петък, 3 юни 2011 г.

Научи една ая на ден - Сура ал-Хашр, последните 3 аят


Макал ибн Ясир (радийаллаху анх) предава, че Расулюллах (саллАллаху алейхи уа саллам) е казал:

Който сутрин прочете последните три айета от сура ал-Хашр, след като е казал три пъти: „Търся убежище при Аллах, Всечуващия, Всезнаещия, от прокудения шейтан!”, Аллах ще определи 70 000 ангели, които да се молят за него до вечерта, и ако умре през този ден, ще е умрял като мъченик. И ако прочете тези айети вечерта, същото ще се отнася за него чак до сутринта.”

(Предаден от Ахмед, ат-Тирмизи, ад-Дарими)

Той е Аллах, няма друг Бог освен Него – Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния. 
Той е Аллах, няма друг Бог освен Него – Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават! 
Той е Аллах – Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия. 
(ал-Хашр, 59:22-24)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации