сряда, 18 юли 2012 г.

Програма за мюсюлманите през РамаданПърво искам да ви поздравя с благословения месец Рамадан, надявам се ,че Аллах ще приеме поста и молитвите от вас и нас. Надявам се, че те ще ни направят по-отговорни да извършваме повече ибадат и да прекарваме времето си за спечелване на повече награди. Моля ви да ми предложите програма за мен и семейството ми, за да можем да прекараме месеца в повече добрини и с повече послушание.

Отговор: Слава на Аллах!

Молим Аллах да приеме добрите ви думи и дела и да помогне  да бъдем по-искрени – наяве и тайно.
Предлагаме ви една програма за този благословен месец:

Деня на мюсюлманина през Рамадан:

Мюсюлманина започва деня си със сухур преди салат ал-ФажрСухур се прави в края на нощта.

След това мюсюлманина се подготвя преди адана на салат ал-Фажр – взима си ‘уду в къщи и после отива в джамията преди викането за молитва.

Когато влезе в джамията, прави два рак’а (тахийат ал-масжид – поздрав към джамията). След това сяда и се занимава с правене на дуа, четене на Коран, зикр, докато мюезина призове за молитвата. Повтаря думите на мюезина, а след края на адана казва дуа, предадена от Пророка с.а.с. След това прави дварак’а от установените сунна (рауатиб) молитви, след което продължава с дуа или чете Коран, докато не чуе ‘икама за започването на молитвата. Тогава прави салат ал-Фажр след имама.

След извършването на молитвата, прави зикр, предписани след салам в края на молитвата, а после – ако желае, може да поседи в джамията, докато изгрее слънцето, като прави зикр и чете Коран – това е за предпочитане, защото Пророка с.а.с. обикновено е правел това след салат ал-Фажр.
После – четвърт час след изгрева на слънцето, ако желая, може да направи салат ал-Духа (с минимум дварак’а). Или ако желае, може да ги направи по-късно, когато слънцето е високо – това е по-добро.

После – ако иска, може да поспи, за да се подготви за работа, особено ако съня ще му помогне да бъде по-силен и издръжлив в служенето и работа за средствата за живот, така ще бъде награден за това ин шаАллах. Хубаво е да следва етикета за съня, предписан в шариа’ – думите и делата.

Когато отиде на работа и дойде часа за салат ал-Зухр, трябва да отиде в джамията навреме, преди аданаили веднага след него, за да е готов за молитва. Прави четири рак’а сунна (рауатиб) установена молитва преди Зухр, после може да почете Коран, докато се произнесе ‘икама, следва молитвата в джама’а, след която прави два рак’а от установените сунна молитви за след Зухр.

След молитвата се връща на работа. Ако след нейния край има време до настъпването на салат ал-‘Аср, човек може да си почине, но ако няма много време, а е решил да поспи, има опасност да се успи за молитвата. Затова е по-добре да се занимава с извършване на нещо друго, докато настъпи времето на ‘Аср – може да отиде до магазина да напазарува, или да отиде в джамията след работа и пр.

След ‘Аср, извършена по правилата, може да остане в джамията и да чете Коран, което е благоприятна възможност. Но ако се чувства изморен, трябва да почине, за да може да е отпочинал за молитвататарауих през нощта.

Преди адана на Магриб, трябва да се е подготвил за разговяването и трябва да извърши това, от което ще има полза – дали ще е четене на Коран, правене на дуа, приятен и полезен разговор с жената и децата.

Едно от най-добрите неща, които могат да се направят, е да се приготви ифтар за постещ или за повече хора – да се занесе храната, да се ораганизира всичко и т.н. Това доставя голяма радост и никой не знае по-добре от този, който я е изпитал.

След ифтар, той отива за молитва в джамията, след която прави два рак’а (установени сунна молитви за след Магриб – рауатиб). Връща се удома си, за да се нахрани, без да преяжда. После е добре да се прекара по най-приятния и подходящ начин вечерта със семейството – четене на книги, или други практични неща, шеги или разрешен разговор, или друго, което ще заинтересува и ще е приятно за семейството, ще ги отдалечи от харам, предлаган по медиите, особено в това време на деня...Стремете се да се отдалечите от харама, страхувайте се от Аллах за стадото си (т.е. семейството), за които ще бъдете питани в Съдния Ден, затова трябва да имате отговор на въпросите.

След това трябва да се приготвите за салат ал-‘Иша, отидете в джамията, четете Коран или слушайте лекциите, които се правят в джамията.

След края на салат ал-’Иша, се правят два рак’а (установени за ‘Иша), след което се моли тарауих следимама – в подчинение, скромност и със съсредоточаване, внимавайки в това, което се рецитира. Не свършвайте преди имама. Пророка с.а.с. е казал: „Който стане (и се моли) с имама, докато той свърши, ще му се запише както ако е прекарал цялата нощ в молитва“. Предаден от Абу Дауд, 1370 и другите. Класифициран като сахих от ал-Албани в Салат ал-Тарауих, стр. 15.

След тарауих можете са правите това, което отговаря на вашите лични възможности, но трябва да внимавате за следното:
Пазете се от харам и от онова, което може да доведе до харам.
Осигурете на вашето семейство това, в което няма харам и не води към него, с мъдрост – като изготвяне на програма за тях, да ги изведете в свободното време на позволени места, да ги пазите от лоши приятели или да спомогнете да имат добри приятели.
Занимавайте се с неща, които имат предимство.

Затова опитайте да лягате навреме, като внимавате за начините на сън, предписани от шариа’ – думи и дела. Ако четете Коран или други целебни книги преди сън, това е нещо добро, особено ако завършите дела за деня на Корана – така че не заспивайте, преди това.

Събудете се преди сухур, за да имате достатъчно време да правите дуа, защото това време – последната третина от нощта – е времето, в което Аллах слиза и Аллах е похвалил всеки, който е потърсил Неговата прошка в това време, като е обещал на този, който Го е повикал, да му отговори и да приеме покаянието на този, който го е направил в това време. Така че не пропускайте тази голяма възможност. 

Петък:
Петък е най-добрия ден от седмицата, така че трябва да имате специална програма за служене през този ден, като обърнете внимание на следното:
Отиване рано за Джуму’а молитва.
Оставане в джамията след салат ал-‘Аср, като се занимавате с четене на Коран и правене на дуа, защото последния час от деня е часа на отговора, когато за дуата има отговор. 
Сторете този ден възможност да завършите някои добри дела, които не сте успели да направите през седмицата – като да завършите седмичния дял от Корана и пр.

Последните десет дни на Рамадан:
Последните десет дни на Рамадан включват Лайлат ал-Кадр, която е по-добра от хиляда месеца. Затова е предписано за човека да направи и’тикаф (уединяване за служене) в джамията, за последните десет дни, както Пророка с.а.с., който го е правел, търсейки Лайлат ал-Кадр. Който може да направи и’тикаф в това време, това е голяма благословия от Аллах.

Който не може да направи и’тикаф в този период, да направи това, което е по силите му.
Ако не може да направи и’тикаф, тогава да опита да прекара нощите в служене – да моли кийам, да чете Коран, да споменава Аллах и да прави дуа. За това може да се подготвя през деня, така че да отпочива през него, за да е бодър през нощта.

Забележка:
Тази програма е само предложение. Всеки може да внесе подобрения или промени, в зависимост отсебствените си възможности.
Програмата е в съответствие и със сунната, спазвана от Пророка с.а.с. Така че не значи, че всичко, споменато тук, е задължително, защото са включени много неща, които са сунна и мустахаб.

Най-любимите дела на Аллах са тези, които са постоянни, дори да са малко. От началото на месеца човек прави повече дела на служене, като след това ги намали. Внимавайте и се постарайте да бъдете упорити и постоянни във всички дела, които сте правили през този благословен месец.
Мюсюлманина трябва да се постарае така да организира времето си през Рамадан, че да не изпусне голямата възможност за добри дела. Например, човека да се постарае да купи всичко, от което семейството му има нужда още преди да започне месеца, за да не се занимава после с това, гостуванията при и от приятели трябва да се съобразят така, че да не се пропилее от ценното време за ибадат.

Да се направят повече дела на служене и за приближаване до Аллах през този благословен месец.
Твърдо да се посещава джамията рано преди молитва, да се завърши Книгата на Аллах, редовно да се извършва кийам ал-лайл (тарауих през Рамадан) през този велик месец, да се дава благотворителност от притежаваното.

Да се оползотворят възможностите, които месеца предоставя и за правилно доближаване до Книгата на Аллах, като се спазва следното:
Четете правилно аят. Възможност да се направи това е с помощта на някой, който знае как се чете правилно.Ако нямате възможност, слушайте записи на знаещи четци.
Научете наизуст повече.

Четете тафсир (тълкуване) на аят, особено на аят, чието значение не разбирате – например Тафсир ал-БагауиТафсир Ибн Катир и Тафсир ал-Са’ди, или си направете програма за четене на книги по тафсир.

Стремете се да изпълнявате повелите, които четете в Книгата на Аллах.

Молим Аллах да ни подобри в благословения месец Рамадан, да ни помогне да говеем и да отслужвамекийам през целия месец, да приеме всичките актове на служене от нас и да ни прости.

Islam Q&A - № 26869

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации