неделя, 12 септември 2010 г.

Въпрос № 10672 Пипане на Коран без ‘уду и значението на хадиса „Вярващия никога не е нечист“


снимка: National Geographic

Въпрос:
Искам да знам дали е харам да се държи и да се чете Коран (това не включва превод или коментари) без да има ‘уду. Защото чух хадис от Пророка с.а.с, в който се казва, че вярващия винаги е чист, дори и в състояние на джанаба.

Отговор:
Слава на Аллах!
Подобен въпрос е бил зададен на Шейх Абд’л-‘Азиз ибн Бааз и той казал:
Според мнението на повечето учени не е допустимо мюсюлманин да пипа Коран, ако няма ‘уду. Това е мнението на четиримата имами, Аллах да се смили над тях, както и това е становището, преставено във фатауи на сподвижници на Пророка с.а.с. Сахих хадиса, показващ това, е от ‘Амр ибн Хазм р.а., относно писмото на Пророка с.а.с. до хората от Йемен, в което се казва: „Никой не може да пипа Коран, освен който е тахир (чист)“. Хадиса е джайид, иснадите на който го потвърждават. Знае се, че е недопустимо да се пипа Коран, освен в състояние на чистота от голяма и малка нечистота. Същото важи и за преместване от едно място на друго, ако човека, който го премества не е тахир. Но ако го докосва или го премества посредством нещо друго или е в обвивка, тогава няма проблем. Но ако го докосва директно и не е тахир, това не е позволено според сахих становището на болшинството учени по причини посочени горе. Що се отнася до рецитиране, за това няма проблем да се рецитира по памет, ако човека няма ‘уду...

Но човек, който е джунуб, т.е. в състояние на омърсяване, той не може да рецитира Коран, защото се предава от Пророка, че всеки може да рецитира Коран, освен за джунуб. Ахмад предава със сахих иснад от ‘Али р.а., че Пророка с.а.с. дошъл от тоалетната и си рецитирал нещо от Корана. Той казал: „Това е за този, който не е джунуб; но за този, който е джунуб е забранено, дори и една ая“.

Същността е в това, че този, който е джунуб не може да рецитира Коран, нито да чете Мусхаф, нито по памет, докато не се изкъпе (да вземе гусл). Но този, който е нарушил своето ‘уду от малка нечистота, може да рецитира Коран по памет, но не може да докосва Мусхаф.
Фатаауа ал-Шейх Ибн Бааз, Аллах да се смили над него, 10/150.

Що се отнася до хадис за чистотата на вярващия, предава се, че Абу Хурайра е казал: „Срещнах Пратеника на Аллах с.а.с. и бях джунуб. Той взе ръката ми и вървяхме, докато той седна. После бързо си тръгнах, взех гусл и се върнах при него. Той каза: „Къде беше, О Абу (Хурайра)?“ Аз му казах и той отговори: „Субхан Аллах, О Абу (Хурайра)! Вярващия не става нечист“. (ал-Бухари, ал-Гусл, 276; Муслим, ал-Хайд, 556).

Ал-Науауи е казал в Коментарите си към Сахих Муслим: този хадис илюстрира великия принцип, че Мюсюлманина е тахир, независимо дали е жив или мъртъв. Щом чистотата му е доказана, тогава неговата пот, слюнка и сълзи също са чисти, независимо дали е в ‘уду, или е джунуб, в менструация или със следродилно кръвотечение.

Веднъж разбрана, същността на чистотата (тахир) ще стане ясна. Това не означава, че тялото не трябва да се връща в състояние на чистота след анулиране на ‘уду, защото ако няма ‘уду – няма и молитвата, както и не могат да се правят други неща, за които тахир е изискване. 

А Аллах знае най-добре
Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид
Islam Q&A 


превод: Сайт за Коран

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации