вторник, 15 юни 2010 г.

Не на ергенството ... Да на женитбата!
В името на Аллах Всемилостивия Милосърдния


Ассаляму Алейкум уа Рахматуллах уа Баракатух


Не на Ергенството ... Да на Женитбата!


Автор: Абдул Рахман Ас-Судейс


Превод от английски: Нур Абдуллах


Силните социални връзки формират основата на щастие, стабилност и изграждането на обществата, те са главен фактор зад могъществото и силата, на които нацията се радва. Обратното, социалните проблеми са опасност за истинското съществуване на обществата, защото те са една пукнатина, която накрая ще доведе до разрушаването на обществата.


О, Мюсюлмани! Нека да хвърлим светлина на един от най-важните социални рожби на нашето време – брака. Едно изключително опасно явление, което оказва влияние върху индивидите, обществата и Мюсюлманската нация като цяло, е явлението на доживотното ергенство.


Проучвания, проведени върху тази изумителна тенденция показват, че само в тази страна има един милион и половина жени, чакайки мъжа на техните мечти. Това ще се увеличи в следващите пет години, за да достигне пет милиона, ако тенденцията се запсзи.


Това може да има много лоши последствия, особено през нашата ера, когато начините на корупция са станали лесно достижими и начините на незаконно удовлетворение на страстите са лесно достъпни.


За съжаление е факта, че много млади мъже и жени достигат възраст 30 без да са оженени. На някои може би никога не е минавала мисълта да направят това. Тази корупция започна едва тогава, когато започнаха да се слагат пречки пред тези, които искат да се оженят. Още повече, че станаха широко разпространени неморалността, проституцията, пътуването в чужбина към покварени места и незаконните сексуални връзки.


Голяма част от причините за това е или заради традициите, предавани на поколенията или заради идеологичните атаки, които среща нашата общност.


Те трябваше предполагаемо да дадат на нашите млади надежди и мечти. Но всъщност са илюзии от Шейтана. Някои млади се извиняват, че искат да завършат обучението си и че брака ще им попречи да направят това. Но бил ли е някога брака пречка? Опита показва, че успешния брак помага в освобождаването на ума и успокояването на душата.


Трябва да бъдем много ясни в нашите цели. Ако университетските степени означават, че някой ще остане неженен до стари години, особено за една жена, тогава какво хубаво има в тях? Тя дори може да изпусне влака на брака напълно. Какво добро има в това, ако тя никога не изпита радостта да има съпруг или деца, които да украсяват живота ѝ? Тя може никога да няма източник на добрини след смъртта си. Много жени отлагат брака и в последствие го изпускат. Тяхната красота увяхва и те желаят да разкъсат дипломите си в замяна да чуят едно дете да ги нарече “Мамо”. Но това обикновено се случва когато е прекалено късно. Печално го чуваме прекалено често от онези, които са преминали през това ужасно преживяване.


Подобни проблеми са породени от неясно разбиране, слаба вяра и погрешни схващания относно целите на Исляма. Хората имат неоправдани страхове относно бъдещето, прекалено разчитане на позиции в работата, материалистичност в живота и прекалено желание да се вземат дипломи. Всичко това отслабва доверието, уповаването на Аллах и приемането на Неговото отсъждане.


Младите мъже и жени трябва се оженят колкото се може по-скоро, и те не трябва да се лишават от тяхното желание за щастие и успех заради лъжливото извинение първо да построят тяхното бъдеще, защото Аллах казва:


“И встъпвайте в брак с несемейните от вас и с праведните от робите и робините ви! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. Аллах е Прещедър, Всезнаещ.”
(Свещения Коран 24: 32)


Абдуллах Бин Мас'ууд (Аллах да е доволен от него) е казал: “ Ако ми оставаха само 10 дни живот и аз знаех, че ще умра след това, и ако можех да се оженя, то тогава аз щях да продължа да правя това, за да не излагам себе си на развала.”


Имам Ахмед (Аллах да се смили над него) е казал: “Оставането сам не е от Исляма и всеки, който представи идеята да се остава сам, то той представя нещо друго, но не Ислям.”


Една от главните причини за разпространението на това явление е, че някои родители потиснически спират техните дъщери от женитба за подходящи млади мъже, въпреки че Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: “Ако дойде (при вас- б.пр.) един мъж, чиято религия и маниери вие одобрявате (искайки вашата дъщеря), тогава дайте я да се омъжи за него, иначе ще има смут и огромна поквара по земята.” (Ат-Тирмизи и Ибн Маджа)


Някои бащи скъсват доверието към Аллах, което те са носели относно техните дъщери, като ги спират от женитба. Към тях може би идва млад мъж да иска дъщеря им и те отлагат или го отхвърлят без причина, цитирайки безоснователни извинения. В действителност някои бащи виждат дъщерите си като парче стока, което трябва да се продаде на търг.


Такива бащи не осъзнават, че това всъщност е угнетяване и предателство. Някои бащи дори отлагат брака на техните дъщери за да могат да се възползват от техните заплати. Къде е тяхната милост? Нима не обмислят последствията от техните действия? Как може някой, който знае природата на жената да я затвори до живот?
Ако тези хора използваха разума си, тогава те щяха да търсят подходящи съпрузи за техните дъщери. Точно както Омар (Аллах да е доволен от него) предложил дъщеря си да се омъжи за Абу Бакр (Аллах да е доволен от него) и после за Осман (Аллах да е доволен от него). Са'иид Бин Ал-Мусаиииб дал дъщеря си да се омъжи за негов ученик. Затрудняването на женитбата унищожава домове, убива целомъдрието, разрушава моралността и разпространява злото.


О бащи! Страхувайте се от Аллах за тези, за които сте отговорни и бягайте да ги ожените за тези, които ви предлагат. Отхвърлянето на подходящи мъже и отлагането на жените от брак рискува и излага на опасност мъжете, жените и без съмнение общността като цяло. Подходящи мъже са онези, чиято практика на Исляма е стабилна, чиито маниери са добри и които са мили, искрени и от добри семейства. Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: “Женете с този, който има религия (т.е. практикува я) и с който ще се радвате.”


Традицията на прекомерни разходи за сватби и махр (платата, която се дава от мъжа на жената- б.пр.), които се налагат на жениха само допълва проблема.
Братя и сестри, които страдате от този проблем! Запазете се, останете твърди и целомъдрени и се задоволявайте с отсъждането на Аллах, защото това, което Той има за вас е по-добро!


Бащи и настойници! Ние имаме високи очаквания за вас; ние сме много оптимистични, че вие ще си отворите сърцата и положително ще отговорите за това, което е по-добро за вас, вашите деца и вашата общност!


Лечението на ергенството в Мюсюлманската общност лежи върху засилване на основите на вярата и отглеждането на идващото поколение върху правилно убеждение, като в същото време се набляга на моралността и принципите в нашето Мюсюлманско общество. Ние трябва да подпомагаме женитбите, да намалиме махровете и да омъжваме дъщерите си за подходящи млади мъже, всичко това основано на правилни Ислямски критерии за избиране на съпруг. Медията трябва да образова хората и да ги насочва към добро. Ние трябва да напътстваме хората към млади подходящи мъже и богатите трябва да подкрепят онези, които искат да се оженят.


-Из хутба, изнесена през 2005 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации