сряда, 1 юни 2011 г.

Нощта Регаиб и Салат ал-Регаиб

Сунна ли е салат ал-рега’иб и мустахаб ли е да се прави тази молитва?

Отговор :
Салат ал-рага’иб се отнася до определена нощ в месец Раджаб и е нововъведение (бид’а). Нощта е в първия петък на месеца, като молитвата е за времето между Магриб и ‘Иша и се предшества от пост в първия четвъртък на Раджаб.
Салат ал-рага’иб е внедрена и представена за първи път от Байт ал-Махди (Йерусалим) през 480г. по хижра. Няма сведения за нея нито от Пророка с.а.с, нито от асахаба или от който и да било от най-добрите поколения или имами. Единственото, което може да се каже, че това е нововъведение, което заслужава порицание и не е достойна за похвала Сунна.
Учените постоянно ни предупреждават за опасността от нововъведения и заблуди.
Ал-Науауи, Аллах да се смили над него, казва в ал-Мажму’ (3/548):
Молитвата, която е позната с името салат ал-рага’иб, е от 12 рака’ат, които се изпълняват между Магриб и ‘Иша в първия петък от месец Раджаб, изпълняването на 100 рака’ат в нощта Нусф Ша’бан (средата на месец Ша’бан), са осъдителни нововъведения. Никой не трябва да лекомислено да вярва, че са удостоверени с хадис, не са споменати нито в Куут ал-Кулууб или в Ихийа’ ‘Улум алДийн или да са в някой хадис на някоя от тези две книги. Никой не трябва да е лековерен и да следва имами, които пренебрегват правилата на молитвата и проповядват, че е мустахаб извършването им, но с в грешка по този повод. Имам Абу Мухаммед ‘Абд ал-Рахмаан ибн Исмаил ал-Махдис пише ценна книга и показва погрешността им. И е прав, Аллах да го помилва. Край на цитата.
Ибн ‘Абидийн пише в своята книга Хаашийа (2/26):
Казвам в ал-Бахр: Оттук разбираме, че е макрух да ставаме за салат ал-рага’иб, която е в първия петък на Раджаб, тя е нововъведение.
Учения Нур ал-Дийн ал-Махдис е написал много хубаво есе по темата, което се нарича Рад’ ал-Раджиб’ан Салат ал-Рагаиб, в което разглежда повечето коментари на ранните и на по-късните учени по тази тема, както и на четирите мадхаб. Край на цитата.
Ибн Хажр ал-Хайтами, Аллах да е милостив към него, е бил питан: Допустимо ли е да се прави салат ал-рага’иб с джама’ат или не?
Той отговорил: Салат ал-рага’иб е като познатата като Лайлат ал-нусф мин Ша’бан (средата на месец Шабан). Това са две осъдителни нововъведения и в хадис се казва, че това са маудо’ (измислици). Забранено е да се правят тези молитви независимо дали самостоятелно или в джама’ат.
Aл-Фатауа aл-Хикхийа aл-Kубрa, 1/216 
Шейх ал-Ислам Ибн Таиймийа, Аллах да го помилва, е казал:
Що се отнася до новите молитви, които се правят в определено време, с определен брой рака’ат, с определени рецитирания, както молитвата салат ал- рага’иб в първия петък на месец Раджаб, в средата на месец Шаабан, нощта на 27 Раджаб, това са нововъведения, не са предписани от исляма, не са утвърдени от четиримата имаами или от надеждни учени...Неща като тези отварят вратите за промени в законите и ритуалите в исляма и въвеждат това, което Аллах не е отредил.
Aл-Фатaуa aл-Kубрa, 2/239 
Шейх ал-Ислам е бил питан отново за тези неща и е казал:
Тази молитва не е правена от Пророка с.а.с или от някой от асахаба, или от тааби’ин или от имаамите на мюсюлманите...
Aл-Фатaуa aл-Kубрa, 2/262 
В aл-Maусу’а aл-Фикхийа (22/262) казва:
Ханафи’ и Шафа’и  са заявили, че молитви, като салат ал-рага’иб, лайлат ал-нусф през Шаабан, които се правят п оспециален начин и с определен брой рака’ат, са укорителни нововъведения.


източник: Ислям - въпроси и отговори
фатуа 60180

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации