петък, 24 май 2013 г.

Характеристики на месец Раджаб


Ассаламу алейкум уа рахматулла уа баракатух!
Бисмиллахи-р-рахмаан-ир-рахиим
Ассалату уа салам 'ала расулиллах!
източник: OnIslam
Раджаб е един от свещените месец - заедно с Дул Када, Дул Хиджжа и Мухаррам. По време на този месец е било чудото ал-Исра' уа'л-Мирадж - което ни напомня и за свещеното ни място в окупирана Палестина...

Именития Ислямски учен Шейх Ахмад Аш-Шарабаси, професор по Ислямска акида и философия към Университета в ал-Азкар, казва:

Раджаб е Ислямски лунен месец. Думата раджаб произлиза от таржиб, която на Арабски посочва възхваляване. 
Свещения Раджаб
Наричан е още Раджаб ал-Харам, защото по време на четирите свещените месеци са забранени военните действия. В сура ат-Тауба (ая 36) на Корана, по отношение на свещенит месеци Аллах казва: Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И знайте, че Аллах е с богобоязливите!
Тези свещени месеци, са Дул Ка'да, Дул Хиджжа, Мухаррам и Раджаб. Затова и Пратеникът на Аллах, салАллаху алейхи уа саллам, е казал: Времето се връща към началото си, когато Аллах е създал Земята и Небесата. Годината има дванайсет месеца, а четири от тях са свещени: трите са последователни, а именно Дул Када, Дул Хиджжа и Мухаррам, и (четвъртия) Раджаб Мудар, който е между Джумада (Тани) и Ша'бан."
Отделения Раджаб
Месецът е наричан по тази причина още и Раджаб ал-Фард, защото е отделен от другите три свещени месеца - Радбаб е 5 месеца след Мухаррам. 
Раджаб Мудар
Раджаб Мудар е другото име на месеца, което е посочено в горния хадис на Пророка салАллаху алейхи уа саллам. Мудар е Арабско племе и Раджаб е кръстен на него, защото това племе е отдавало голямо значение на този месец и е строго е спазвало свещеността му.
Месецът на ал-Исра' уа'л-Мирадж
Свидетелствано е за съществуването на ал-Исра' уа'л-Мирадж - чудното но
но пътуване и въздигане на Пророка, салАллаху алейхи уа саллам, в небесата, с които Аллах го е почел.
В Корана Аллах е казал: Пречист е Ониз, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която ние благоловихме, за да му покажем Нашите знамения. Той е Всечуващ, Всезнаещ. (Aл-Исра' 17:1).
По отношение на Мирадж на Пророка, в Коран се казва: Той [Джибрил] се възправи, когато бе на най-високия хоризонт, после се приближи и се спусна, и бе на разстояние два лъка или по-близо.
Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри. Сърцето му не го излъга за онова, което видя [по време на ал-Мирадж].
Нима ще го оспорвате за онова, което видя? И отново го видя [Джибрил] при друго спускане до лотосовото дърво [близо до Сидрат ал-Мунтаха] на крайния предел, където е Градината на обителта. Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива...
И не се отклони [наляво или надясно] погледът [на Мухаммад], и не се откъсна.
Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.) (Aн-Наджм, 53:7-18).

Чудото на ал-Исра' било с цел да се покаже почитта към Пророка салАллаху акейхи уа саллам, да се укрепи сърцето му и да му се покаже Царството на Набесата и Земята. Също така да се успокои сърцето му в Годината на тъгата - след смъртта на чичо му Абу Талиб и съпругата му Хадиджа, след страданието му в ат-Та'иф.  
TЧудото на ал-Исра' ни напомня за узурпирана и окупирана Палестина, ал-Кудс (Йерусалим) и Джамията ал-Акса. Събитието ни припомня и задължението ни да освободим тази земя от тирания и потисничество! Винаги трябва да помним казаното от Пророка: "Не тръгвайте на пътешествие, освен в три джамии: ал-Масжид ал-Харам, моята джамия (в Медина) и ал-Акса в Йерусалим."

A Аллах знае най-добре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации