сряда, 31 октомври 2012 г.

Какво се прави при разлика в датите за Байрам


Въпрос към шейх Сюлейман ар-Рухайли:

- Шейх вчера вие казахте, баракаЛлаху фикум, но ние се нуждаем от разяснение, тук при нас денят Арафа ще бъде в сряда 24.10. а Байрама ще бъде в четвъртък, а в КСА Мекка денят Арафа ще е в четвъртък 25.10 а Курбан Байрам в петък 26.10.2012 г.

Шейх Сюлейман ар-Рухайли отговаря: Да в петък

Тогава ние как да постъпим? И как да колим курбаните?

Шейх
ът:Да, баракаЛлаху фиканамаза трябва да се изпълнява с народа там, ако обаче е установено (времето за Байрамаспоред правилния път за допълване на месеца или според виждането чрез наблюдение на полумесеца (икмаль или руия), и тогава трябва да се изпълни намаза с хората в тази местност, тъй като  в разчет се приема това, което става в тази страна или местностзащото това дело не е общо за всички (има предвид определяне на нов полумесец).А що се отнася до Арафа, то денят в КСА Мекка ще бъде в четвъртъкИ така е видно, че през тази година вие няма да говеете в деня АрафаАко имат навика да говеят в този ден, то Аллах ще им запише награда.”


- Ами ако това не е по пътя на (икмаль и руия), а е казано, че така е определено ... ?

Шейхът: “Ами мюсюлманите какво правят? Та нима никой не се грижи за делата на мюсюлманите?!”

- Ами събират се в мюфтийството и казват една година преди това, че по календар Байрамите ще са еди кога си, и казват, че тази година Курбан Байрама ще е на 25.10.

Шейхът: “Добре. Вчера аз казах ясно, обясних всичко това. Ние сме длъжни да се съобразяваме с установяването на новия полумесец с виждане, или чрез допълване на месеца (ако времето е облачно), (руия или икмаль). Ако те са определили според (руия или икмаль) началото на полумесеца, то ние приемаме, и не казваме, че е задължително да следват КСА в това. Обаче, ако разчета е бил не според виждането или допълването на месеца (руия или икмаль), то ние не го следваме. И ако не знаем, то приемаме в разчет най-близката страна с мюсюлмани до нас, чиито разчет обаче е според виждането или допълването (руия или икмаль)на месеца.Що се отнася до деня Арафа, то този ден за тях закрит, той е само за хаджиите и другите мюсюлмани, за които съвпада с КСА. Що се отнася до Байрама, то се връщаме към това, което виждат онези, които се намират в тази местност, ако те са от мюсюлманите. Или тези, които носят отговорност за мюсюлманите (каквито са мюфтиите например, знаещите Исляма и т.н.) в тази страна и се опират на виждането (руия) или допълването (до 30-те дни, ако не е било чисто небето за виждането – икмаль) така както е според Шерията. Ако датата за Байрама не е определена според тези два начина, то не се взема под внимание никое определяне(имат се предвид астрономи). Ако някой каже, че денят Арафа (при вас) съвпада с денят Байрам при нас, и тогава какво да правим? Ние казваме: Не говейте в деня Арафа, тъй като забраната се поставя по-горе от желателността(тоест, забраната да се говее в деня на Байрама), защото при вас този ден е Байрам.  А ако денят Арафа е преди Байрама говейте, но ако е в дните ат-Тешрик (трите дни след Байрама) то тогава Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е забранил говеенето през теиз дни ат-Тешрик. (Но всичко това е при положение, че е използван метода (руия или икмаль). И Всевишният Аллах знае най-добре!


Шейх Мухаммед Саид Раслян е отговарял няколко пъти , на въпроса за разногласието в датите за Байрамите в КСА и други арабски страни, което още повече касае страните на друговерците. Той е казал следното: “Байрамският намаз трябва да се изпълни със хората от своята страна, за да се избегне фитна, но този намаз ще е като допълнителен нафиле, а не като байрамски, но за предпочитане е разбира се, да се съобразяваме с КСА Мекка, защото поклонението Хадж се извършва там. И след това на следващия ден трябва да се изпълни истинския Байрамски намаз, така както се полага, след което да се заколи курбана. И Всевишният Аллах знае най-добре!”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации