петък, 12 април 2013 г.

Четецът на Коран Абдул Басит р.а. и комунистите
От Шейх Зулфикар Ахмад, част от The Treasure of this World and the Hereafter
ИзточникILMGATE.org
През 1987 г, Кари Абдул Басит посещава Америка - същия Кари Абдул Басит, чиито записи на Свещения Коран стават много популярни. Някой го попитал дали е виждал чудо в Корана, на което Абдул Басит отговорил: "Само едно ли?! Мога да ви изброя хиляди, които съм видял със собствените си очи". Човекът, задал въпроса, помолил Кари Абдул Басит да спомене някое, така че големия четец започнал да разказва, 
Джамията Имам Бухари в Узбекистан, бивша
Съветска Социалистическа Република

Кари Абдул Басит споменал събитие от времето на Джамал Абдул Насър, президент на Египет. Комунизмът бил във възхода си и по време на посещение в Съветския съюз, Насър бил подложен на силен натиск да стане комунист и да разпространи доктрината и в собствената си страна, Обещано му било, че СССР ще направи Египет технологичен гигант, необходимо единствено било Насър да откаже Исляма и да въведе комунизма като държавна религия. Абдул Насър учтиво отказал и така приключила визитата. Той бил доста подтиснат, че не защитил по подобаващ начин Исляма, защото не бил добре образован по въпроса. 
След няколко години Абдул Насър отново бил поканен в Съветския съюз и тогава помолил и Кари Абдул Басит да замине с него за Москва. Абдул Басит бил много изненадан, защото никога не си представял, че ще стъпи в СССР на земя, където правителството и хората отхвърлят и отказват да признаят Аллах. 
Джамал Абдел Насър с радост представил Абдул Басит на ръководителите на СССР и съобщил, че ще се рецитира Свещения Коран, Книгата на Исляма. Абдул Басит затворил очи и започнал да рецитира сура Та Ха, същата онази част от Свещения Коран, за която се разказва, че чувайки я един от най-лошите врагове на Исляма, Умар Ибн ал-Хаттаб, сторил поклон и приел Исляма.
Кари Абдул Басит отворил очи и видял едно от чудесата на Свещения Коран точно пред себе си. Четири от петима ръководители на Комунистическата Партия, плачели. Джамал Абдул Насър се усмихнал и попитал: "Защо плачете?" - "Не знаем - не разбрахме и дума от това, което чухме, но има нещо в този Коран, което разтопи сърцата ни и ни накара да се разплачем. Не знаем как стана".
Кари Абдул Басит казва, че  било изумително чудо. Това били хора, които не познавали Великия Коран, не го приемали Великия Коран, не разбирали Великия Коран и все пак Аллах развълнувл сърцата им чрез рецитацията на му. Почитаемия Имам Гхулам Хабиб р.а. обичал да казва, че никой не проправя пътища за реките - реките сами избират своя път. Свещения Коран е Книга, която си проправя през сърцата на хората свой път на милост. Така става ясно защо неверниците от Мека и Медина приели Ислям, след като го чули. Така става ясно защо неверници заглушават четенето на Корана с шумове или висока музика, за да не бъдат засегнати. 
Въпреки това Свещения Коран е низпослан да спечели сърцата ни и Аллах приема тези, които живеят живота си чрез него, Трябва да се стремим по-често да четем и да живеем чрез Корана, така Аллах ще ни дари със щастие и на двата свят - тук и в Отвъдното. 

Праведните предшественици имали благословия заради близостта си до Свещения Коран. Това било послание, което разтърсило Арабия и където и да отидели ас-Сахаба с Книгата, светът се покланял. Именно тези камилари и овчари отказали да се поклонят на Римския Цезар, се превърнали в хора, променили съдбата на света - как? Те постъпвали според Свещения Коран, за разлика от хората, които не го правели. Те истински обичали Свещения Коран, четели го тихо и високо, понякога плачели. 
Тази Книга е изпратена да просветли сърцата ни и ако днес хората я четат с любов, Аллах ще спусне своя благослов над тях, 
Това е Книга, пътеводител, изпратена да изведе създанията от тъмнината към светлината. Онези, които обичат Свещения Коран, са удостоени с чест и на този свят, и в Отвъдния, както възвисеността, с която Аллах е възнаградил ас-Сахаба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации