сряда, 27 юли 2011 г.

Научи една ая на ден - ал-Хашр, последните 4 аят21.  Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят.Ляу анзальна ха:да-л-Кур'ана 'ала жабалин ла'арайтаху 
хаши'ан мутасатдиан мин хашиати Аллахи
уатилька аламталю надрибуха лилнаси
ла'алла(х)ум йатафакарун.

22.  Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния.
Хуа Аллаху иллади ла: иллаха илла ху
'алиму-л-хайби уашахадати
хуа-р-рахмаан ар-рахиим.

23.  Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!
Хуа Аллаху иллади лаа иллаха илла хуа
ал-малики-л-кудусу-л-саламу-л-му'мину-л-мухаймину-л-'азизу-л-dжабару-л-мутакаббир
СубханАллах иамма йушрикуун

24.  Той е Аллах ­ Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.Хуа Аллаху-л-халику-л-бари(х)у-л-мусауир
лаху-л-асмау-л-хусна йусаббихулаху
маафи-с-самауати уа-л-ард 
уа хуа-л-'азизу-л-хаким


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации