шейтана.  
Край на цитата от Tadhkirat al-Mawdoo‘aat от ал-Фатни, стр. 45 

Справка с:
al-Mawdoo‘aat на Ибн ал-Джаузи, 2/127;
al-Manaar al-Muneef fil Saheeh wa’l-Da‘eef от Ибн ал-Кайим, стр. 98;
al-Fawaa’id al-Majmoo‘ah от ал-Шаукани, стр. 51 

Мякои хора използват думата ал-Ша’баанийа за последните дни на Ша’бан и казват „Това са дни за прощаване с храната” и през тях се яде много, защото скоро почва Рамадан. Някой учени казват, че идеята е взаимствана от християнството...
Ако сумираме всичко това – извода е, че няма никакви отбелязвания на средата на Шаб’ан или някакви специални актове на служене, които да се изпълняват по това време! Всичко, което се прави до ден днешен в средата на месеца, е нововъведение – бид’а!
А Аллах знае най-добре.

Islam Q&A - 154850


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации