сряда, 15 януари 2014 г.

хадис 20: ЧИСТОТА на ВОДАТА за ОБМИВАНЕ

Съобщава се, че Абу Са’ид Ал-Худри, Аллах да е доволен от него, е казал:

Пратеникът на Аллах (с.а.с) каза: 

„Водата е чиста и нищо не я прави нечиста“.

Ахмад, Ан-Наса'и, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Ал-Джаруд, Ад-Даракутни и Ал-Бейхаки

Този достоверен хадис е указание за една основа, която се състои в това, че всяка течаща изпод земята или падаща от небето, стичаща се или протичаща вода, която съхранява изначалните си свойства или претърпяла някакви промени следствие на попадането в нея на чисти предмети, остава чиста и може да бъде използвана за очистване и подобни цели. Изключение от това общо правило прави водата, която е променила своя вкус, цвят или мирис под въздействието на нещо нечисто.

Всички уляма' са единодушни в това, че водата, променила свойствата си под въздействието на нещо нечисто, е станала нечиста. При това имам Ахмад, Аллах да е доволен от него, и други уляма', привеждат като доказателство аята, който започва с думите на Всевишния Аллах: „Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо...“ (Ал-Маида, 3). Използвайки тази ая, което подразбира това, че ако водата придобие някои от свойствата на тези забранени неща[i], тя самата става нечиста.

От друга страна този и други хадиси указват това, че водата, която се е променила под въздействието на нещо чисто, сама остава чиста. Така например чиста е водата в случая, когато в нея натопи ръце човека, станал от сън, но при това на него му е забранено да потопи ръце в нея, без да е измил три пъти ръце преди това. В дадения хадис няма забрана да се използува такава вода.

Става въпрос за съществуващото тук указание за два вида вода – нечиста и чиста. Нечиста е тази вода, която е изменила в малка или голяма степен поне едно от свойдтвата си под въздействие на нещо нечисто. А чиста е водата, при която няма нищо такова. Всеобхватността на този принцип се потвърждава от думите на Всевишния, Който е казал: „...ако не можете да намерите вода, очиствайте се с пясък...“ (Ал-Маида, 6).

Това има отношение към всички видове вода, т.к. в случая в отрицателен контекст е използувано име, което е в неопределителен член. По такъв начин, по единодушното мнение на уляма' тук се подразбира всяка вода, освен нечистата.

Освен това хадиса показва, че що се отнася до вода или нещо друго, изхожда се от там, че тя е чиста, ако няма съмнение за това дали тя е чиста или не, или дали е нечиста по причина на нечистота, изхожда се от това, че водата е чиста.


[i] Има се предвид, че ако водата се смеси с кръв или в нея попадне мърша или свинско месо, тогава използуването на такава вода за обмиване се забранява

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации