сряда, 26 юни 2013 г.

Роднински връзки

muslimvillage.com
Мюсюлманите са задължени да поддържат добри отношения с роднините си. За "Силах-Рахими" се използва точно този израз "добро отношение към роднините".

В Корана Аллах казва (превод на значението):
И отдай на роднината правото му…” (17:26)
Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините….” (16:90)
“…И към родителите ­ добрина, и към близкия…” (4:36)
Думите на Пророк Мухаммад салАллаху алейхи уа саллам са изпълнени с добродетелите за поддържането на роднинските връзки и помощта към роднините. Поощрявани сме да ги посещаваме, да се информираме за живота им, да им даваме садака ако са бедни, да харчим за тях, да им помагаме ако имат нужда от това и най-важното - да им показваме обичта и привързаността си към тях.
В Корана, където от Мюсюлманите се изисква да показват доброта към родителите си, се препоръчва и общуването с любов и симпатия към останалите роднини.
Най-важното право е на майката, след това на бащата и оттук нататък следват правата на останалите членове на семейството и рода. Така и правата на роднините идват след правата на родителите.
Пратеникът на Аллах салАллаху алейхи уа саллам  е казал: 
 „Утробата е свързана с Трона [на Аллах]. Тя казва: „Който се свързва с мен, и Аллах се свързва с него. Който ме отсича, и Аллах него отсича“ 
Всемогъщият е организирал начина на раждане по такъв начин, че родения е обвързан с роднинските връзки и тези връзки имат техните права и задължения. Който отдава правото им - чрез добро отношение с роднините, Аллах ще го стори Свой приближен, ще го обсипе с милостта Си. Който прекъсне роднинските си връзки, Аллах ще прекъсне връзката си с него.

Съобразяване с правата на роднините
От Анас р.а. се предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. е казал: 
„Който иска да се увеличи препитанието му и да се удължи житейският му срок, нека поддържа родствените си връзки“
Семейните разпри, възникващи най-често от незачитане на роднинските връзки, се отразяват на здравето на човек и са причина за сътресения в дома и рода като цяло.  
Онези, които се държат добре с роднините си и са милостиви към тях, са далеч от напрежение и са по-щастливи и спокойни. 

Нарушаване правата на роднините
Пророкът с.а.с. е казал: 
“Няма да влезе в Рая този, който разрушава роднинските връзки.”
Видно е, че нарушаването на правата на роднините е толкова презряно от Аллах, че с нечистотата си от това човек няма да влезе в Рая. 

Проява на добрина към онзи, който утежнява връзките
Има хора, които не отдават нужното внимание на роднинските връзки и проявяват грубо и несправедливо отношение. Пророк Мухаммад салАллаху алейхи уа саллам  ни е наложил да продължим да се държим добре с тях и да изпълняваме нашите задължения, независимо от характера, който проявяват. 
Един мъж попитал: „Пратенико на Аллах, аз имам роднини, с които се свързвам, а те ме отсичат, и се отнасям добре с тях, а те са лоши към мен, и и съм кротък с тях, а те са невъздържани“. Той казал: „Ако е така, както казваш, ти сякаш им даваш да вкусят гореща прах[i]. Аллах не ще престане да те подпомага срещу тях, докато продължаваш все така“ (разказан от Муслим).


[i] Да вкусят или да ядат гореща прах означава, че извършват огромен грях и ги очаква болезнено наказание, защото лишават своя роднина от правата му,  докато над него не тежи никакъв грях. 

От Абдуллах, син на Амр ибн ал-Ас, Аллах да е доволен и от двамата, се предават думите, че Пророка салАллаху алейхи уа саллам  е казал: 
„Поддържа [роднинските връзки] не онзи, който отвръща на доброто с добро, а онзи, който възстановява кръвното родство, след като се прекъсне“. 
Когато нарушението на правата на роднините се върне по същия начин, злото ще се разпространява сред обществото, но ако овърнете с добро, това може да доведе до промяна и премахване на злото, а по този начин Силах-Рахими ще се подкрепи.
Доколкото знам Ислямът иска от нас не само да сме добри с онези, които се държат добре с нас, но и с онези, които са лоши с нас. Това показва и стандартите за морал, които трябва да следваме.
Всичко това, свързано и с роднинските връзки, е казано ясно от Пророка салАллаху алейхи уа саллам  в горния хадис.
И нека запомним, че поддържането на роднинските връзки е от действията, които Аллах обича и така и Той ще ни направи щастливи и ще подобри препитанието ни!

Идеята е от Мuslimvillage.com, а хадисите са от Градина на праведниците на Имам Науауи

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации