петък, 17 януари 2014 г.

Разрешено ли е жените да използуват кремове или грим, ако те не съдържат животински продукти или алкохол?

Отговор: Славата е на Аллах.Шейх Мухаммед ал-Салих Ибн Утаймин е казал:

Да се правят красиви за съпруга им е нещо, което жените трябва да правят. Когато са красиви, мъжете ги обичат повече и това е предпоставка за наличието на хармония между тях. Това е от шариа’ и ако грима прави жената по-красива и не й вреди, няма нищо лошо в използването му.

Но съм чувал, че грима вреди на кожата на лицето и я променя по начин, който я загрозява и кожата остарява по-бързо. Надявам се, че жените ще питат докторите си за това, ако е възможно. Но в случай, че вреди, използуването на крем и гримове, е харам и макрух, защото всичко, което разваля, деформира или прави човек грозен, е харам или макрух.

Бих искал да използувам предоставената ми възможност, за да обсъдя лака за нокти, който образува филм върху тях. Именно затова не е разрешен да се използува, ако жената прави молитви, защото пречи на водата да обмие нокътя по време на уду или гусл. Не е разрешено използуването на нищо, което пречи обмиването от водата по време на уду или гусл. Аллах е казал (превод на значението):

О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените.” (Сура ал-Маида 5:6)

Ако жената е с лак за нокти по време на обмиване, тя не измива истински целите си ръце, което означава, че не е изпълнила задължителна част от уду и гусл. Но ако не прави молитви, няма нищо лошо да се лакира. Трябва да се има предвид, че лакирането е действие, присъщо за жените от куфар, затова трябва да се внимава да не се прави с цел имитиране.

А Аллах знае най-добре.

Фатауа ал-Мар’а ал-Муслима, 1/174

източник Ислам-ка, фатуа №20226

Бел. ред. - Трябва да се внимава с цветните лакове за нокти, които привличат вниманието на околните. Целта и смисъла на хиджаба е различна!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации