вторник, 15 юни 2010 г.

Отговор на този, който казва: „Нямам нужда да уча „'Акиида““
В името на Аллах Всемилостивия Милосърдния


Ассалям Алейкум уа Рахметуллах уа Баракатух


Отговор на този, който казва: „Нямам нужда да уча „'Акиида““
От Високопоставения Шейх Саалих Ибн Фаузаан Ал-Фаузаан


[Въпрос]: Тук има някои хора, които не присъстват на уроци по 'акиида (вероубеждение) и казват: “Ние сме Мюсюлмани, ние не сме неверници или идолопоклонници, за да трябва да учим 'акиида или да посещаваме уроцте.” Затова, О Шейх, каква е Вашата гледна точка относно това?


[Отговор]: Обучението на Мюсюлманите за (правилната) 'акиида не означава, че сме ги отсъдили като неверници. По-скоро ние учим мюсюлманите относно 'акиида, за да може те да я знаят в основи и да знаят кои неща я унищожават и кои неща са обратни на нея. Худзайфа Ибнул-Йаман, един от изтъкнатите Сподвижници (Аллах да е доволен от него), е казал: “Хората имаха навика да питат Пратеника за доброто, но аз имах навика да го питам за лошото, заради страх да не попадна в него.” (2) Подобно Омар Ибн Хаттаб (Аллах да е доволен от него) е казал: “Скоро връзките на Исляма ще бъдат разпуснати малко по малко, защото хората ще влизат в Исляма, но няма да са осведомени за Джаахилия (невежите практикувания, на които Исляма се противопоставя).” (3)


По този начин, когато ние учим 'акиида, това не предполага, че ние сме отсъдили за не-Мюсюлмани тези, които обучаваме. По-скоро това, което означава е, че ние желаем те да са изцяло запознати с правилната Ислямска 'акиида, за да се държат за нея и да са запознати с това, на което тя се противопоставя, за да се пазят. Аллах Всевишния казва, докато се обръща към Неговия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари):


“И знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах (т.е. да има знание, че на никой няма право да служи освен на Аллах)! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! ...”
(превод на значението на Свещен Коран 47: 19)


Затова е важно човек да учи и да не се задоволява с изказването: “Аз съм Мюсюлманин.”
Да, без съмнение вие сте Мюсюлмани и цялата слава е за Аллах! Обаче ако някой ви попита какво означава Ислям или сте помолени да обясните какво е Ислям, много от вас няма да са способни да обяснят правилно. Ако някой от вас е помолен да обясни кои са факторите, които анулирват Исляма, възможно е много от вас да не са способни да обяснят това. Така, ако човек е невеж (в това отношение), възможно е той сам да попадне в заблуди без да ги осъзнае. Ако някой от вас е помолен да обясни стълбовете на Исляма или имаана (вярата), които Пратеника (Аллах да го благослови и с мир да го дари) ни е обяснил и ни е научил, ние ще открием, че повечето няма да могат да направят това. Затова как може човек (да се задоволи) с изказването “Аз съм Мюсюлманин” и въпреки това да не знае за тези (основни) неща!?


За съжаление много от ду'аат (призоваващите към Ислям) сами не знаят за (основни неща като) условията за Молитва, или не знаят правилата относно уду (абдест) и тези, неща, които анулират удуто. Някои от тях дори не знаят кои неща формират аркаан (основите) на Молитвата или формират нейните уаджибаат (задължителни части), или тези неща, които анулират Молитвата.
Е, към какъв Ислям тогава призовават! Исляма не е просто зов, по-скоро е реалност, която трябва да се учи и практикува. Затова е важно да се придобива знание и разбиране за Религията. Това е, защото един човек, когато няма стабилно знание, може да попадне в опасност без дори да я осъзнае, точно както човек, който ходи по пътя, но не знае, че на има ров, или дупка, или дори капан. Въпреки това (поради неговото невежество) той свършва, като пада в дупката, или капана, без дори да го осъзнава.
Затова е важно да се учи за Таухид, тъй като Таухида е основата (и за двете – за Религията и за правилната Ислямска 'акиида).
Без съмнение, никой не се въздържа от учене на Таухид (и тези неща, които той изисква; както и неговите граници, условия, основи, ясни доказателства, плодове и последствия, и онези неща, които го увеличават и заздравяват, и онези, които го намаляват и отслабват, и т.н.) освен двама човека:


1) невеж човек – и на неговата гледна точка не може да се дава никаква тежест


или


2) сляп привърженик на заблуда – такъв, който желае да отклони хората от 'акидата на чистия Таухид и който желае да скрие от хората своите собствени лъжливи вярвания и онези други отклоняващи вярвания, които (лъжливо) са приписани на Исляма. И това е възможно най-лесното за тези, които се въздържат да учат Таухид. Аллах Всевишния казва:


“И не бива вярващите да тръгват на бой вкупом. По една част от всяка тяхна група да се заеме с изучаване на религията, за да увещава народа си, когато се върне при него, та да се предпазят!”
(превод на значението на Свещен Коран 9: 122)


Също Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: “На всеки, на който Аллах желае да покаже добро, Той му дава разбиране за Религията.” (4)
Значението на този хадис е че всякога когато Аллах не желае да покаже добро на един човек, Той не му дава разбиране за Религията. Затова този, който казва: “Нямам нужда да уча 'акиида” е като че казва: “Нямам нужда да придобия знание за Религията!” И това се казва или от невеж човек или от заблуден!


==================================================
Бележки:
(1) ал-Мунтакаа мин Фатаауаа (1/303-306)
(2) Предаден от Ал-Бухари (no. 3606) и Муслим (no. 1847)
(3) Предаден от Ибн Тайимия в неговия Маджмуу'ул-Фатаауаа (10/301)
(4) Предаден от Ал-Бухари (1/25), от Му'аауия (Аллах да е доволен от него)

Превод от английски: Нур Абдуллах
Източник: Списание Ал-Истикаама, Въпрос No.8 – Шауал 1418Х/ Февруари 1998

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации