събота, 7 септември 2013 г.

Преди сън...


Когато отивал към леглото, Пратеникът на АЛлах, салАллаху алейхи уа саллам, казвал следната дуа:
Bismika’llahumma amut wa ahya: O Аллах, с Твоето име умирам и живея! (заспивам и се събуждам)”.
"Който го изрече сутрин, той се избавя от джиновете до вечерта, а който го изрече вечер, той се избавя от джиновете до сутринта". (ал-Хаким)
Четене на сура Пречистването (ал-Ихлас), Разсъмването (ал-Фалак) и Хората (ан-Нас) - който ги изрече 3 пъти сутрин и вечер, те са му достатъчни за всичко. (Абу Дауд и Ат-Тирмиди)
"О Аллах, по Твоя воля замръкваме и по Твоя воля осъмваме, по Твоя воля живеем и умираме и при Теб е завръщането!" (Ат-Тирмиди)
Аллахума бике амсайна уа бике асбахна уа бике нахйа, уа бике намут уа илайка-л-масир.
"О Аллах, дари ми здраве за тялото! О Аллах, дари ми здраве за слуха! О Аллах, дари ми здраве за зрението! Няма друг бог освен Теб! О Аллах, моля те да ме опазиш от неверието и бедността! Моля те да ме опазиш от мъчението на гроба! Няма друг бог освен Теб! - тези думи се повтарят 3 пъти на разсъмване и 3 пъти на свечеряване. (Абу Дауд, Ахмад, Ан-Ниса'и, Ал-Бухари)
Аллахума а'Афини фи бадани. Аллахума а'Афини фи сам'и. Аллахума а'Афини фи басари. Ля иллаха илла ент. Аллахуме инни 'ауду бика мин-ал-куфри, уа-л-факр, уа 'ауду бика мин адаби-л-кабр. Ля иллаха илла ент.

Разпространявайте знанието и това ще е Садка-е-Джариа за вас и за мен ин ша Аллах. 
Пратеникът на Аллах, салАллаху алейхи уа саллам е казал:
"Който напъти някого към доброто, ще има награда, равна на наградата на извършващия (доброто)". [Mуслим 1893]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации