неделя, 13 юни 2010 г.

Момче води молитва

Въпрос № 9933: Може ли моя 7-годишен син да бъде имам по време на молитвата? Мога ли аз, като майка да му бъда имам? Той се научи на намаз, повтаряйки след мен и следвайки ме.

Отговор: Хвала на Аллах!

Не е неправилно за момчето, което разбира намаза, да оглави другите, тъй като Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е казал: «Нека намаза оглави този от хората, който най-много знае Корана». /Този хадис е сведен от Муслим 1078./
Също така е сведено в сборника "Сахих" на ал-Бухари, че Амр Ибн Салям ал-Джарами, е казал: «Моят баща се върнал от Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, и казал, че е чул как Пророка салляллаху алейхи уа саллам, казал: «Когато настъпи времето за намаз, нека онзи от вас, който най-много знае от Корана, да оглави намаза». Те погледнаха и не намериха никой, който да знае повече Коран от мен и ме направиха имам, а тогава бях на 6 или 7 години». /Номер на хадиса 3963. Виж „Фатауа ал-Ладжна ад-Даима”, 7/389-390./

Доказателството, което се намира в хадиса, това е, че сподвижниците са поставили Амр Ибн Салям да оглави намаза, когато той е бил на 6 или 7 години. Това свидетелства, че момче, достигнало съзнателна възраст, може да оглави намаза. Ако това не беше разрешено, то тогава би бил низпослан айет, в който да се говори, че това е забранено. Виж книгата "Ахкам ал-Имама уа ал-Интимам фи ас-Саляти", на Абд ал-Мухсин ал-Муниф.

Ако синът ви изпълнява всички условия, основи и задължителни действия на намаза, тогава той може да оглави вашия съвместен намаз.

Що се отнася до жената, която е имам за момче, то това не е разрешено, тъй като той попада под същото постановление, под което и мъжа.

На жена е разрешено да оглавява намаз на други жени, тъй като Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи уа саллам, е повелил на Умм Варака Бинт Абдуллах Ибн Науфал да оглави намаза на домочадието (т.е. на жените)./Този хадис е сведен от Абу Дауд, 500. Класифициран от шейх ал-Албани като достоверен сахих в "Сахих Сунан Абу Дауд", 553./

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации