сряда, 3 юли 2013 г.

За Светия Дух

ВЪПРОС:
Ассаламу алейкум, драги учени! Аз съм бивш Християнин и сега съм малко озадачен от значението на Светия Дух. Моля да ми го обясните според Исляма и бих искал да знам конкретния смисъл според сура ал-Ма'ида (5: 110). Джазаакум Аллаху хайран.ОТГОВОР:
Уаалейкум ассалам уа рахматуллах уа баракатух
Бисмиллахиррахмааниррахиим
Слава на Аллах, мир и благослов за Неговия Пратеник!
Скъпи братко в Исляма, приветстваме желанието ти за обогатяване на Ислямските ти знания. Отправяме гореща дуа към Аллах да благослови усилията ти в това благородно начинание.
Отговора на въпроса ти от шейх Ахмад Кътти, старши лектор и Ислямски учен в Ислямския институт в Торонто, Онтарио, Канада, гласи:
"Свещения дух, споменат във въпросните аят, е Ангел Джибрил (Гавраил), познат и като Джебраил - той е личния приносител на съобщенията от Аллах, Господа на Световете; проводник е на Божествената подкрепа и помощ, давана на Пророците, Пратениците, като най-праведните сред хората, живеещи по пътя на Аллах.1. Tова е, което четем в Корана - че Пророците, мир над всички тях, са избрани от Аллах, като е изпращан Светия дух с откровения: Най-въздигнатия, Владетеля на Трона! По Своя повеля Той праща Духа [Джибрил] на когото пожелае от Своите раби, за да предупреди за Деня на срещата  (сура Гафир, 40: 15)
2. Също така четем (в Корана), че той (Коранът) е низпослан на Пророк Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари, чрез посредничеството на Светия дух: "Кажи [о, Мухаммад]: “Светият Дух [Джибрил] го низпослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостна вест за мюсюлманите.” (ан-Нахл, 16: 102)
"Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния. Този [Коран] е низпослан от Господа на световете. Спусна го довереният Дух [Джибрил] в твоето сърце, за да бъдеш от предупредителите на ясен арабски език". (Aш-Шу`aрa’ 26: 191-195)
3. В същия дух е и даденото в Корана за Иса, на който Светия дух е изпратен за подкрепа и съдействие:
"И дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух." (Aл-Бакара 2: 253)
Тогава Аллах ще рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух…” (Aл-Ma’ида 5: 110)
4. По-нататък, в Пророческите традиции, четем: Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: "Наистина Светия дух хвърли тази идея в сърцето ми: Никоя душа няма да вкуси смъртта преди да дойде отреденото й време и без да са се изчерпали средствата й за препитание, затова старйте се да търсите препитанието по най-добрия начин, който можете, но не го търсете с незаконни средства.” (от Aбу Нуайм в Хилайа)
Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, молел Аллах да укрепи със Светия дух известния поет Хасан ибн Табит, да съчинява поеми в защита на Исляма: "О Аллах! Подкрепи го със Светия дух." (aл-Бухари)
По-късно Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва за Хасан: “Наистина Аллах, Могъщ е Той и Всеславен, подкрепи Хасан със Светия дух.” (aт-Tирмиди и Ахмад)
“Светия дух е с Хасан в работата му!” (Абу Дауд)
От горното е ясно, че Светия дух и Ангел Джибрил, изпращан от Аллах да помогне на Свои избрани рабо в божествено предопределените им мисии.”
Откъс от www.islam.ca
A Аллах Всемогъщия знае най-добре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации