петък, 4 март 2011 г.

Относно злословенето...


Злословенето по адрес на някого е презряно нещо, както от Исляма така и от човешкото естество и възпитание. Обикновено злослови онзи, който е слаб и не може да направи нещо полезно. Тогава за да изпъкне пред хората, за да им покаже, че той е способен на нещо за да задоволи яростта и да прикрие слабостта и немощността си, той започва да критикува хората около себе си. Човек най-често хули роднините си, колегите си, съседите си или приятелите си. Ето защо в следния айет Аллах С.Т. повелява:
“О вярващи, много странете от подозрението! Някои от подозренията са грях. И не се шпионирайте, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвръщавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден”. – Худжурат:12.
В този айет Аллах Теаля повелява: “Някои съмнения са грях”. От тук се разбира, че лошите съмнения са грях. А от тук идва да разберем, че трябва да се пазим от всички лоши съмнения, защото ако приемем, че някои от лошите съмнения са грях, а други не са, то не можем да определим кои от тях са грях и кои не са.
Това е по отношение на съмненията, а по отношение на хуленето, Аллах С.Т. казва:
“И не злословете един за друг. Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат?”
Което означава, че злословенето се сравнява с човекоядството! Да говориш лошо за някого, означава да ядеш неговото месо!
Кой не се отвръщава от това? Кой е съгласен да направи това? За каква цена би го направил? При какви обстоятелства би се решил на такава постъпка? – отговорът на тези въпроси е много прост – цената е да прикрие слабостта и неспособността си, целта е да очерни името на способния, обстоятелствата, които го карат да направи това са отчаяние и низост…
След като човек разбере всичко това трябва да направи нещо:
1. Да се откаже от злословието и да се покае пред Аллах С.Т., което означава, че е победител, защото е победил едно лошо качество в себе си, а също така и дявола. При това може да очаква голяма награда от Аллах Теаля, а също да възвърне доверието на неговия брат мюсюлманин.
2. Ако не умее да направи това – значи че се е признал за победен, но няма сили да си признае. Ще продължи да живее в несигурност и съмнение и в най-близките си хора, което означава че този кошмар ще се превърне във всекидневие, тъй като той постоянно е в контакт с най-близките си хора.
А наказанието на ахирета (Съдния ден) – какво ще бъде то?
Първо то е наказание за неизпълнение на заповедта на Аллах С.Т. и второ наказание за това, че злословника е нарушил заповедта на Мухаммед алейхисселям. И трето наказание, че е ощетил репутацията на неговия най-близък човек. Ако злословещият успее по някякъв начин да се скрие на този свят, то в никакъв случай не може да се оттърве от наказанието в отвъдния свят. Преценката, да се злослови или не, я оставяме на всеки по отделно. Нека всеки сам направи своя извод.
Мухаммед (с.а.с.) за¬питал сахабетата:
“Знаете ли какво е гийбет?” – “Аллах и неговият пратенник знаят по-добре” – е бил отговорът им.
“Гийбет значи да говориш за качества или постъпки на твоя брат, които той не желае да бъдат коментирани”. Тогава сахабетата казали: “А ако тези качества и постъпки наистина съществуват в него?”-
“Точно това е гийбет” – отговорил Мухаммед А.С. “Ако тези качества, които ги говориш ги няма у твоя брат, то това е бухтан (инсинуация)”
(Муслим)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации