четвъртък, 16 юни 2011 г.

Сура ар-Рахман (Всемилостивия), кратък тафсир

Сура ВСЕМИЛОСТИВИЯ (АР-РАХМАН) е Меканска, с изключение на знамение 29, което е мединско. Съдържа 78 знамения.


В нея се изброяват милостите на Аллах и Неговите дарове, започвайки с най-великата милост - даването на Корана. След това се споменават и други милости, показващи величието на Твореца, Превеликия и Всемогъщия - отбелязвайки Неговата безгранична мощ и власт над хората и джиновете на небесата и земята. Сурата засяга и наказанието на грешниците, отхвърлили милостта на Аллах и възкресението, в ада и подробно разказва за блаженството, приготвено в Рая за богобоязливите. Сурата завършва с прослава на Аллах Всевишния. Аят "Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?" се повтаря 31 пъти. Подобно повторение е присъщо на Корана - тази ая се повтаря всеки път за порицаване на онези, които отхвърлят пратениците на Аллах и Неговата милост за това, което те не се признали споменатото в предишната ая.В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всемилостивия
2.  научи на Корана,
3.  сътвори човека,
4.  научи го да говори.
5.  Слънцето и луната ­ [се движат] по изчисление,


В тази ая става дума за това, че движението на Слънцето и Луната е в съответствие се определения ред при сътворяването им. Разбрали сме за тънките особености на сътворението сравнително скоро, преди около 300 години и е станало ясно, че видимото движение на Слънцето и Луната е по определени орбити, съгласно физични закони и фини математически изчисления.
6.  и звездите, и дърветата се прекланят.
7.  И въздигна Той небето, и положи везните,
8.  за да не престъпвате мярката.
9.  И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!
10.  И положи Той земята за тварите.
11.  На нея има плодове и палми с обвити гроздове,
12.  и зърно с плява, и уханни растения.
13.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?

Това повтарящо се знамение е отправено към две общности -­ хора и джинове.

14.  Сътвори Той човека от звънка глина като грънчарско изделие.
15.  И сътвори Той джиновете от пламъка на огъня.
16.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­
17.  Господа на двата изгрева и Господа на двата залеза.


Трябва да се обръща внимание на деня и нощта като на две знамения на Аллах (вж. научния коментар на аят 71. 72. 73 в сура ал-Касас (Разказът), които започват с думите на Всевишния "Кажи: “Как мислите, ако Аллах стори нощта (деня) дълговечна за вас до Деня на възкресението". Възможно е също в тази ая да се има предвид само Слънцето, което е основа на живота на Земята. В този случай става дума за неговия изгрев и залез през летния и зимния период. Това мнение се подкрепя от повечето коментатори на Корана. Причината за явлението е наклона на земната ос на 523.5 градуса - затова и Северното полукълбо например, през лятото е по-близо до Слънцето и тогава денят е по-дълъг, а нощта - кратка. Зимата в северното полукълбо е точно обратното - полукълбото е по-далеч от Слънцето и денят е кратък, а нощта - дълга. Южното полукълбо се подчинява на същите процеси в обратен ред. Явлението е по-силно с приближаване на северния и южния полюс. Няма съмнение в това, че този съвършен и мъдър ред, е полезен за живите същества на Земята. Нали благодарение на това има зсезони, различно време за засаждане на посеви, за жътва; има сезонност и в дейностите на хората, животните и растенията.  

18.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
19.  Пусна Той двете морета да се срещнат,
20.  но между тях има преграда, която не престъпват.
21.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
22.  От двете излизат бисери и корали.
23.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
24.  И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планини в морето.
25.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
26.  Всичко тук погива.
27.  Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.
28.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
29.  Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг изявява Той някакво дело.

На думи и в постъпките си създанията желаят от Аллах помощ по различни въпроси като служене, препитание, опрощение и др. Всеки миг Аллах ръководи вселената, като възкресява, унищожава, влага стойност и обезценява, създава богати и бедни, и т.н.

30.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
31.  Ще ви направим равносметка, о, два свята [на джинове и хора]!
32.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
33. О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, проникнете! Не ще проникнете освен с власт [от Нас].


Към днешния ден е установено, че се изискват огронми усилия и енергия, за да се преодолее земното притегляне. Частичния успех в завоюването на Космоса и пребиваването там за кратък срок, в сравнение в обширната Вселена, е резултат от огромни научни търсения в областта на геологията, технологиите, математиката и геометрията, отделно колосалните материални средства, вложени и изразходвани. Това показва, че е изключено проникването на хора и джинове на определени места в Небесата и Земята (Слънчевата система), където разстоянията се измерват с милиони светлинни години.34.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
35.  Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще ви се помогне.


В оригинала на горната ая се споменава, че ще бъдат заляти с разстопена мед - медта е един от металите, за които човек знае от дълги години. Тя се отличава с това, че се разстопява при много висока температура - около 1083 градуса. Заливането с разстопена мед би причинило страшни мъки.

36.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
37. И когато небето се разцепи, и стане червено като разтопено масло...

... масло” може да се преведе и като “червена кожа”. Някои тълкуватели разясняват, че небето в Съдния ден ще се променя по цвят, както мазните багрила имат различни цветове.

38.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
39.  В този Ден не ще бъде питан за греха му нито човек, нито джин.
40.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
41.  Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И ще бъдат хванати за перчема и за краката.
42.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
43.  Това е Адът, който престъпниците взимат за лъжа.
44.  Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.
45.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
46.  А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ, има две Градини ­
47.  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­
48.  с разни дървета.
49.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
50.  В двете два извора текат.
51.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
52.  Там от всеки плод има по два вида.
53.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
54.  Облегнати върху килими с подплата от брокат. И плодовете на двете градини ще са близо.
55.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
56.  Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.
57.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
58.  Сякаш са рубини и корали...
59.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
60.  Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина?
61.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
62.  И освен тях ­ още две градини ­
63.  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­
64.  тъмнозелени.
65.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
66.  В тях има два бликащи извора.
67.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
68.  Там има плодове и палми, и нарове.
69.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
70.  Там има добродетелни и прекрасни жени ­
71.  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­
72.  хубавици, пазени в шатри ­
73.  та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­
74.  недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин...
75.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
76.  Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими...
77.  Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
78.  Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации