неделя, 24 юли 2011 г.

Фрази и бида’т при Суфиите

   

В частта ви за „Нововъведения” вие казвате, че е бид’а едно нещо да се казва по 100 пъти, очаквайки награда. След като прочетох Суфи-книгата на  Хаким Моинуддин Чишти, наречена „Суфи изцеление" разбрах, че оправдават казването на формули и че тези неща са вдъхновени от Аллах посредством сънища и др. На определени мюсюлмани, които са много близки до Аллах. Може ли това да стане част от Шари’а? Как можем да сме сигурни, че е вярно? Приемливо ли е всичко това в Исляма?
Слава на Аллах.


1. Аллах описва Своите приближени (аулия) като хора, притежаващи две характеристики:  Иман (вяра) и Такуа (благочестие, богобоязливост). Аллах казва (превод на значението):
Да, за приближените на Аллах (аулийа, т.е. тези, които вярват в Аллах Единствения и се страхуват от най-много Него и Го обичат най-много) не ще има страх и не ще скърбят.
Които вярват (в Аллах Единсвения) и са богобоязливи “ [Юнус, 10:62-63]


2. Истинските аулия на Аллах няма никога да извършат нещо срещу онова, което Пророкът с.а.с. е донесъл. Пророкът с.а.с. ни е предупредил за нововъведенията в религията, защото Аллах е усъвършенствал Своята религия и е изпълнил Своята милост към рабите Си. Аллах казва (превод на значението):


Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.” [al-Maa’idah 5:3].


Пророкът с.а.с. е казал: „Ако някой въведе в това наше дело (т.е. в Исляма) нещо ново, което не е част4 от него, ще бъде отхвърлено5.

3. Следователно може да се направи ясно разграничение между уали (близък другар) на Аллах и уали на Шейтан, като се разглежда характера на човека, неговото поведение и религиозната му ангажираностмоли ли се редовно с джама’ат в джамията например? Дали не върви срещу Исляма прибавяйки или отнемайки нещо? И други


4. На мюсюлманина е забранено да обновява който и да било Зикр, да го рецитира по някаква схема или да казва на другите да го правят, като например awraad/wird, ma’thooraat или дуи. Азкар, които са предадени в сахих Сунната,  са съвсем достатъчни, в противен случай човека е иноватор или такъв, който призовава към бида.  Пророкът с.а.с. е казал: „Ако някой въведе в това наше дело (т.е. в Исляма) нещо ново, което не е част4 от него, ще бъде отхвърлено5. (Предаден от ал-Бухари, 2550; Муслим, 1718). Според предание от Муслим: Който извърши нещо, което не е според това наше дело (т.е. Ислям), ще бъде отхвърлено.”


Ибн Раджаб ал-Ханбали (Аллах да се смили над него) е казал:
Хадиса представя много важен принцип в Исляма. Това е като скала за измерване на външните влияния и дела, точно както хадисът: „Делата са според намеренията” е скала за измерване на истинските намерения за делата. Просто ако едно нещо не е извършено заради Аллах, няма да донесе награда на извършилия го, така всяко дело, което не е според пътя на Аллах и Неговия пратеник, ще бъде отхвърлено и върнато при извършилия го. Всеки, който въвежда нови неща в религията и прави неща, за които нито Аллах, нито Неговия Пратеник с.а.с. са дали позволение, не е част от нашата религия.” (Jaami’ al-‘Uloom wa’l-Hukam, 1/180).


Ал-Науауи (Аллах да се смили над него) е казал:
Хадисът е един от основните принципи в Исляма и един от най-конкретните и всеобхватни думи на Пророка с.а.с. Той ясно посочва, че нововъведенията и новите неща ще бъдат отхвърлени. Второто предание добавя идеята, че някои от онези, които следват нововъведенията, може да стане инатлив и когато им представят първия хадис като доказателство срещу нововъведенията: Който въведе нещо ново…” те могат да кажат, “Аз не въвеждам нищо ново”. Но ако се каже второто предание, я което се казва: Който извърши нещо...” Това ясно показва, че всяко ново дело ще бъде отхвърлено, независимо  дали извършващия сам го е въвел или следва някогоТози хадис трябва да се научи и да се опознае чрез сърцето и да се използува да се победи злото, да се разпространява като доказателство, което всички хора да използуват.” (Sharh Muslim, 12/16).


5. Шейх ал-Ислам [Ибн Тайимийа] (Аллах да се смили над него) е казал:
Няма съмнение, че азкар и дуа са сред най-добрите начини на служене, а служенето не е мястото за лични мнения – там трябва да следваме онова, което Пророкът с.а.с. ни е казал и ние научил, а не нашите собствени желания или нововъведения. Дуата и азкар на Пророка с.а.с.са най-доброто, което имаме. Този, който следва този път, ще бъде в безопасност, а ползите и положителните резултати, които ще спечели, са наизброими. Всяка друга дуа и азкар могат да са харам или най-малкото макрух; могат да доведат до ширк, независимо дали го осъзнават извършващите – подробното обяснение на това изисква повече време.


Никой няма правото да учи хората на разни дуа или азкар различни от споменатите в Сунната, или да ги прави нормална част от служенето, която да очаква, че хората ще извършват така, както правят петте си дневни молитви – това е нововъведение в религията, което Аллах не е позволил...Колкото за възприемането на свързано резитиране на зикр, това не е предписано в Шари’а, това е едно от непозволените неща. Дуата и азкар, предписани от Шари’а са най-доброто, което може да се намери и никой не трябва да ги пренебрегва заради някакви новоизнамерени азкар, освен този, който е заблуден, незнаещ или престъпващият”. (Majmoo’ al-Fataawa, 22/510-511).


А Аллах знае най-добре.
Islam Q&A -  6745
Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид

5 Има се предвид това, че не съответства или противоречи на шериата, или това, в чиято полза няма свидетелство или основание в шериата.


6 Уитр — доброволна нощна молитва, състояща се от нечетен брой рекяти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации