четвъртък, 31 януари 2013 г.

Добри дела: #303 Вършете добри дела, Размишления върху сура ал-Аср – времето през вековете  1. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
  2. Кълна се в следобеда
  3. човекът е в загуба,
  4. освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.

Размишления

1. В тази много кратка сура се очертава цялостната система на човешкия живот от гледна точка на Исляма - само с няколко думи тя покрива цялата Ислямска концепция. 
2.  Сурата потвърждава, че през цялата история на човечеството, е имало и има само един верен път. Всички останали пътища водят само до загуба и разруха. Най-общо се казва, че този единствен път означава - първо - приемане на вярата, последвано от добри дела и призиви към останалите да следват истината и да постоянстват пред лицето на бедствените ситуации. 
3. Вярата е в основата на всяка добрина в човешкия живот. Вярата е онази отличителна черта, чрез която човекът, малко създание с кратък живот в един ограничен свят, достига близост до Абсолютния и вечен Създател на вселената и всичко в нея. 
4. Да следват с твърдост и ясна визия пътя, определен от Бог, е следващото качество на общността на вярващите. Тази добрина обаче не трябва да е случайна или между другото, а да е следствие на определени обмислени мотиви и определени цели.  
5. Чистотата на намеренията и мотивацията е друго качество на достойния вярващ човек. Със съзнанието си вярващият усеща чудното присъствие на Бог и това го кара да трепери от вълнение. И затова той прибягва към духовно очистване. Рафинираното чувство за морал, е естествен плод на вярата в Бог, който е справедлив, милостив, състрадателен, благороден, превъзмогващ злото, обичащ добротата, знаещ всеки плах поглед и всяка тайна мисъл.   
6. Последното качество е издигане на човека над алчността към материални печалби, предпочитайки по-ниското социално положение, макар и да не може ясно да се каже за това.  Вместо към богатство, вечността е наградата, към която хората трябва да се стремят, Iкакто Коранът насочва към това.
7. Такъв стремеж  към всичко добро, се отразява в духовното израстване и пречистване. Огромна помощ в това отношение се явява факта, че вярващият има широко поле за действие - между този животи и Отвъдния, между Земята и Небесата. 
8. Извисения човек намалява своите тревоги за резултата от действията си. Той прави онова, което е добро само защото Бог го препоръчва. Той никога не се безпокои дали действието ще доведе до някакво добро за краткия му живот. Бог, заради Когото човекът извиршва добрините, никога не умира, никога не забравя нечии дела. Наградата няма да бъде получена тук, в този живот, който не е последен. По този начин вярващият получава право да продължава да върши добри дела, без да чака някакви резултати. Той е решим да върши добри дела поради непоколебимата си вяра в Бога. Това е, което гарантира, че вършенето на добро, е внимателно избран път в живота, а не случайно събитие.  
 9. Затова когато двама сподвижници на Пратеника на Аллах се разделяха, четяха тази сура и си стискаха ръцете. Това показва залога за приемане напълно на доктрината, за да се съхрани вярата, благочестието и готовността, желанието хората да се съветват помежду си да следват истината и да постоянстват в лицето на бедствието. 
Това е взаимна спогодба да се запази добра средата в Ислямско общество,  създадено в съответствие на доктрината и да се запази основата на това общество. 

Written by  in Good Deeds

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации