четвъртък, 25 юли 2013 г.

Хадиси и аят от Корана, свързани с управниците ни

"Градина на праведниците" на имам Науауи


LXXIX. ГЛАВА ЗА СПРАВЕДЛИВИЯ УПРАВНИК

قال اللَّه تعالى:  { إن اللَّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى }  الآية.
Аллах Всевишния е казал: „Аллах повелява справедливост и благодетелност... “ (16: 90).

وقال تعالى:  { وأقسطوا إن اللَّه يحب المقسطين } .
 И е казал Той: „... И постъпете безпристрастно! Аллах обича безпристрастните“ (49: 9).

655- وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّه في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عادِلٌ ، وشَابٌّ نَشَأَ في عِبادَةِ اللَّهِ تَعالى ، ورَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلبُهُ في المَسَاجِدِ ، ورجُلانِ تَحَابَّا في اللَّه ، اجتَمعَا عليهِ ، وتَفرَّقَا علَيهِ ، ورجُلٌ دعَتهُ امرَأَةٌ  ذَاتُ مَنصِب وجمَالٍ ، فقَال : إنِّى أَخَافُ اللَّه ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصدقةٍ ، فَأَخْفَاها حَتَّى لا تَعلَمَ شِمالُهُ ما تُنفِقُ يميِنُهُ ، ورَجُلٌ ذَكَر اللَّه خَالِياً فَفَاضَتْ عينَاهُ » متفقٌ عليه .
655. От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Седмина Аллах ще засени със Своята сянка в Деня, когато не ще има друга сянка освен Неговата: справедлив водител; младеж, израснал в поклонение пред Аллах Всевишния; мъж, чието сърце е свързано с джамиите; двама мъже, обикнали се заради Аллах, събрали се заради Него и разделили се заради Него; мъж, когото знатна и красива жена е поканила, а той е казал: „Страхувам се от Аллах“ ; мъж, дал милостиня, но така скришом, че лявата му ръка да не знае какво е изразходила дясната; мъж, който като споменава Аллах и в уединение, очите му се преизпълват със сълзи“ (всепризнат хадис). 

656- وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما قال : قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: « إنَّ المُقسِطينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ : الَّذِينَ يعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهليهِمْ وما وُلُّوا » رواهُ مسلم .
656. От Абдуллах, син на Амр ибн ал-Ас, Аллах да е доволен и от двамата, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Справедливите са върху трибуни от светлина пред Аллах: онези, които са били справедливи в своето управление, в семейството си и в подвластните им дела“ (разказан от Муслим).

657- وعَن عوفِ بن مالكٍ رضي اللَّه عنه قال : سمِعْتُ رسولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : «خِيَارُ أَئمَتكُمْ الَّذينَ تُحِبُّونهُم ويُحبُّونكُم ، وتُصَلُّونَ علَيْهِم ويُصَلُّونَ علَيْكُمْ ، وشِرَارُ أَئمَّتِكُم الَّذينَ تُبْغِضُونهُم ويُبْغِضُونَكُمْ ، وتَلْعُنونَهُمْ ويلعنونكم » قال : قُلْنا يا رسُول اللَّهِ ، أَفَلا نُنابِذُهُمْ ؟ قالَ : « لا ، ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، لا ، ما أَقَامُوا فيكُمُ الصَلاة » مسلم.
657. От Ауф ибн Малик, Алллах да е доволен от него, се предава: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Най-добрите ви водачи са онези, които обичате и те ви обичат, и вие се молите за тях, и те – за вас.  А най-лошите ви водачи са онези, които мразите и те ви мразят, и вие ги проклинате, и те – вас“.  Попитахме: „Пратенико на Аллах, дали да не ги изоставим?“ Отговори: „Не, докато отслужват сред вас молитви! Не, докато отслужват сред вас молитви“ (разказан от Муслим).

658- وعَنْ عِيَاضِ بن حِمار رضي اللَّهُ عَنْهْ قالَ : سمِعْت رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : «أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاثَةٌ : ذُو سُلْطانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيقٌ القَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ » رواهُ مسلم .
658. От Ийад ибн Химар, Аллах да е доволен от него, се предава: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Жителите на Рая са три [вида]: справедлив и помиряващ властник, милосърден човек с нежно сърце към всеки роднина и мюсюлманин и благочестив човек, който се въздържа и има семейство“ (разказан от Муслим).


LXXX. ГЛАВА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПОДЧИНЕНИЕ ПРЕД ВЛАСТНИЦИТЕ, АКО НЕ Е ИЗВЪРШЕН ГРЯХ, И ЗА ЗАБРАНАТА ДА ИМ СЕ ПОДЧИНЯВАТ ПРИ ГРЯХ

قال اللَّه تعالى:  { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه، وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم } .
Аллах Всевишния е  казал: „О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас!“ (4: 59). 

659- وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما عَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قال : « عَلى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكِرَهَ ، إِلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإذا أُمِر بِمعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طاعَةَ » متفقٌ عليه .
659. От сина на Умар, Аллах да е доволен и от двамата, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Мюсюлманинът трябва да слуша и да се подчинява, независимо дали му харесва, или му е неприятно, освен когато му се повели да стори грях. Ако му се повели да стори грях, тогава нека няма нито послушание, нито подчинение!“ (всепризнат хадис).

660- وعنه قال : كُنَّا إذا بايَعْنَا رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  عَلى السَّمْعِ والطَّاعةِ يقُولُ لَنَا : «فيما اسْتَطَعْتُمْ » متفقٌ عليه .
660. Пак от него се предава: „Когато давахме клетва на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да слушаме и да се подчиняваме, той ни казваше: „Колкото можете“ (всепризнат хадис).

661- وعنهُ قال : سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  يقول : « مَنْ خلَعَ يَداً منْ طَاعَةٍ لَقِى اللَّه يوْم القيامَةِ ولاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ ماتَ وَلَيْس في عُنُقِهِ بيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِلًيَّةً » رواه مسلم .
وفي روايةٍ له : « ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ للْجَماعةِ ، فَإنَّهُ يمُوت مِيتَةً جَاهِليَّةً » .
661. Пак от него се предава: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Който престане да се подчинява*, в Деня на възкресението ще срещне Аллах, без оправдание. А който почине, без да се е обвързал с клетва, ще умре с джахилийска смърт**“.
В друг вариант на Муслим се казва: „Който умре разделен от групата, той умира с джахилийска смърт“.

662- وعَن أنَسٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « اسْمَعُوا وأطيعوا ، وإنِ اسْتُعْمِل علَيْكُمْ عبْدٌ حبشىٌّ ، كَأَنَّ رَأْسهُ زَبِيبَةٌ » رواه البخاري .
662. От Анас, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Слушайте и се покорявайте, дори ако ви бъде назначен за управник абисински роб, чиято глава е сякаш стафида!“ (разказан от ал-Бухари).

663- وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « عليْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعةُ في عُسْرِكَ ويُسْرِكَ وَمنْشَطِكَ ومَكْرهِكَ وأَثَرَةٍ عَلَيْك » رواهُ مسلم .
663. От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Трябва да слушаш и да се подчиняваш, и да ти е трудно, и да ти е лесно, и да ти се нрави, и да не ти харесва, и при себелюбие спрямо теб“ (разказан от Муслим).

664- وعن عبدِ اللَّهِ بن عَمرو رضي اللَّه عنهما قال : كُنَّا مَع رسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  في سَفَرٍ ، فَنَزَلْنا منْزِلاً ، فَمِنَّا منْ يُصلحُ خِباءَهُ ، ومِنَّا منْ ينْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِ، إذْ نادَى مُنَادي رسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : الصَّلاة جامِعةٌ . فاجْتَمعْنَا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  فقال : « إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نبي قَبْلي إلاَّ كَانَ حَقا علَيْهِ أنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلى خَيرِ ما يعْلَمُهُ لهُمْ ، ويُنذِرَهُم شَرَّ ما يعلَمُهُ لهُم ، وإنَّ أُمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافيتُها في أَوَّلِها ، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بلاءٌ وأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا، وتجيءُ فِتَنٌ يُرقِّقُ بَعضُها بَعْضاً ، وتجيء الفِتْنَةُ فَيقُولُ المؤمِنُ : هذِهِ مُهْلِكَتي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وتجيءُ الفِتنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ : هذِهِ هذِهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُزَحْزَحَ عن النَّارِ ، ويُدْخَلَ الجنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ منيته وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، ولَيَأْتِ إلى الناسِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إلَيْهِ .
        ومَنْ بَايع إماماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يدِهِ ، وثمَرةَ قَلْبهِ . فَليُطعْهُ إنِ اسْتَطَاعَ ، فَإنْ جَاءَ آخَرُ ينازعُهُ ، فاضْربُوا عُنُقَ الآخَرِ »  رواهُ مسلم .
664. От Абдуллах, син на Амр, Аллах да е доволен и от двамата, се предава: „Пътувахме с Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и отседнахме да починем.  Някои от нас оправяха шатрите си, други се състезаваха по мятане на стрели, а трети пасяха добитъка си, когато глашатаят на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, призова: „Сборна молитва!“ Насъбрахме се около Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и той каза: „Преди мен не е имало пророк, без негов дълг да бъде посочването на най-доброто, което той знае за своята общност, и предупреждаването й за най-лошото, което знае. За вашата общност е отредено благополучие в началото, но в края й ще я сполетят беди и неща, които отхвърляте. Ще дойдат изпитания, от които всяко предходно ще изглежда по-леко. И ще дойде изпитанието, когато вярващият ще каже: „Това ще ме погуби!“  После то ще приключи и ще дойде изпитанието, когато вярващият ще каже: „Ето тази, тази!“ Който желае да бъде отдалечен от Огъня и да влезе в Рая, нека щом дойде смъртта му, да вярва в Аллах и в Сетния ден, и да постъпва към хората, както обича към него да се постъпва! И който се е заклел пред водач, и му е дарил ръкостискането си и плода на сърцето си, нека го слуша, колкото му е възможно, и ако дойде друг, който му противоборства, нека го обезглавят!“ (разказан от Муслим).

665- وعن أبي هُنَيْدةَ وائِلِ بن حُجْرٍ رضي اللَّه عنه قالَ : شأَلَ سَلَمةُ بنُ يزيدَ الجُعْفيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فقالَ : يا نبي اللَّهِ ، أرَأَيْتَ إنْ قَامَتْ علَيْنَا أُمراءُ يَسأَلُونَا حقَّهُمْ ، ويمْنَعُونَا حقَّنا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرضَ عنه ، ثُمَّ سألَهُ ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم « اسْمَعُوا وأطِيعُوا ، فَإنَّما علَيْهِمْ ماحُمِّلُوا وعلَيْكُم ما حُمِّلْتُمْ » رواهُ مسلم .
665. От Абу Хунайда Уаил ибн Худжр, Аллах да е доволен от него, се предава, че Салама ибн Язид ал-Джуфи попитал Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и казал: „Пророче на Аллах, какво мислиш, ако над нас застанат повелители, които изискват от нас правото си, а възбраняват нашето право? Какво ще ни повелиш?“ Отдръпнал се от него, но той пак го попитал. Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал: „Слушайте и се подчинявайте! Техен дълг е само онова, с което те са натоварени, а ваш онова, с което вие сте натоварени“ (разказан от Муслим).

666- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنَّهَا ستَكُونُ بعْدِي أَثَرَةٌ ، وأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، » قالوا : يا رسُولَ اللَّهِ ، كَيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْركَ مِنَّا ذلكَ ؟ قَالَ : « تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ ، وتَسْأَلُونَ اللَّه الذي لَكُمْ » متفقٌ عليه .
666. От Абдуллах ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Подир мен ще има себелюбие и неща, които отхвърляте“. Попитали: „Пратенико на Аллах, какво ще повелиш за онези, които доживеят това?“ Отговорил: „Ще изпълнявате задълженията си и ще молите Аллах за правата си“  (всепризнат хадис).

667- وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ، وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ عَصَى اللَّه ، وَمَنْ يُطِعِ الأمِيرَ فَقَدْ أطَاعَني ، ومَنْ يعْصِ الأمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي » متفقٌ عليه .
667. От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Който ми се покорява, се покорява на Аллах, и който ми се противи, се противи на Аллах.  А който се покорява на повелителя, той на мен се покорява, и който му се противи, на мен се противи“ (всепризнат хадис).

668- وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « من كَرِه مِنْ أَمِيرِهِ شيْئاً فَليَصبِر ، فإنَّهُ مَن خَرج مِنَ السُّلطَانِ شِبراً مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيةً » متفقٌ عليه .
668. От сина на Аббас, Аллах да е доволен и от двамата, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Щом някой не харесва нещо у повелителя си, нека бъде търпелив, защото който въстане срещу властителя дори с една педя, той умира с джахилийска смърт“ (всепризнат хадис).

669- وعن أبي بكر رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول : « مَن أهَانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ اللَّه » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .
وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح ، وقد سبق بعضها في أبواب .
669. От Абу Бакра, Аллах да е доволен от него, се предава: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Който презира властителя, Аллах го презира“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като добър хадис).
По тази тема има много хадиси, някои от които са цитирани и в други глави.


----------------------------
бележки:
* Буквално: „Който махне ръката си от подчинение“, т.е. излезе от подчинение, като въстане срещу водача, без той да е извършил грях
** Тоест ще умре в заблуда като многобожник.  Преди исляма арабите не встъпвали в подчинение пред никой властник и смятали това за порок.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации