петък, 7 септември 2012 г.

6 стъпки за приближаване до Аллāх субханаху уа та'ала/ 6 Steps to Get You Closer to Allah (SWT)by Reham Ibrahim


“…без съмнение при споменаване на Аллах, сърцата се успокояват.” (сура ар-Раад, 13:28)
Да сме близо до Създателя, е фундаментално нещо, към което всяко човешко създание, независимо дали съзнава или не, се стреми. А доближаването ни води до:
  1. любовта на  Аллāх   (субханаху уа та'ала)
  2. плодотворност
  3. доверие
  4. задоволство и радост
Затова е много важно да направим усилие за доближаване до Всевишния. Да започнем с това, че доближаването до Аллāх изисква някои неща от нас:
  1. Твърдо намерение за доближаване до Аллāх (субханаху уа та'ала)
  2. Търпение
  3. Постоянство
  4. Отбягване на неправенето на нищо
Нека първо преценим нашата стойност пред Аллāх (субханаху уа та'ала). Ако искаш да знаеш колко струваш пред Аллāх (субханаху уа та'ала), погледни живота си. Дали той е приятен за Аллāх (субханаху уа та'ала) или неприятен за Него?
Може би не си доволен от отговорите?
Е, има добри новини. Факта, че търсиш доближаване до Аллах (субханаху уа та'ала) означава, че имаш силна вяра. За мюсюлманина е важно да е продуктивен. Това е знак, че милостта на Аллāх (субханаху уа та'ала) е над раба, щом той търси полезно знание и близостта на Създателя. 

Абу Зар, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аллах, Всемогъщия и Превеликия, каза: „Който извърши добро дело, той ще има десет като него или повече. А който извърши лошо дело, той ще има едно като него или ще го опростя. Който се приближи до Мен на една педя, Аз ще се приближа до него на един лакът. Който се приближи до Мен на един лакът, Аз ще се приближа до него на две ръце [разстояние]. Който дойде при Мен вървейки пеш, Аз ще отида при Него стремително. Който Ме срещне с грехове, колкото цяла земя, без да съдружава с Мен нищо, Аз ще го срещна със също толкова опрощение“ (разказан от Муслим).

Трябва да се стремим към големи неща - колкото повече се стремим и борим, толкова резултатите ще са по-добре ин ша'Аллах. Приближаването до Аллāх (субханаху уа та'ала)  изисква време. Не можем да очакваме всичко да става бързо, кат ос маическа пръчка. Тряба да се уповаваме на Аллāх (субханаху уа та'ала) и да вярваме, че Той е предопределил за теб най-доброто - в земния живот, и в Отвъдния.
Тук има някои предложения за стъпки, които водят до доближаване до Аллах (субханаху уа та'ала):

1. Дуа

Често забравяме, че ние се нуждаем от Аллах (субханаху уа та'ала) да ни помогне и да ни напътва. Когато имаме изобилие на земята, решаваме, че можем сами да се справяме без Негова помощ. А трябва да знаем и помним, че нищо не се случва без силата и позволението на Аллах  (субханаху уа та'ала) . Така че трябва да търсим Неговата помощ и подкрепа за всичко - дори и за отрицателните мисли, които ни спохождат, за липсата на продуктивност...липсата на вяра! Трябва да молим Аллах (субханаху уа та'ала)  да ни помага и напътва по Правия път.  Аллах (субханаху уа та'ала) казва в Корана:
И когато Моите раби те питат за Мен ­ Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!

2. Пазете се от отровните действия

Отровата има различни форми и всеки има някакви потребности да я възприема. Опитайте да страните от всяко нещо, което  Аллах (субханаху уа та'ала)  не обича. Ако сте заобиколени от хора, които ви карат да съгрешавате и разочаровате Аллах (субханаху уа та'ала), тогава задължително трябва да се отстраните от тях.
Пророк Мухаммад (салAллāху алейхи уа саллам) е казал: “Добрия и лошия приятел, са като продавача на парфюм и ковача: Продавачът на парфюми може да ти даде подарък парфюм, или да го купиш от него или най-малко - да помиришеш благоуханието. Колкото до ковача - той може да изцапа дрехите ти, а най-малко - ще вдишаш изпаренията от пещта.” (Сахих ал-Бухари)

3. Научи 99-те имена на Аллах

Възможно ли е да обичате  Аллах (субханаху уа та'ала), да искате да се доближите до Него, ако не Го познавате? Когато се влюбваме, го правим в хора, чиито красиви качества познаваме. Разбира се, Аллах (субханаху уа та'ала) е над всяка аналогия, но ние трябва да Го познаваме. Желаейки само да се доближите до Аллах, няма да доведе до нищо добро, без да Го обичате. Започнете с имет ал-Уадуд - Любящият. Обичта на Аллах (субханаху уа та'ала) е безусловна, безпрекословна и категоричен. Той не иска и не търси нищо в замяна. Обръщай се към  Аллах (субханаху уа та'ала) с Неговите 99 Прекрасни имена.
от Абу Хурайра р.а. се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аллах Всевишния, ако обикне някой раб, извиква Джибрил и казва: „Аз обичам еди–кого си, обикни го и ти!“ И Джибрил го обиква. После той прогласява небето и казва: „Аллах обича еди–кого си, обикнете го и вие! И го обикват небесните жители. После все повече за го приемат и на земята. И ако възненавиди някой раб, Той извиква Джибрил и казва: „Аз възненавиждам еди–кого си, възненавиди го и ти!“ И Джибрил го възненавижда. После прогласява сред небесните жители: „Аллах възненавижда еди–кого си, възненавидете го и вие! После все повече го възненавиждат и на земята (Муслим)

4. Зикр (Споменаване на Аллах (субханаху уа та'ала) 

Споменаването на Аллах (субханаху уа та'ала) има изключително важно значение за доближаване до Аллах. Можете да споменавате Аллах чрез зикр или тасбих.
Изричането на Астагфируллах изтрива грехове.
Изричането на Алхамдулиллах ти дава повече.
Когато погледнеш през прозореца и видиш невероятните създания на Аллах, кажи СубханаАллах.
Най-чудесната форма за спомняне на Аллах (субханаху уа та'ала), е чрез наблюдаване на неговите творения. По време на дневните занимания, като ходене, шофиране - спомняй си  Аллах  (субханаху уа та'ала). Слушай Ислямски лекции или Ислямска поезия, в която се говори за величиети на Аллах  (субханаху уа та'ала). Заобиколи се с хора, които обичат  Аллах  (субханаху уа та'ала) и ти напомнят за Него. Участвай в халаки или религиозни кръгове в месжида, а можеш и сам да направиш собствено събиране. Колкото повече си спомняш за Аллах (субханаху уа та'ала), толкова повече Той ще си спомня за теб. Виж сам как ще се почувстваш и какво ще се случи на събиране, в което се спомня Аллах (субханаху уа та'ала).
Пратеникът на Аллах (салAллāху алейхи уа саламм) е казал:
Всякога, щом хора се събират в някой от домовете на Аллах Всевишния, за да четат Книгата на Аллах и взаимно да я изучават, над тях се спуска покой и ги покрива милосърдие, и ги обграждат ангелите, и Аллах ги споменава пред онези, които са при него.“ (Сахих Муслим)

5. Следвай Сунната на Пророк Мухаммад ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) (салАллаху алейхи уа саллам)

Чрез следване Сунната на нашия Пророк (салAллāху алейхи уа саллам) ние ще спечелим любовта на Аллāх (субханаху уа та'ала) . Спечелвайки любовта на Аллах (субханаху уа та'ала), ще се доближим до Него. Следването на Сунната на Пророка ще те направи по-добър човек, ще имаш по-добри маниери и етика. Чети повече за Пророка   (салAллāху алейхи уа салам). И най-вече той е бил милост за всички хора по земята.  Аллāх  казва в Корана:
“Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, милосърден." (3:31)

6. Остани свързан с Корана

Само четене и запомняне на Корана не е достатъчно. Разберете го и живейте според него. Стремете се към най-доброто. Значението на Корана ще ви даде отговор за ежедневните изпитания. Когато четеш Корана и го разбираш, ще имаш много по-голяма възможност да повдигнеш нивото на своя ихсан. Ти сам ще искаш да правиш нещата правилно. Във форма на човек, ангел Гавраил/ Джибрил алейхи салам, е дошъл на събиране, на което е бил и Пророкът (салAллāху алейхи уа саллам). Един от въпросите, които ангелът е задал, е бил свързан с "ихсан" и неговото значение, на което Пророк Мухаммад  (салAллāху алейхи уа саллам)  е отговорил: „Да служиш на Аллах, сякаш Го виждаш, така че дори да не Го виждаш, [да знаеш, че] Той те вижда. (Бухари и Муслим)

Да обобщим всичко това...

Бъдете продуктивни, търсете знание и действайте. Колкото повече обичате Аллāх    (субханаху уа та'ала), толкова повече ще се добижавате до Него. Колкото повече се добижите до Него, толкова повече Той ще се доближава до вас. Колкото повече искате да изучавате Сунната и Корана, търсите начин да се доближите до Аллах, доближаването ще доведе до повишаване нивото на твоя Ихсан. Когато достигнеш това високо ниво, ще усетиш любовта на Аллāх  subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) (субханаху уа та'ала) и ще бъдеш щастлив от всичко, което Той ти дава. Ще бъдеш продуктивен, защото няма да губиш време в напразни неща, а ще славиш  Аллāх  subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)  (субханаху уа та'ала). Ще бъдеш уверен във всяко нещо, което правиш в живота си, защото ще имаш пълна вяра в Аллāх  subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)  (субханаху уа та'ала). 
Нека Аллāх  subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)  (субханаху уа та'ала) ни напътва по Правия път, който да ни приближи до Него. Aмин.
За автора
Reham Ibrahim is of Egyptian origin, born in Kuwait, raised in both Kuwait and Canada and now lives in Houston, TX. She holds a BA from the American University of Kuwait in Advertising and is currently pursuing a Master’s certificate from the University of San Francisco in Internet Marketing. She has been passionate about volunteering and serving the community from a very young age. Currently, she serves as Senior Marketing Director at Amaanah Refugee services is also involved in MAS Houston chapter. Reham’s dream is to inspire the world and be the change she wants to see in the world by being a global person who is productive and kind.

Източник

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации