петък, 4 март 2011 г.

Видове Истихада


Въпрос:

Ако жената кърви много – това истихада ли е и как да се моли?

Отговор:

Слава на Аллах.

Под истихада се рaзбират три неща:

1 – Жената има установен период преди да има истихада. В този случай тя трябва да се придържа към обичайния период, когато да не прави молитви, защото тя е субект на правилата за менструация и всичко друго е истихада, за което време тя е субект на правилата за истихада. 

Например: Обичайния период на жената е 6 дни в началото на всеки месец, после тя има истихада и кърви през цялото време. Така периода й е 6 дни в началото на всеки месец, а всичко останало е истихада, защото има хадис от ‘Аиша р.а., според който Фатима бинт Абу Хубайш е казала: „О, Пратенико на Аллах, имам истихада и никога не ставам чиста, трябва ли да спра да се моля?“ Той отговорил: „Не, това е от вените. Спри да се молиш за няколко дни, за колкото е обичайния ти цикъл, после направи гусл и се моли“. Предаден от ал-Бухари.

В Сахих Муслим се казва, че Пророка с.а.с. е казал на Умм Хабиба: „Спри да се молиш за няколко дни, за които е мензиса ти, после направи гусл и се моли“. Въз основа на това жената, която има истихада трябва да спре да се моли за няколко дни, за които е обичайния й период, после да направи гусл и да се моли и да не се притеснява за кръвотечението в това време.

2 – Ако няма установен цикъл преди истихада, а е имала истихада още преди да има първия си цикъл. В такъв случай ще трябва да се научи да различава двата типа кръв. Менструалната кръв е тъмна и гъста, може да има специфична миризма – тогава жената е субект на правилата за мензиса. Всичко друго е истихада и тя е субект на правилата за истихада.

Например: Жената вижда кръв в началото на периода си, това продължава, като за около десет дни е тъмна, а после става червена. Или тя забелязва, че кръвта е гъста за около десет дни, а после става рядка. Или усеща специфична миризма за около десет дни, а после това изчезва. Така че нейния мензис е тъмната кръв в първия случай, гъстата във втория и кръвта с миризма в третия. Всичко останало е истихада, защото Пророка с.а.с. е казал на Фатима бинт Абу Хубайш: „Когато е менструална кръв, тя е тъмна и забележима, така че ако имаш такава – спри да се молиш, ако е друга – прави ‘уду и се моли, защото е от вените“. Предаден от Абу Дауд и ан-Нисаи, класифициран като сахих от Ибн Хиббан и ал-Хаким. Иснада и текста на този хадис са обект на друга дискусия, ученитe, Аллах да се смили над тях, го следваткоето е по-добро за и жените, отколко да си правят свои собствени правила.

3 – Ако няма установен цикъл и не може да го установи, защото истихада при нея в постоянна, като кръвта, която изтича, е с еднакви характеристики през цялото време. Такава жена трябва да приеме за период 6 или 7 дни, което са започва от началото, в което види кръв, а всичко останало да бъде истихада.

Например: Ако тя види кръв за първи път на пето число от месеца, после кръвотечението продължи с еднакъв цвят и пр., така периода й може да бъде всеки месец от пето число, заради хадиса от Хамна бинт Джахш р.а., която казала: „О, Пратенико на Аллах, кървя през повечето време. Как мислиш – да спра ли да се моля и да постя?“ Той отговорил:„Съветвам те да използуваш парче памук, което да попива кръвта“. Тя казала: „То е повече от това.„ В това предание той отговорил: „Това е от шайтана. Така че брой твоя мензис 6 или 7 дни, които са нещо между теб и Аллах, после зе изкъпи, когато сметнеш, че си чиста и си уверена в това, после прави молитвата 24 или 23 дни, както и пости“. Хадиса е предаден от Ахмад и Абу Дауд, както и от ат-Тирмиди, който го е класифицирал като сахих. Ахмад също го е класифицирал като сахих, а ал-Бухари – като хасан.

Думите на Пророка с.а.с. „6 или 7 дни“ не означават, че някой има избор, по-скоро въпроса е за иджтихад, така че жената трябва да прецени ситуацията и да приеме това, което най-много съответства на нейната физика, възраст и характер, родсвени отношения, например. И да вземе цикъла, който е най-близък или отговаря на нейния случай. Ако е по-близо до 6 дневния период, тя трябва да приеме 6 дневния период и пр. Край на цитата.
Рисаала фи’л-Дима’ал-Табии’ийа ли’л-Ниса’ от Шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него.
Когато тя приеме, че кръвта, която изтича от нея, е менструална, тогава тя е в мензис. А когато реши, че периода й е завършил, тогава тя става чиста – да се изкъпе (гусл), да се моли и да пости, може да има сексуални отношения със съпруга си.

Islam Q&A
Въпрос № 68818
превод: http://muslima.hit.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации