събота, 4 януари 2014 г.

А'иша - детето-булка?

Автор: Юсуф Естес
Източник: islampeace1.wordpress.com, запис на лекция на шейха
Превод и редакция : Милена Борисова-Иршад 
image source islamicartdb.com

Каква е била възрастта на А'иша радиАллаху анха, когато се оженила за Пророк Мухаммад, салАллаху алейхи уа саллам?
Когато хората дойдат и попитат: "Защо встъпи в религия, от която излизат само терористи? Защо твоята религия учи да се убиват хора - включително Юдеи и Християни? Защо във вашата книга пише да се бият жените? Защо вашата книга позволява на мъжете да си взимат 4 съпруги, докато не жените - не? Защо служите на черен куб в пустинята, а твърдите, че сте отдадени на Бог? Как вие, хора, целувате по 5 пъти на ден земята?!"

И всички тези въпроси съм чувал от различни хора. А и други, изказващи ужасни неща за Пророк Мухаммад, салАллаху алейхи уа саллам - обиждат съпругите му, особено А'иша, наричайки я детето-булка и пр. бла-бла-бла...и други, и други, едно и също, казани по отвратителен начин.
Какво да отговаряме? Какво да направим?

Веднъж един брат от Египет каза, че когато видял и чул как хората боравят с Корана, се разболял. Не можел да си представи подобно нещо, искал да умре - било ужасно да си представиш какво хората правят с Корана.

Спомням си как се чувствах онази нощ, когато някой се приближи до мен - беше Арабин, Християнин, проповедник в САЩ, замълча и с някаква особена нагласа ми каза: "Какво ще кажеш за 53 годишен мъж, който прави секс с 6 годишно момиченце?! А!?!”

Все едно някой ме ритна в стомаха. Кръвта нахлу в главата ми, стана ми горещо и единственото, което исках, е да затворя гадната уста на този човек, защото твърдението му беше крайно необосновано и невярно. Всички го знаем.
А е нещо, което е твърде популярно като информация сред хората и кой знае откога се разпространява. Някои от тях споделят от незнание, а други знаят какво говорят, но не ги интересува истината.

Хвърлих палтото си, навих си ръкавите и се приближих лице в лице с мъжа: "Всичко зависи от въпроса ви - ако е реторичен или се опитваш да обидиш Пророка ми?! Ако второто е вярно, ще те изведа навън и ще ти махна главата от раменете!"

Той бързо отговори: "Не не не! Реторичен е, реторичен!” 

Казах му: "Реторичния въпрос не изисква отговор". Тогава си облякох палтото и излязох навън, оставяйки го да стои прав и изплашен - знам, че не беше правилния начин, начина на Исляма, но бях твърде ядосан, не можех да мисля.
Реших да отида и да говоря с учени и да ме посъветват как да отговарям. След като разказах какво се е случило, те се разсмяха и казаха, че не е правилно, но пък е много смешно.

„И не е правилно, защото този човек има право да знае истината, дори ако я е потърсил по лош начин, той е човешко същество и трябва да бъде уважаван, независимо че не е показал уважение към Пророка салАллаху алейхи уа саллам, но ти не трябва да воюваш с него, а да го приемеш, дори да стиснеш ръката му, да говориш с него, независимо колко си ядосан - това си е твой проблем.”

И бяха прави...

После ми напомниха за Пророка салАллаху алейхи уа саллам и неговия начин в подобни случаи. Всъщност бих искал да споделя с вас поне един от многото примери. 

Веднъж, докато той, салАллаху алейхи уа саллам, седял с Абу Бакр р.а., някакъв човек застанал зад Абу Бакр и започнал да го проклина по много лош начин, нападал него и семейството му, всеки от племето му, опитвайки се да го накара да реагира, но той не помръднал. Но когато мъжът променил обекта на обидите си и казал на Абу Бакр: "И твоя Пророк е еди-какво си и еди-що си, бла- бла- бла...", това му дошло в повече, като на мен. Ядосал се и скочил и когато скочил, Пророкът станал и си тръгнал.

Абу Бакр веднага оставил човека и случващото се и настигнал Пророка, салАллаху алейхи уа саллам: "О РасулАллах, какво те накара да ни изоставиш?!" Отговорил: "Защото докато ти седеше тих и търпелив, имаше ангел зад теб и казваше: "Абу Бакр е на правия път, Абу Бакр е на Хак, Абу Бакр е на (пътя) на Истината", но щом се ядоса, ангелът си тръгна, а аз не стоя на място, на което няма ангели".

Тази история ни дава чудесен урок за търпението. Трябва да сме упорити и постоянни. Коя е арабската дума за постоянство, твърдост, упоритост и издържливост?! Сабр! Трябва да имаме Сабр, а Аллах казва в Корана: "Wa Tawasaw Bil-Haqqi Wa Tawasaw Bis-Sabr", за да се насърчаваме и окуражаваме взаимно за истината и праведността, за всичко, на което Иcляма ни учи, за Истината на Ля Иллаха иллал-Лах; и да се насърчаваме и окуражаваме за упоритостта и понасянето на трудностите - Сабр.

Така че много по-важно е да знаеш как да кажеш едно нещо, отколкото какво да кажеш. Преди да се разтревожиш за "Както да отговоря, ако ми кажат това и това...", се безпокой за това как ще реагираш, защото ако покажеш гняв - вече си изгубил - ще си в ръцете на шейтана...Повече няма и да те изслушат, а ще те нападат постоянно. Ще започнеш да се защитваш и в крайна сметка ще се случи ли нещо позитивно? НЕ!

Не сме дошли да разискваме, да спорим, а имаме съобщение - пратеникът поднася съобщението. Как си представяте да предадете съобщение на някого, без да сте подходящи за това? Изглеждайте като пратеник! Действайте като пратеник!

Ако почукате на нечия врата с думите: "Телеграма от Western Union". Вие сте пратеник. Чук-чук-чук...

Вратата се отваря “КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ ИСКАШ? КАКВО ИСКАШ?”

Отговаряш: "Е! Няма да ти предам съобщението, ти губиш, приятел!”

Не можеш да го направиш, нали - ще те уволнят. 

А можеш да кажеш с усмивка: “Western Union!”

Мъжът отговаря: “Western Onion (бел. пр. - onion - лук на английски)! Затова ли дъхът ти вони така?!”

Ти възразяваш: “Не, Western Union, господине.”

“А, така ли? И какво искаш?”

“Имам съобщение за вас.”

“И аз имам за теб: ЕЛА ДРУГ ПЪТ!” Тряяяс!

Ако работехте за Western Union, ще се върнете по-късно - така ви каза клиентът. Не ви харесва, нали?! Но сте куриер и ако ви трябват пари, ще си напомните, че работите за Western Union - но защо тогава да не можете да направите повече за Аллах?! Има ли значение или не? Точно това Улама (учените) ми казаха:
"Юсуф, не си действал правилно!", отговорих: "Не, но се почувствах добре след това." Възразиха ми: 
"Точно това е от Шейтана, а ти не работиш за Шейтана, а за Аллах!”

Нека ви дам примерa, с който ме учиха - когато някой дойде при вас с нещо, независимо дали е хубаво или не, лошо или не - казаха - отговора ви трябва да е еднакъв: "Благодаря, че попита за религията ми!" Той ще възрази: "Хах, че аз не питах за религията ти - ще ми се да се сбиеш с мен!", на което отново ще отговорите: "Благодаря, че попита за религията ми!" Точно така ще го шокираш и той ще каже: "Ти добре ли си?! Какво ти става?!", а тогава ще кажете: "В Исляма имаме две много важни положения:

Първото е винаги да казваме истината. Трябва да казвам истината или да ида в ада во веки.

Второто е, че има доказателство за всяко нещо в Исляма - записано е, знае се и дори и да не ти кажа истината, ти можеш да идеш и да разбереш сам, защото всичко е записано. Не е нужно да имаш прозрение или в теб да се всели Светия дух, за да се почувстваш добре. Просто знаеш истината и доказателсвото за нея. Знаеш ли какво казва Исляма? Виж в Корана. Същия ли е Корана, какъвто по времето на Мухаммад салАлаху алейхи уа саллам - да или не? Да, същия е. Библията същата ли е от времето на Исус - не, не е. Е, ти нямаш това, което ние имаме, ние имаме доказателството.

Не казвам, че съм прав. Не казвам, че Коранът е прав. Само отбелязвам, че ако искате да знаете какво казва Корана - той е там, същия, както в началото - отидете и погледнете. 

Ако искате да знаете какво Мухаммад салАлаху алейхи уа саллам е направил или казал - всичко е запазено. 

Другото, което трябва да ви кажа е, че често въпросите не са въпроси; често са становища с въпросителен знак - така че трябва да сме наясно кое точно е въпроса.

И накрая, ако отговаряйки ти, възкликнат: "Хей, това е готино, харева ми...!", "Ха, не знаех!" или "Това е много добро!" и разбирайки какво казваш - ще си готов ли да приемеш служенето на Единствения Бог? Защото, виждаш, всичко, за което е Исляма, всъщност е служенето на Единствения Бог - без съдружници или други божества, без посредници - защото съм готов да ти дам отговора, ако ти си готов да го чуеш!

Вече си получил съобщението, нали разбра? Дори и то да изчезне, вече е твърде късно, защото можеш да кажеш, че Исляма е да се служи на Единствения Бог и това значи, че си хванал истината. 
Отговорите на всички въпроси, можеш да намериш на нашия сайт www.ShareIslam.com
Спомних си какво се случи преди няколко години, когато бях в Торонто, Канада. След разговор, млад мъж на име Джеф, дойде и попита: "Как така, вие, хора, служите на черна кутия в пустинята?!" Kaзах на всички да седнат и преминах през всички стъпки...Обясних му какво всъщност е Ка'аба за нас и по какъв начин е свързана тя с вярата на Авраам (Ибрахим). Той остана много доволен от отговорите му и следващото нещо, което каза, беше: "Ще кажа шахада сега!" и стана мюсюлманин. Надявам се, че той е добре в момента, не знам - последния път, когато чух за него, беше много добре.

Сега - това, между другото, не е от мен - от Аллах е. Можеш да правиш същото, просто трябва да следваш правилата - следвай онова, което казах току що. 

Първо: Благодаря ти, че попита за религията ми. 

Второ: Имаме две неща в Исляма, които са или да казваме истината, или можем да идем в Ада. А второто е, че имаме доказателства. Можем да потвърдим с документ, написан още преди 1400 години онова, което казваме.
Тогава трябва да напомните, че понякога въпросите са усукани и трябва да ги разнищим. Но докато слушате това, ако ви хареса - готов ли сте да приемете служенето на Единствения Бог? И да продължите напред.

Сега - нека да разгледаме случая на А'иша радиАллаху анха.

И онзи мъж ми каза: ""Какво ще кажеш за 53 годишен мъж, който прави секс с 6 годишно момиченце?!"

"Е, ще си помисля, че e болен! Това е отговора – и в Исляма е забранено на мъж да прави секс с 6 годишна, или с 16 годишна, с 26 годишна, че и със 106 годишна, освен ако не е женен за нея, защото не е позволено да се прави секс извън брака. Така че не, това всичко е напълно извън Исляма и съм съгласен с теб, че е ужасно деяние!"

Е, сега може да се каже, че вече сте разплели въпроса.

Мъжа ще каже: "Не, не, аз говоря за Мухаммад, той направил така и така..."
Вие ще кажете: "Извинете ме, преди да говорите за Пророк Мухаммад, салАллаху алейхи уа саллам, преди да говорите за А'иша радиАллаху анха - неговата СЪПРУГА (Такаббал Аллах), искам да попитам: откъде знаеш това, за което говориш?"

"Ами...получих я на мейла..."

“OK! За нас като Мюсюлмани мейлите не са доказателства. Трябва да намерим онзи, който действително го е казал. А това истинско доказателство ли е и какво е истинското доказателство? В случая имате ли доказателство или само становище?”

Добре, те ще ви кажат, че реално нямат никакви улики, защото повечето от тях не знаят откъде се е появило това твърдение. Но ако ви кажат: "Има нещо в интернет, нека намеря мейла, след това ви го покажат и там се казва, че казаното идва от Сахих ал-Бухари и хадиса е номер 475 в Част 5".

Не, не съм сигурен в това, просто ви го давам за пример.

Ти питаш: “OK, прекрасно - ти чете ли го в оригинал, на арабски? Защото по времето на Мухаммад с.а.с. не е имало английски език, нали? И кой е съобщил казаното?

Историята е разказана от А'иша радиАллаху анха - тя е разказвача, този, който е съобщил, но какво е казала А'иша?

Дайте ми само минутка, преди да продължим разговора, искам да ви задам един въпрос. Приемате ли нейното свидетелство за истинско, че думите й са валидно за съда доказателсво? Защото всъщност давате сила на едно гнусно престъпление, като го разпространявате и твърдите, че е вярно. В действителност в Исляма ако нямате четирима свидетели за нещо, което твърдите, може да изпаднете в голямо затруднение - не позволяваме така простичко хората да нарушават нечии права или да петнят някого и нямаш право ей така да говориш за мъж или жена, за никого.

Та кой е казал горното - А'иша ли? Добре - приемате ли нейните показания?"

“Да.”

“Добре, а приемате ли нейните показания по принцип или само в случая? Смятате ли, че тя е правдива? Ние приемаме всичко казано от нея за вярно, но ти приемаш или не?”

Тук ще последва замисляне за отговора, защото можете ли да познаете какво е казал А'иша? Ами казала е: "Няма друг бог освен Аллах”.

“Хайде, кажи, приемаш или не казаното от нея? Или я смяташ за лъжкиня? Защото ако е такава, няма смисъл да продължаваме разговора ни. Но пък ако казва истината, ще продължим.”

Е, ще отговори: “Ok, ще приема за истина.”

“Ше приемеш?”

“Да.”

“Нека продължим - имаме историята от Сахих Мухари и Сахих Муслим. Там се казва, че А'иша радиАллаху анха казва, че майка й е дошла при нея, докато си играела в праха навън с приятели и наредила: "Влез вътре." Майка й я въвела вътре. Кой? Майката! Нали знаеш какво е майка?”

Нарочно питам такива неща: "Знаеш какво е майка, нали?”, и те: "Какво искаш да кажеш!?” - ами какво, нищо, вие правите ужасните забележки, не ние.

“Майка й я въвела в къщата да срещне кого? Баща й, защото родителите й са направили предложение за нея на най-добрия приятел на бащата, който бил Мухаммад с.а.с. Абу Бакр, бащата на А'иша и Мухаммад били приятели от деца, най-добри приятели, а традиция било арабите да женят дъщерите си за приятелите си, независимо от възрастта им. 

Ако четеш внимателно ще разбереш, че тя казва, че след това излязла да си играе в праха.

Къде точно е секса в тази история? Как разбрахте за секса от тази история? Чета хадиса и на английски - ще се радвам да дойде някой, който знае и прочете хадиса на арабски, така ще видите, че за никакъв секс не се споменава в това предание и не мисля, че изобщо ще го откриете, защото не се споменава и го няма тук. И ако тя се е върнала да си играе в праха, дали се е омъжила? Предполагам не...

В действителност откриваме, че няколко години по-късно, когато отново е направено подобно предложение и тя отново е извикана в къщата от майка си и баща си, предложението този път било прието. Каква е разликата в двете събития? Аллах е казал в Корана, 14-та Сура, ая 19 вярващите да не взимат наследство от жените против волята им (заб. - Бг превод на Корана от Проф Цв. Теофанов на 4:19: "О, вярващи, не ви се позволява да взимате в наследство жените против волята им."). Не можеш да се ожениш за жена пряко волята й, а тя не се смята за жена, докато не стане на възраст да има деца, а не може да вземе решение за брака си, докато не е достатъчно зряла. Това е Аллах.
Можеш да я оставиш на изчакване, ако каже: "Искам да се оженя за този човек, когато порастна!" Ок, нека изчакаме, но ще реши, когато порастне.
И тя не се е омъжила за него, преди да е достатъчно голяма, за да има деца. И дори тогава не се говрои за "секс" - можете да прочетете, за да се убедите.
Говори се за това как са излизали и двамата са играли, тичали са и са се гонили, забавлявали са се, а тя разказва: "Често играехме на гоненица и аз го надбягвах, докато не станах по-възрастна и тежка, тогава можеше да ме изпревари." Тя разказва за това как се е шегувала с него, как е хитрувала. 

Тя говори за секс в други Хадиси (предания) по красив начин, което ни показва как един мъж може да е грижовен към жена си и как трябва да се отнася с нея, как трябва да е в нейна полза преди да е в полза на себе си, как трябва да живеят заедно, как трябва да се наслаждават един на друг и дори Аллах ни казва в Корана, че съпрузите са покривало един на друг по един красив начин и как след всичко, което правят заедно, да поддържат хигиената си, защото това е много важно в Исляма. В същото това време, за разлика от Мюсюлманите, Европейците са пренасяли и са страдали от какви ли не болести, защото не са спазвали хигиената си. О, да, така е било!

При проучване на Испанската история по време на Мюсюлманския период откриваме, че Мюсюлманите никога не са страдали от чума, независимо, че Европейците са страдали, но няма разпространена чума сред Мюсюлманите. Какво са знаели повече?! Ами да се почистват и да спазват хигиена, а и не са правили секс с други хора, освен съпруг със съпругата си.

След всички казано нека обобщя, че всичко това ни е казано от А'иша, която ни учи как трябва да се държи един истински джентълмен със съпругите си, защото тя е била най-добрата от най-добрите жени и от всички учени в Исляма. Да, тя е била именит учен - номер едно, затова и ние, със сигурност, взимаме всичко, казано от нея! Тя е, която ни учи за секса, отговорността, любовта и страстта, които вървят ръка за ръка.

Е, сега, преди да ви оставя, ще ви задам един последен въпрос:
Какво ще се случи, ако вземем всички Хадиси или предания за А'иша и за Пророк Мухаммад, докато са били семейство - всичко за тях и връзката им - между другото той никога не я е проклинал, не я е обидил, както и тя него. Починал е преди нея, а тя е била млада, но до края на живота си не се е омъжвала отново и винаги е говорила извънредно красиво за съпруга си - всяка дума...
Е, кажете ми, познавате ли жени, които да са с подобен живот, дори съпругът им да е още жив?! Или ако са останали вдовици като млади?!
Така че можете ли да сравните тези хора с онези, за които четете в разни списания, докато чакате на някоя опашка да платите стоките си пред касата?! Не, нали?! Все едно да сравните животно с ангел - да, сериозен съм! Ще ви предизвикам! Нека вземем преведено предание - на какъвто език искате - ще кажете английски - ок. Ще съберем цялата информация за Мухаммад и А'иша, след това ще премахнем датите, когато разказваното се е случило; ще премахнем географското положение, за да не знаем къде точно се е слувало разказваното; ще премахнем имената, за да не се знае за кои точно хора иде реч. Ще оставим само разказа, историята точно такава, каквато е. Иска ми се да взема всички такива истории - без място, дата и имена и да ги поместя в книга, която ще дам на някой психиатър, психотерапевт или брачен консултант, социален работник, на Д-р Фил или както и да се нарича там от телевизията, който и да е! Ще ги оставя да прочетат написаното и ще ги попитам "Какво ще кажете за тази връзка?!"

И ще кажат: "Това е историята, която Шекспир е трябвало да опише, вместо Ромео и Жулиета, защото тези хора не се самоубиват. Това е една любовна история, която ти се иска да бъде реална. Твърде хубава е." И това е, което те ще ви кажат.
Сега се върнете и задайте глупавия си въпрос отново, сами ще видите, че не е истина, че ИСляма е дошъл, за да донесе едно специално съобщение от Рабб-ал-А'аламин, Господа на световете е използвал историята като класическата сред всички любовни истории на земята.

Шейх Юсуф Естес

бел.пр. - Ще добавя, като завършек на тази любовна история и случката от смъртта на Мухаммад, останал да умре в скута на любимата си А'иша. 

Забележка: Добър доказателствен материал за възрастта на А'иша р.а. по време на брака й с Пророк Мухаммад с.а.с., можете да прочетете ТУК.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации