петък, 24 май 2013 г.

Пост на 27-ми Раджаб


Ассаламу алейкум уа рахматулла уа баракатух!
Бисмиллахи-р-рахмаан-ир-рахиим
Ассалату уа салам 'ала расулиллах!

източник: clickislam.org
Най-напред трябва да отбележим, че точната дата на ал-Исра уа'л-Мирадж не се знае. Няма и автентични доказателства, които да подкрепят твърдението за 27-ми Раджаб. А дори и тези чудни събития да са се състояли на 27-ми Раджаб, няма начин да се твърди, че през този ден се пости, тъй като подобно деяние не е подкрепено от Шариа. Ако обаче човек си пости в понеделник и четвъртък на всяка седмица и 27-ми Раджаб съвпадне с един от двата седмични дни, няма нищо лошо да си пости.

Видния Ислямски учен Шейх Юсуф Карадауи казва по въпроса:
Сред забранените форми на гладуване е всеки вид постене, без да е въведено от Шариа и без доказателства в Сунната. Пример за подобен пост е  27-ми Раджаб, за който се мисли, че е деня, последван от нощта на ал-Исра' уа'л-Мирадж. 
Някои хора ще постят в този ден за благодарност към Аллах за честта на ал-Исра' уа'л-Мирадж. Много важно за Мюсюлманите е да доказват благодарността си в спомняне на събитията, донесли благословията над Мюсюлманската Умма и такива събития са немалко.
Все пак подобна благодарност не означава за Мюсюлманина да пости. Всемогъщия Аллах напомня за това колко много благословии е дал на Мюсюлманите: О, вярващи, помнете благодатта на Аллах към вас, когато насреща ви настъпиха с войски, а Ние пратихме срещу им вятър и войски, които не видяхте. За вашите дела Аллах е зрящ. (Aл-Ахзаб, 33: 9) Всемогъщия не е искал от Мюсюлманите да постят за това. 
В брилянтната си книга Зад а;-Ма'ад, Имам Ибн ал-Кайим пише, че Ибн Тайимийа е казал: “Никъде не е записано, че който и да било Мюсюлманин има основание или за  предимство на нощта ал-Исра' и Мирадж. Забележете, че Сподвижниците никога не са правили нищо! Затова и ние не знаем кога точно са се случили Исра' и Мирадж.” Ибн ал-Кайим пише: "Няма точно и конкретно доказателство за месеца и датата, когато са се случили. Всъщност има много предания и никое от тях не е убедително. Нама и специфичен ритуал, който да се отнася към тях."
Независимо от общото убеждение за датата, няма ясно доказателство, че ал-Исра' уа'л Мирадж са се случили в нощта след деня 27-ми Раджаб.
A Аллах знае най-добре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации