неделя, 28 юли 2013 г.

По какъв начин ви влияе закята

productivemuslim.com/
Дълбоко във вас чувството, което изпитвате към закята, е може би като за едно уморително задължение веднъж годиншно, решено простичко и бързо с онлайн плащане на 2.5% от парите ви или златото, претеглено на везните в кухнята! Но всъщност има доста повече от това. Пълното осъзнаване и практикуване на този красив стълб на Исляма, може да доведе до по-голяма продуктивност и успешно съществуване както на човека, така и на цялата общност. Как? 

Правилното изплащане на закята задейства някои  изумително продуктивни бустери, за които вероятно никога не си и помислил! Ето какво се случва с живота ти, когато плащаш залята си:

1. Пречиства се душата ти

Нищо не пречи толкова на достигането на висините в продуктивността ни, колкото греховете ни. Денем и нощем проявяваме неподчинение пред Аллах - по различни начини, съзнателно и несъзнателно пречим на светлината на Аллах, субханаху уа Ta'aлa, да влезе в сърцата ни. Един начин за очистване на цялата чернилка, натрупана в сърцата ни, е да платим закята си. 

Лингвистично закята има значение на очистване и пречистване, произлизайки от същия корен, като думата Тазкийа. В действителност, когато Аллах, субханаху уа Ta'aлa, е заповядал на Пророк Мухаммад, салАллаху алейхи уа саллам, да събира закят, Той, субханаху уа Ta'aлa, специално е споменал неговата прочистваща сила:

“Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея и да им се въздаде! И се моли за тях! Твоята молитва е успокоение за тях. Аллах е всечуващ, всезнаещ." [Коран, Сура 9, ая 103]

2. Благославя богатството ти

Освен на пречистване, закята носи значение на растеж и подобряване. Плащайки закята означава, че останалите пари след това ще бъдат благословени и по-продуктивни за вас. Нашия Пророк, салАллаху алейхи уа саллам, е наблегнал на това, предупреждавайки за забавянето или неплащането на закята:
Закята не се смесва с каквото и да е количество богатство, без да го разруши и разяде.[Бухари]

Говори се, че закята е като мръсотия върху богатството ни, т.е. сума, която е плод на някакъв грях или мошеничество, независимо малка или голяма. За да останат благословени парите ни, жизненоважно е да се отървен от "нечистотията" най-бързо. Това е като шлаката, която се отделя в доменната пещ, за да остави чистия метал.

3. Създава възможности за бедните и нуждаещите се

Въпреки че в наши дни често се случва закята да се плаща онлайн, което го прави доста ефикасен, това обаче ни откъсва от преимуществата, които закята създава за своите получатели. Една безспорна полза на закята, е да помогне на бедните и нуждаещите се да станат по-продуктивни. Освобождавайки ги от стреса при посрещането на ежедневните им нужди, разпределянето на закята реално позволява на хората да следват възможности, които биха им помогнали да обърнат живота си в по-благоприятна посока.
Например през декември 2012, с Националната Фондация за Закят се свърза Турски мюсюлманин, току що напуснал затвора без пари и дом. Нямаше дори четка за зъби! Осигурявайки му краткосрочна финансова подкрепа за храна, дрехи и подслон, Фондацията помогна на мъжа да бъде достатъчно представителен, за да потърси работа. Алхамдулиллах, само за две седмици той намери добра работа в ресторант и след това можеше сам да се грижи за себе си.

4. Печелиш Милостта на Аллах субханаху уа Та'ала

В една много силна ая на Корана, Аллах субханаху уа Та'ала казва:

"Каза [Аллах]: “С Моето мъчение поразявам когото пожелая. Моето милосърдие обхваща всяко нещо ­ ще го пиша на онези, които са богобоязливи и дават милостинята закат, и на онези, които вярват в Нашите знамения...” [Коран, Сура 7, ая 156]

Това е една от само двете строфи в Корана, където закята не се споменава заедно със задължителната молитва. Забележете как Аллах субханаху уа Та'ала поставя извършването на закята в едно невероятно положение: между добродетелите на Такуа (богобоязливост) и Имаан (вяра) в Неговите знамения. В същото време Той, субханаху уа Та'ала, прави закята пряка причина за спечелване не Неговата милост, без която каквато и да било продуктивност е невъзможна.

5. Осигурява безкрайни награди

Точно след една от най-известните аят от Корана - аята за светлината, Аллах субханаху уа Та'ала, споменава специална група от хора:

“...хора, които нито търговия, нито продажба ги отвлича от споменаването на Аллах и от служенето на молитвата и даването на милостинята закат. Страхуват се от Деня, в който ще се преобърнат сърцата и очите...” [Коран, Сура 24, ая 37]

Тук Аллах субханаху уа Та'ала възвеличава добродетелите на онези, които са заети, успели в земните дела, но в същото време не си позволяват да забравят най-важните аспекти на вярата си: споменаването на техния Бог, извършването на молитвата и плащането на закята.


Тогава Аллах им обещава невероятни резултати:

“...за да им въздаде Аллах най-доброто за онова, което са вършили, и да им надбави от Своята благодат. Аллах безмерно дава препитание на когото пожелае. [Коран, Сура 24, ая 38]

Нека Аллах субханаху уа Та'ала ни стори от споменатите в горните аят!
Нека Той позволи на всички Мюсюлмани да разберат и изпълняват задължителния си закят, което ще им спечели Неговата Милост и задоволство!
Амин.

Имате ли наблюдения върху променящата сила на закята в живота си? Споделете ин ша Аллах!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

За автора:
Iqbal Nasim е директор на Националната Фондация за Закят (www.nzf.org.uk), инициатива, посветена на осигуряване на Мюсюлманската общност на пълно обслужване за Закят, информираност, образование, събиране на средства и разпределянето им до получатели в Обединеното Кралство. Iqbal има магистърска степен по икономика и мениджмънт от Университета в Кембридж, където е работил и като Президент на Ислямското общество. Преди да се присъедини към NZF, Iqbal работи в рамките на 5 години в сектора на инвестиционното банкиване като анализатор в Сити.източник: ProductiveMuslim on Facebook

превод и редакция Милена Борисова-Иршад

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации