петък, 3 юни 2011 г.

Пост през месец Раджаб

  

Има ли специални достойнства поста през месец Раджаб?

Слава на Аллах!

Първо:

Месец Раджаб е един от свещените месеци, за които Аллах казва (превод на значението):

Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени (т.е. 1-ви, 7-ми, 11-ти и 12-ти месец от Ислямския календар). Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И знайте, че Аллах е с богобоязливите!

 [сура ал-Тауба, 9:36] 

Свещените месеци, са Раджаб, Зу’л-Када, Зу’л-Хиджа и Мухаррам.  
Ал-Бухари (4662) и Муслим (1679) предават от Абу Бакр р.а., че Пророкът с.а.с. е казал:  Годината има дванайсет месеца, от които четири са свещени:  Зу’л-Када, Зу’л-Хиджа и Мухаррам и Раджаб Мудар, който е между Джумада и Ша’бан

Месеците са наречени свещени по две причини:

1-     Забранено е воюването по време на тези месеци, освен ако не е отбранително и инициирано от врагове.
2-     Защото престъпването на свещените граници по това време е по-лошо, отколкото през друго време. 

А Аллах е забранил греховете по време на тези месеци, казвайки (превод на значението):

Не угнетявайте през тях себе си...
[сура ал-Тауба, 9:36]  

Извършването на грехове е харам и е забранено както по време на тези месеци, так и през останалото време, но извършването им през свещените месеци е по-лошо и забраната е по-строга.

Ас-Са’ди, Аллах да се смили над него, е казал (стр.373):

В израза Не угнетявайте през тях себе си... местоимението може да се разбере като отнесено за дванайсте месеца. Аллах е заявил, че е направил една мярка от време за Своите раби, което време те могат да използуват да Му служат и да Му благодарят за благослова...така че пазете се да не угнетявате по това време сами себе си.
Местоимението може да се тълкува и като отнесено за четирите свещени месеца, като се забранява по това време човек да вреди сам на себе си по-конкретно през тези месеци, тъй като е забранено и през цялот овреме, но е по-строго забранено по това време и е по-лошо извършването на харам по време на тези 4 месеца, отколкото през останалото време. Край на цитата.


Второ:

По отношение на поста през месец Раджаб, няма сахих хадис, който да показва, че има специални достойнства поста през част или през целия месец.

Това, което някои хора правят – отделяйки някои дни от Раджаб за пост, вярвайки, че са по-добри от други, няма основа в шари’а.

Но има предание от Пророка с.ас.., което показва, че е мустахаб да се пости по време на свещените месеци (а Раджаб е един от тях). Пророкът с.а.с. е казал: „Постете няколко дни от свещените месеци, а през остана,ите – не”. Предаден от Абу Дауд, 2428, класифициран като да’иф от Албани в Да’иф Аби Дауд.

Дори да беше сахих хадиса, той показва, че е мустахаб да се пости по време на тези свещени месеци. Така че ако човек пости през РАджаб по тази причина, както и през другите свещени месеци, няма нищо в това. Но отделяне на Раджаб за постене, не е правилно.

Шейх ал-Ислам Ибн Тайимийа, Аллах д се смили над него, е казал в Мажму’ ал-Фатауа (25/290):
Конкретно за постенето по време на Раджаб, ахадиси, свързани с това, са все даиф слаб) и в същност са мауду’ (измислен). Учените не намират никаква връзка помежду им. Те не са измежду да’иф ахадиси, предадени като част от някаква добродетел, а повечето от тях са измислени или фалшиви. В ал-Муснад и другаде, има хадис, който казва, че Пророкът с.а.с. е свързал поста през свещените месеци, а именно Раджаб, Зу’л-Када, Зу’л-Хиджа и Мухаррам, но не за целия месец и не само за Раджаб. Край на цитата.

Ибн ал-Каййим, Аллах да се смили над него, е казал:
Всеки хадис, който споменава пост през Раджаб и молитви през определени нощи, е фалшив и измислен”. Край на цитата от ал-Манаар ал-Муниф, стр. 96.

Ал-Хафъз ибн Хаджар е казал в Табйиин ал-‘Аджаб, стр. 11:
Няма сахих хадис, който да споменава случай за достойнство на месец Раджаб, или да споменава за пост през месеца или на част от него, или пък за отбелязване на определени нощи за молитви през него.

Шейх Сайид Саабик, Аллах да се смили над него, казва във Фикх ас-Сунна (1/282):
Поста през Раджаб не е по-добър от поста през който и да е друг месец, освен с това че Раджаб е свещен месец. НЯма предание от Сахих Сунната, което да подксазва, че има нещо специално в поста през този месец. Каквото е споменато по отношение на това, не може да се цитира като доказателство. Край на цитата.

Шейх Ибн Утаймин, Аллах да се смили над него, е запитан за пост на 27-ми Раджаб и прекарване на съответната нощ в молитви. Той отговорил:
Поста на 27-ми Раджаб и прекарването на нощта в молитви, е бид’а (нововъведение), а всяка бид’а е отхвърлена. Край на цитата.
Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 20/440.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации