петък, 6 юли 2012 г.

Ранно пиле, рано пее! Да помислим отрано за Рамадан - четене на Коран


Рамадан е съвсем близо и ин ша' Аллах повечето да са добре подготвени за тази милост. В предишните материали се спряхме на молитватанездравословните навици, опазване на езика и дуа – и сега, в последния материал от тази серия, ще разгледаме една много важна ибада - четенето на Свещения Коран.


 Светлина в нашите тъмни дни

Както при всички пророци преди него, така и при Мухаммад ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) (салаллаху алейхи уа саллам) са дошли няколко чудеса. Но най-голямото от тях, е Свещения Коран. Целта на Книгата е казана още в самото начало - в Сура ал-Бакара (превод на значението):
Тази Книга ­ без съмнение в нея, ­ е напътствие за богобоязливите.” [2: 2]
В този свят, вече толкова покварен и морално деградирал, може ли някой да твърди, че няма нужда от напътствие? Човечеството се опитва да представи и следва множество идеологии, които уж лекуват и са обречени на успех - но така ли е и кой може да каже коя наистина е успешна?
А отговорът е  - никоя. И е лесно да разберем защо. Независимо колко сме интелигентни като хора, колко сме успели - никога не е възможно да се знае всяко нещо на този свят.  И независимо от успехите на научните открития и техническия прогред, все още няма човешко същество, което да знае всичко съществуващо.
И обратно на това - Онзи, който ни е създал, знае всичко. Абсолютно всичко. И на този свят, и в царствата, които нашите сетива не могат да възприемат. Затова е логично ние да следваме Най-знаещия - Този, който знае най-доброто за нас - не само защото има знанието, а и защото ни Е сътворил.
И този Коран, ведно със Сунната (защото характерът на Пророка ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) (салаллаху алейхи уа саллам)  е Коранът – както Аи'ша raḍyAllāhu 'anha (may Allāh be pleased with her) (Аллах да е доволен от нея) е предала) iе нашата карта към успеха – както в този свят, така и в Отвъдния.
Религията Ислям (основаваща се на тези два главни източника) ни учи на истински доброто за нас – обснява откъде идваме, защо сме тук и кава е целта в живота ни.
Бидейки мюсюлмани, Корана е наш източник за духовна реализация и основно средство за духовен напредък. Така че няма значение къде сме по отношение на нашия духовен напредък - Коранът е нашето средство за напредък. И тъй като Рамадан е месеца на Корана, укрепването на нашата връзка с Корана, е много важна и нека се подготвим.

Засилване на връзката  пътя на Ранното пиле, което рано пее!

Сигурно мног пъти сте слушали критики на оратори към онези, за които Корана е украшени в дома - стои на високите рафтове, събира прах и единствено по някакви конкретни поводи бива свалян и четен.
Може би това не се отнася до вас. Може би вие обичате да четете някои важни сури - като Йя-Син или сурата ал-Мулк и то редовни, или пък сура ал-Кахф в петък - защото знаете предимствата и добродетелите от четенето им. Но това ли е всичко, което четете? Няма ли още 111 сури в Корана, които да заслужават вашето внимание?
А може би вие редовно четете Коран. А разбирате ли това, което четете? Аллах ви говори директно - но вие разбирате ли Го какво казва?
Спазвате ли правилния етикет при четене на Коран? Четете ли с правилен Таджуид? 
А може да сте хафъз и да знаете каква огромна награда има в това - в Съдния ден за вас и вашите родители. А знаейки наизуст Корана - живеете ли според него? Запаметяването е едно, но разбирането - друго. А следването е далеч, далеч по-трудно! 
Може би вие не четете арабски език в зависимост от вашия предишен начин на живот. Не чувствате ли нужда да го научите? Прекалено стари ли сте да започнете сега? 
Без значение на кое ниво сме, всеки от нас е свързан с Корана. И ако искаме да подобрим тази връзка, трябва да изчистим нашите намерения, да ги заредим с искреност и след това да ги следваме с постоянни и редовни усилия.

Както обяснихме в началото, подхода в тази серия ще следва 5 степенен процес, посредством който да подобрим себе си:
 1. Избор на зона: За този месец, е Корана.
 2. Диагноза: Анализиране на нашето състояние по отношение на дуата - честота, качество и др - и задължително слабостите да се записват.
 3. Анализ на първопричините: Задавайки въпроса "Защо?", стигнете до корена на проблема си.
 4. Разрешение: Намиране на практически методи за преодоляване на първоначалните пречки.
 5. Планиране и изпълнение: Изгответе реалистичен план за действие! Реалистичен, който да може да се изпълнява на малки стъпки - бавно, постепенно, но постоянно.

Диагностициране:

Запитайте се:
 • Наистина ли разбирам важността на Корана за живота?
 • Разбирам ли важността му за живота след смъртта?
 • Мога ли да чета Коран на арабски? Или само се доверявам на преводи на значението на собствения ми език?
 • Ако чета на арабски - правилен ли е Таджуида ми?
 • Колко често чета Коран? (независимо дали Мусхаф или превод)
 • Когато чета колко време отделям за това?
 • Само определени сури ли чета? 
 • Какви са правилните причини, за да се чете Коран?
 • Защо аз чета Коран?
 • Ако не разбирам какво чета (независимо дали на арабски или превод), опитвам ли се и търся ли знание, за да науча? (т.е. да намеря тафсир, да чета мнения на учени, да питам учени)
 • Когато разбера прилагам ли наученото в живота си?
 • Уча ли другите на това, което съм научил от Коран?
Анализ на първопричините:
Прегледайте всяка слабост или проблем от списъка ви и запишете неговите симптоми, които можете да забележите (например - не правя достатъчно усилия да правя дуа). След това, задавайки въпроса "Защо?" - там, където присъства проблем, повтаряйте въпроса, докато стигнете до източика на проблема. 

Например ако не четете Коран се запитайте защо. Може отговора ви да е, че нямате време. Пак се запитайте защо. Отговора ви може да бъде, че сте много заети. Пак се запитайте защо, с какво запълвате времето си, наистина ли нямате поне 10 минути на ден за четене на Коран? Не мога ли да ги отделя от нещо, което е по-малко важно, а да ги дам на Коран, който е далеч по-важен? Например - нужно ли е да чета всякакви новини през деня? Или трябва ли да гледам ТВ-шоутата? (Можете да направите справка и с материала за нездравословните навици, който ин ша'Аллах да ви е от помощ за разрешаване на някои проблеми).

Разрешение:

Практическо разрешаване на първопричините.
След като сме диагностицирали проблемите, симптомите, намерили сме първопричината, трябва да помислим за практически начини за разрешаване на проблема, започвайки от корените. Помислете и запишете всеки начин, който смятате, че ще помогне в това начинание. Помнете, че когато мислите върху самите проблеми и начина за разрешаването им, да се концентрирате върху самите себе си, не върху външните влияния.

Не забравяйте, че очакванията от самите вас трябва да са реалистични! Не решавайте действия, за които знаете, че не сте готови. Направете си реалистичен план за действие, в който да се движите на малки стъпки напред. И така, ин ша Аллах, през Рамадан ще можете с големи крачки да се движите нагоре.

Планиране и подобрения:

След като сте намерили разрешенията, анализирайте сегашния си начин на живот към момента и установете един реалистичен план и как да се внедрят за един период от време. Помнете, че плановете ви трябва да са реалистични и достижими – изпълними на малки и постоянни стъпки – това е най-добрия начин да се постигнат устойчиви и трайни решения.
Например - ако се мъчите да четете на арабски, не си поставяйте за цел да прочетете 1 страници от Корана за деня (дори да имате време). Ако изобщо успеете, то ще бъде за сметка на качеството. А човек се стреми да рецитира, според хадиса ще получи повече награди, отколкото този, който рецитира свободно. Така можете да си поставите 1 страница, като начало (например). Може би си мислите, че това е твърде малко, но най-любимите дела на Аллах, са онези, които се вършат постоянно, дори и да са малки - затова е по-добре с малко количество, което ще можете да спазвате, отколкото голямо, но за съвсем кратко време и некачествено.

Приложете и мъдрост. Не следвайте догматично пътя, определен от някого другиго или следван от други. Правете това, което е за вас - това, което знаете, че ще бъде най-полезно за вас. Например някой хора са твърдо за количеството и казват "Трябва!", като правят хатим за няколко дни/ седмица; или път "Трябва да свършиш целия Коран за Рамадан поне веднъж". 
За да изпълниш целта, трябва да четеш със скоростта на бърз влак - и какво иска Аллах - количество или качество? По-добре е да прочетеш Корана 3 пъти за месеца без да го разбираш или да го прочетеш 1 път с рабиране?
Уверете се, че плановете ви са реалистични и мъдри. Връзката ви с Корана е ваша, лична. И в гроба, и в Съдния ден, тази връзка ще е в полза или във вреда за вас. Така че помнете това добре и предприемете действия, които ще бъдат от полза за вас в този живот и в Отвъдния.
Също можете да включите в плана си пътища, които да увеличат усилията ви през Рамадан.
Ако скоро усетите, че плановете ви не са правилни, не сте преценили добре възможностите си, просто направете поправка.
Целта на този месец и на следващите 4, е да се приложат стъпки, които са реалистични за вас, а не такива, които са неизпълними или ще ви претоварят.

Работна страница
За да ви помогнем в тази задача за месеца, изготвихме един документ RamadanEarlyBirdworksheet.
И помнете, че най-важното средство и възможност, е правилното намерение, искрената дуа за успех и след това - усилията ви да дадете най-доброто от себе си!


В помощ на търсещия:


За автора
Yacoob е писател, блогър, съпруг и баща.
Писането е негова страст и споделянето на полезни знания той е превърнал в стълб на живота си през последното десетилетие. Той редовно блогърства в dreamlife.wordpress.com и Ramadan.co.za през Рамадан. 


Искам да ви благодаря, че сте част от усилията ни да бъдем по-добри. Надявам се тези материали да са полезни и моля за дуа за автора, за хора, които публикуват тези ценни съвети в Productivemuslim.com, както и за мен, преводача на български - като ви моля за прошка и иншаАллах да съм на правия път. Пожелавам ви най-доброто през идващия Рамадан!
Нека Аллах subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)(субханаху уа та'ала) да приеме нашата подготовка за Рамадан и да позволи да прекараме месеца в едно високо духовно ниво, като позволи да растем в степените!  
Ассаламу алейкум уа рахматуллах уа баракатух

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации